settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvem var Jesu Kristi tolv (12) disciple/ apostle?

Svar


Ordet ”discipel” henviser til en person, der er under oplæring, eller er en efterfølger. Ordet ”apostel” betyder ”udsendt.” Da Jesus befandt sig på jorden, blev hans tolv efterfølgere kaldt disciple. De tolv disciple fulgte Jesus Kristus, lærte af ham, og blev optrænede af ham. Efter hans opstandelse og himmelfart, sendte Jesus sine tolv disciple ud som sine vidner (Matthæus 28:18-20; ApG 1:8). Herefter blev de kendt som de tolv apostle. Dog skal det siges, at da Jesus stadig befandt sig på jorden, blev begreberne ”discipel” og ”apostel” brugt ret ombytteligt.

De oprindelige tolv disciple/ apostle står nævnt i Matthæus 10:2-4, ”Navnene på de tolv apostle er: Først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham.” Bibelen nævner også de tolv disciple/ apostle i Markus 3:16-19 og Lukas 6:13-16. Hvis man sammenligner listerne, er der en nogle få ændringer på navnerne fra den ene til den anden. Det lader til, at Thaddæus både var kendt som ”Judas, Jakobs søn” (Lukas 6:16) og Thaddæus (Matthæus 10:3). Zeloten Simon blev også kendt som Simon Kananæer (Markus 3:18). Judas Iskariot, som forrådte Jesus, blev blandt de tolv apostle erstattet af Matthias (se ApG 1:20-26). Nogle bibellærere ser Matthias som en ”uægte” apostel, og mener, at Paulus var den, Gud selv udvalgte til at erstatte Judas.

De tolv disciple/ apostle var almindelige mennesker, som Gud brugte på en fantastisk måde. Iblandt disse tolv var fiskere, en tolder og en revolutionær. Bibelen vidner om de mange fejl, kampe, og tvivl som disse tolv efterfølgere af Jesus Kristus kæmpede med. Efter at være blevet vidner til Jesu opstandelse og himmelfart, forvandlede Helligånden disse disciple/ apostle til stærke mænd, der i Guds kraft vendte op og ned på hele verdens historie (ApG 17:6). Hvad var der sket? Jo, de tolv disciple/ apostle havde været ”sammen med Jesus” (ApG 4:13). Må det samme blive sagt om os!

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvem var Jesu Kristi tolv (12) disciple/ apostle?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries