settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvordan kan jeg tilgive dem, som synder imod mig?

Svar


Alle har oplevet at blive uretfærdigt behandlet, at andre har overtrådt deres grænser, og at de er blevet syndet imod på et eller andet tidspunkt i livet. Hvordan bør kristne så reagere, når sådanne uretfærdigheder sker imod dem? Ifølge bibelen, så skal vi tilgive. I Efeserne 4:32 står der, ”men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.” På samme måde står der i Kolossenserne 3:13, ”Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal i også gøre.” Nøglen i begge disse skriftsteder er, at vi må tilgive andre, på samme måde som Gud har tilgivet os. Altså; hvorfor tilgiver vi? Det gør vi, fordi vi selv har fået tilgivelse. De, som ikke er kristne, har ikke fået tilgivelse, og har derfor hverken kraften til eller lysten til at tilgive andre.

Tilgivelse ville være en let ting, hvis vi kun skulle give den til dem, der med sorg og omvendelse kom til os, og bad os om den. Men bibelen siger til os, at vi må tilgive alle, uden undtagelse, som synder imod os. Hvis vi virkelig nægter at tilgive en person, vil det vise sig i had, forbitrelse og vrede, hvilket ikke er en sand kristens karaktertræk. I Fadervor beder vi Gud om, at han må tilgive os vore synder, ligesom vi har tilgivet dem, der har syndet mod os (Matthæus 6:12). I Matthæus 6:14-15 sagde Jesus, ”For tilgiver i mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver i ikke mennesker, vil jeres himmelske fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.” Set i lyset af andre skriftsteder, må Matthæus 6:14-15 bedst forstås sådan, at når man nægter at tilgive andre mennesker, så har man ikke i sandhed oplevet Guds tilgivelse selv.

Når vi bryder et af Guds bud, så synder vi imod ham. Når vi gør noget forkert imod et andet menneske, så synder vi ikke bare imod det menneske, men også imod Gud. Når vi tænker over, i hvilken grad Gud tilgiver alle vore synder, så indser vi også, at vi ikke har ret til at tilbageholde denne nåde fra andre mennesker. Vi har syndet uendeligt meget mere mod Gud, end noget menneske har syndet mod os. Hvis Gud vælger at tilgive os for så meget, hvordan kan vi så lade være med at tilgive et andet menneske for så lidt? Jesu billedtale i Matthæus 18:23-35 er en stærk illustration af denne sandhed. Gud lover os, at kommer vi til ham, og spørger ham om tilgivelse, så vil han give den gratis (1. Johannes 1:9). Den tilgivelse, vi tilbyder andre mennesker, bør ikke kende nogen grænser, på samme måde, som Guds egen tilgivelse er grænseløs (Lukas 17:3-4).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvordan kan jeg tilgive dem, som synder imod mig?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries