settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er trinitarianisme? Er trinitarianisme bibelsk?

Svar


Trinitarianisme er læren om, at Gud er en treenig Gud, som har åbenbaret sig selv i tre ligeværdige og evige Personer. Hvis du ønsker at læse en bibelsk præsentation af treenigheden, så læs gerne vores artikel om, hvad bibelen lærer om treenigheden. Formålet med denne artikel er at undersøge hvor vigtig trinitarianismen er, i forhold til frelsen og kristenlivet generelt.

Vi stiller ofte spørgsmålet, ”Skal jeg tro på treenigheden for at blive frelst?” Svaret er både ja og nej. Skal en person have en fuldkommen forståelse af, og være helt enig med ethvert aspekt af trinitarianismen, for at blive frelst? Nej. Findes der nogle aspekter ved ved trinitarianismen, som spiller en vigtig rolle i forhold til frelsen? Ja. For eksempel, så spiller Kristi guddommelighed en væsentlig rolle inden for doktrinen om frelse. Hvis Jesus ikke var Gud, så kunne hans død ikke have været en betaling for syndens evige straf. Kun Gud er evig – han har hverken begyndelse eller ende. Alle andre væsener er endelige, og det gælder også englene; for de blev skabt på et tidspunkt. Hvis det skulle vare evigt, kunne der kun ske soning for menneskets synd ved et evigt væsens død. Hvis Jesus ikke var Gud, kunne han heller ikke være frelseren, messias, Guds lam, som borttager verdens synd (Johannes 1:29). Hvis man derfor har et ubibelsk syn på Jesu guddommelige natur, så vil det resultere i et forkert syn på frelsen. Enhver ”kristen” kult som benægter Kristi guddommelighed, lærer også at vi må føje egne gerninger til Kristi død, for at vi kan blive frelst. Kristi sande og fuldkomne guddommelig, som er et aspekt ved trinitarianismen, står denne ide imod.

Samtidigt anerkender vi, at der findes kristne som har en ægte tro på Kristus, men ikke er enige i hele den trinitarianske lære. Vi afviser modalismen, men vi benægter ikke at et menneske kan blive frelst, samtidigt med, at vedkommende ikke tror på at Gud er tre personer, men i stedet har åbenbaret sig på tre ”måder.” Treenigheden er et mysterium, som os begrænsede mennesker ikke helt og fuldkomment kan forstå. Hvis vi ønsker at tage imod frelsen, så forlanger Gud at vi sætter vores lid den inkarnerede Gud, Jesus Kristus, som frelser. Gud forlanger ikke at man fuldkomment følger enhver sund og bibelsk, teologisk forskrift, for at blive frelst. Nej, det er ikke et krav for at blive frelst, at man har en fuldkommen forståelse af og enighed med alle aspekter ved trinitarianismen.

Vi er på det kraftigste enige i, at trinitarianismen er en bibelsk baseret doktrin. Og vi slår dogmatisk fast, at det er af afgørende betydning, at man forstår og tror på den bibelske trinitarianisme, hvis man ønsker at forstå Gud, frelsen, og Guds løbende værk i de troendes liv. Samtidigt har der rigtignok eksisteret gudfrygtige mennesker, og ægte efterfølgere af Kristus, som til en vis grad har været uenige med aspekter ved trinitarianismen. Det er vigtigt at huske på, at vi ikke bliver frelst, fordi vi har den perfekte doktrin. Vi bliver frelst ved at sætte vores lid til vor frelser, som selv er perfekt (Johannes 3:16). Er det nødvendigt, at vi tror på nogle aspekter ved trinitarianismen for at blive frelst? Ja. Må vi nødvendigvis være enige i ethvert område inden for trinitarianismen, for at blive frelst? Nej.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er trinitarianisme? Er trinitarianisme bibelsk?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries