settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er den utilgivelige synd?

Svar


Vi finder tilfældet om ”den utilgivelige synd,” eller ”synd mod Helligånden” nævnt i Markusevangeliet 3:22-30, og Matthæusevangeliet 12:22-32. Udtrykket ”synd” (på engelsk: blasfemi) kan man generelt definere som ”en trodsig mangel på ærefrygt.” Man kunne bruge dette begreb om sådanne synder, som at forbande Gud, eller bevidst at nedvurdere ting, som har med ham at gøre. Det hænger også sammen med at tilskrive Gud et bestemt onde, eller at nægte at tilskrive ham noget godt, som han har gjort. Dette tilfælde af synd/ blasfemi er dog specifikt, og kaldes for ”synd mod Helligånden” (oversat fra engelsk: blasfemi mod Helligånden) i Matthæusevangeliet 12:31. I dette skriftsted læser vi, at farisæerne har fået et ubestrideligt bevis på, at Jesus gjorde mirakler i Helligåndens kraft, men de hævdede i stedet, at han var besat af dæmonen Beelzebub (Matthæus 12:24). I Markusevangeliet 3:30 er Jesus meget specifik omkring, hvordan de præcist ”syndede mod Helligånden.”

Denne blasfemi var forbundet med at anklage Jesus Kristus (i egen person, da han befandt sig her på jorden) for at være dæmonbesat. Der findes andre måder at synde mod Helligånden på (såsom at lyve over for ham, som vi læser om i historien om Ananias og Safira i Apostlenes Gerninger 5:1-10), men det var altså anklagen imod Jesus Kristus, som var den utilgivelige synd. Denne specifikke, utilgivelige synd mod Helligånden er ikke noget, som kan gengives i dag.

Den eneste utilgivelige synd, som findes i dag, er fortsat vantro. Der er ingen tilgivelse at finde for et menneske, som dør i vantro. I Johannesevangeliet 3:16 læser vi, ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Det kan kun ske at man ikke kan blive tilgivet, i det tilfælde, at man ikke hører til de ”enhver” som tror på ham. Jesus sagde, ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Johannes 14:6). Hvis man forkaster det eneste middel til frelse, så er det det samme som at fordømme sig selv til en evighed i helvede, for hvis man ikke tager imod tilgivelse, er dette naturligvis utilgiveligt.

Mange mennesker frygter, at de har begået en eller anden form for synd, som Gud ikke kan tilgive, og de føler ikke, at der er noget håb tilbage for dem, uanset hvad de gør. Satan kunne ikke ønske sig noget højere, end at vi fortsætter med at slide os trætte pga. denne forkerte forståelse. Sandheden er, at hvis en person har denne frygt, så behøver han/ hun blot at komme til Gud, bekende denne synd, omvende sig fra den, og tage imod Guds løfte om tilgivelse. ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed” (1. Johannes 1:9). Dette vers forsikrer os om, at Gud er villig til at tilgive en hvilken som helst synd – uanset hvor frygtelig, den måtte være – hvis vi kommer til ham i omvendelse. Hvis du lider under et åg af skyld i dag, så venter Gud med åbne arme og barmhjertighed, så at du kan komme til ham. Han vil aldrig skuffe dem, eller svigte sit løfte om at tilgive dem, som gør dette.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er den utilgivelige synd?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries