settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvem var de tidlige kirkefædre?

Svar


"De tidlige kirkefædre kan opdeles i tre, primære kategorier: apostoliske fædre, før-nikænske kirkefædre, og post-nikænske kirkefædre. De apostoliske kirkefædre tæller sådanne mænd som Klement af Rom, som levede på samme tid som apostlene, og sandsynligvis blev oplært af dem, og fortsatte apostlenes egne traditioner og lære. Linus, som nævnes i 2. Timotheus 4:21, blev biskop af Rom efter at Peter led martyrdøden, og Klement overtog efter Linus. Derfor anser man både Linus og Klement af Rom for at være apostoliske fædre. Det lader dog ikke til, at nogen af Linus' skrifter har overlevet, mens meget af det, Klement af Rom har skrevet, har overlevet. Størstedelen af de apostolske fædre må have trådt ud af billedet i begyndelsen af det 2. århundrede, på nær nogle få stykker, som måske har været disciple af Johannes, såsom Polykarp. Ifølge traditionen døde apostlen Johannes i Efesus omkring år 98 e.Kr.

De før-nikænske fædre var dem, som kom efter de apostoliske fædre, og før det nikænske koncil i 325 e.Kr. Individer såsom Irenæus, Ignatius, og Justinus Martyr er før-nikænske fædre.

De post-nikænske kirkefædre er dem, der kom efter det nikænske koncil i 325 e.Kr. Der er tale om velkendte mænd som Augustin, biskoppen af Hippo, som ofte kaldes for kirkens (den romersk-katolskes) fader, på grund af sine store værker inden for kirkedoktrin; Chrysostomos, kaldet "guldmund" for sine særlige, oratoriske evner; og Eusebius, som skrev en historik om kirken fra Jesu fødsel til 324 f.Kr., ét år før det nikænske koncil. Han er inkluderet i den post-nikænske æra, da han ikke skrev sin historik før efter at det nikænske koncil blev afholdt. Andre post-nikænske fædre er Hieronymus, som oversatte det græske ny testamente til den latinske Vulgata, og Ambrosius, som havde en stor betydning for kejser Konstantins omvendelse til kristendommen.

Hvad troede de tidlige kirkefædre så på? De apostoliske fædre var meget optaget af evangeliets udbredelse, og gjorde ligesom apostlene, ved selv at forkynde det. De var ikke interesserede i at formulere teologisk doktrin, for det evangelium de havde lært af apostlene, var mere end nok for dem. De apostolske fædre var ligeså nidkære som apostlene, når det handlede om at få fjernet og afsløret falsk doktrin der voksede frem i den tidlige kirke. Ortodoksien ved budskabet blev bevaret af de apostolske fædres ønske om at forblive tro over for det evangelium, apostlene havde lært dem.

De før-nikænske fædre forsøgte også at forblive tro over for evangeliet, men de havde en ekstra bekymring. Nu fandtes der flere falske skrifter, der hævdede at have den samme vægtige betydning som Paulus', Peters, og Lukas' skrifter. Grunden til disse falske dokumenter var åbenlys. Hvis Kristi legeme kunne overtales til at modtage et falsk dokument, så ville den falske lære snige sig ind i kirken. Så de før-nikænske fædre brugte en stor del af deres tid på at forsvare den kristne tro imod falsk doktrin, og dette førte til begyndelsen af dannelsen af den godkendte kirkedoktrin.

De post-nikænske fædre tog opgaven på sig at forsvare evangeliet mod alle slags kætterier, så de post-nikænske fædres interesse i at finde metoder til at forsvare evangeliet voksede sig større og større, og de var mindre interesseret i at formidle evangeliet i en sand og ren form. De begyndte derfor at glide væk fra den ortodoksi, som var kendetegnende for de apostoliske fædre. Dette var teologernes og den endeløse diskussions tidsalder, såsom "hvor mange engle kan danse på hovedet af en nål."

De tidlige kirkefædre er et eksempel for os i, hvad det vil sige at følge Kristus og forsvare troen. Ingen af de tidlige kirkefædre var fuldkomne, ligesom ingen af os er fuldkomne. Nogle af de tidlige kirkefædre havde overbevisninger, som de fleste kristne i dag anser for at være forkerte. Det, der skulle udvikle sig til romersk-katolsk teologi, havde sine rødder i de post-nikænske fædres skrifter. Selvom vi kan få viden og indsigt ved at studere de tidlige kirkefædre, må vores tro i sidste ende afhænge af Guds Ord, og ikke af de tidlige kirkelederes skrifter. Guds Ord er vores eneste, ufejlbarlige vejledning i tro og praksis.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvem var de tidlige kirkefædre?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries