settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvorfor er der to forskellige beretninger om Skabelsen i 1. Mosebog kapitel 1-2?

Svar


I 1. Mosebog 1:1 står der, ”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.” Det lader så til, at der begynder en ny skabelsesberetning senere, i 1. Mosebog 2:4. Ideen om, at der findes to forskelligartede skabelsesberetninger, er en almindelig fejlfortolkning af disse to passager, der faktisk beskriver den samme skabelsesberetning. De er ikke uenige om den rækkefølge som tingene blev skabt i, og de modsiger ikke hinanden. 1. Mosebog 1 beskriver ”Skabelsens seks dage” (og den syvende dag, hviledagen), 1. Mosebog 2 dækker kun over én af disse dage i skabelsesugen – den sjette dag – og der er ikke nogen modsigelser.

I 2. Mosebog går forfatteren en dag tilbage i tiden til den sjette dag, hvor Gud skabte mennesket. I det første kapitel, fremstiller forfatteren til 1. Mosebog menneskets skabelse på den sjette dag, som skabelsens kulmination eller højdepunkt. Derefter giver forfatteren flere detaljer om menneskets skabelse i det andet kapitel.

Der er to ting, som primært hævdes er forskelle mellem 1. Mosebog 1-2. Det første har med vegetation at gøre. I 1. Mosebog 1:11 læser vi, at Gud skabte planter på den tredje dag. I 1. Mosebog 2:5 står der, at før menneskets blev skabt ”var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden.” Hvad er så det rigtige svar? Skabte Gud planterne på den tredje dag, før han skabte mennesket (1. Mosebog 1), eller efter han skabte mennesket (1. Mosebog 2)? De hebraiske ord for ”planter” er forskellige i de to passager. 1. Mosebog 1:11 bruger et begreb, der henviser til plantelivet generelt. I 1. Mosebog 2:5 bruges der et mere specifikt begreb for planter, der krævede dyrkelse af jorden, og dermed, at en person, en gartner, måtte tage sig af det. Passagerne modsiger ikke hinanden. 1. Mosebog 1:11 taler om, at Gud skabte planteliv, og 1. Mosebog 2:5 taler om, at Gud ikke lod planteliv, der krævede dyrkelse af jorden, gro frem før efter han havde skabt mennesket.

Den anden modsigelse, der hævdes at finde sted, har at gøre med dyrelivet. I 1. Mosebog 1:24-25 læser vi, at Gud skabte dyrelivet på den sjette dag, før han havde skabt mennesket. I nogle oversættelser lader det til, at Gud i 1. Mosebog 2:19 skaber dyrene efter han har skabt mennesket. Men hvis man oversætter 1. Mosebog 2:19-20 på en rigtig og plausibel måde, står der, ”Da Gud Herren havde formet alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, førte han dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham” (oversat fra engelsk). I teksten står der ikke, at Gud skabte mennesket, og derefter skabte dyrene, og så førte dyrene til mennesket. Der står snarere, ”Da Gud Herren (allerede) havde formet alle dyrene.” Der er ingen modsigelser at finde. På den sjette dag skabte Gud dyrene, så mennesket, og derefter førte han dem til mennesket, så han kunne navngive dyrene.

Når vi ser på de to beretninger om skabelsen hver for sig, og derefter forener dem, ser vi at Gud beskriver skabelsens rækkefølge i 1. Mosebog 1, og derefter gør de vigtigste detaljer klar i 1. Mosebog 2, specielt angående den sjette dag. Der er ikke tale om nogen modsigelse her, blot om et almindeligt, litterært redskab, hvor man først beskriver det generelle, og så det specifikke.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvorfor er der to forskellige beretninger om Skabelsen i 1. Mosebog kapitel 1-2?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries