settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er teistisk evolution?

Svar


Teistisk evolution er en af tre store verdensanskuelser om, hvor livet har sit ophav fra. De to andre er ateistisk evolution (som almindeligvis også kendes som Darwinistisk evolution og naturalistisk evolution) og særlig skabelse (kreation).

Ateistisk evolution siger, at der ikke findes nogen Gud, og at livet opstod på naturlig vis fra før-eksisterende, ikke levende byggesten, under indflydelse af naturlovene (som f.eks. tyngdekraften), selvom oprindelsen af disse naturlove ikke bliver forklaret. Særlig skabelse siger, at Gud skabte livet direkte, enten fra ingenting, eller fra før-eksisterende materialer.

Teistisk evolution siger en af to ting. Den første mulighed er, at der findes en Gud, men at han ikke var direkte involveret i livets oprindelse. Han kan have skabt byggestene, og han kan have skabt naturlovene, og måske skabte han endda begge ting med det i sinde at livet til sidst skulle fremspringe, men på et eller andet tidspunkt trådte han tilbage, og lod skabelsen tage over. Han lod den gøre det den gør, hvad så end det er, og livet opstod til sidst fra ikke-levende materialer. Dette synspunkt ligner ateistisk evolution i den forstand, at man antager at livet opstod naturalistisk.

Det andet alternativ om teistisk evolution er, at Gud ikke kun gjorde et eller to mirakler for at skabe livet som vi kender det. Hans mirakler var konstante. Han ledte livet skridt for skridt ad en vej, der tog det fra urtidens enkelhed til moderne kompleksitet, meget lig Darwins evolutionære livstræ (fisk fik padder, som fik krybdyr, som fik fugle og pattedyr, osv.). Hvor livet ikke kunne udvikle sig naturligt (hvordan udvikler et krybdyrs lemmer sig på en naturlig måde til en fugls vinger?), greb Gud ind. Denne synsvinkel minder om en særlig skabelse, da den antager at Gud handlede overnaturligt, for på en eller anden måde at skabe liv som vi kender det.

Der er talrige forskelle mellem den særlige skabelse, som er et bibelsk syn på tingene, og så det teistiske evolutionsperspektiv. En betydelig forskel angår deres respektive syn på døden. Teistiske evolutionister mener ofte, at jorden er milliarder af år gammel, og at den geologiske tidsskala, der indeholder fossilarkiverne, repræsenterer lange tidsepoker. Da mennesket ikke viser sig før på et senere tidspunkt i fossilarkiverne, tror evolutionære teister at mange slags dyr levede, døde, og uddøde lang tid før menneskets forsinkede ankomst. Dette betyder, at døden eksisterede før Adam og hans synd.

Bibelske kreationister tror på, at jorden er relativ ung, og at fossilarkiverne stammer fra tiden omkring og efter Noas syndflod. Man mener, at lagdannelsen er sket, på grund af hydrologisk fordeling og smeltning, som begge er fænomener, man har observeret. Dette placerer fossilarkiverne, samt den død og det blodbad det beskriver, hundreder af år efter Adams synd.

En anden væsentlig forskel mellem de to holdninger er, hvordan man læser 1. Mosebog. Teistiske evolutionister tror ofte enten på dags-alder teorien eller strukturteorien, som begge er allegoriske fortolkninger af den skabelsesuge, der beskrives i 1. Mosebog 1. Ung-jords kreationister tror på en bogstavelig, 24-timer dag, når de læser i 1. Mosebog 1. Begge de teistisk-evolutionære synspunkter er forkerte set fra et kristent perspektiv, fordi de ikke hænger sammen med skabelsesberetningen i 1. Mosebog.

Teistiske evolutionister forestiller sig et Darwinistisk scenarie hvor stjerner udviklede sig, så vores solsystem, så jorden, så planter og dyr, og til sidst mennesket. De to teistiske synspunkter er uenige om, hvilken rolle Gud spillede i hele denne proces, men de er generelt enige om den Darwinistiske tidslinje. Denne tidslinje er i konflikt med beretningen i 1. Mosebog. For eksempel står der i 1. Mosebog, at jorden blev skabt på den første dag, og at solen, månen og stjernerne ikke blev skabt før på den fjerde dag. Nogle argumenterer for, at ordlyden i 1. Mosebog peger på, at solen, månen og stjernerne faktisk blev skabt på den første dag, men at de ikke kunne ses gennem jordens atmosfære før på den fjerde dag, hvilket er grunden til, at de nævnes på den fjerde dag. Dette er lidt langt ude, specielt når man tager det med i betragtningen, at beretningen i 1. Mosebog gør det klart, at jorden ikke havde nogen atmosfære før på den anden dag. Hvis solen, månen, og stjernerne blev skabt på den første dag, burde de have været synlige på den første dag.

Beretningen i 1. Mosebog siger også klart, at fugle og havdyr blev skabt på den femte dag, mens landdyr først blev skabt på den sjette dag. Den bibelske beretning fortæller os, at fugle kom før landdyr. Den teistisk-evolutionære synsvinkel er stik modsat.

En af de mest uheldige tendenser i moderne kristendom, er forsøget på at genfortolke 1. Mosebog, så det passer med evolutionære teorier. Mange velkendte bibellærere og apologeter har givet op overfor evolutionisterne, og er kommet til at tro, at det på en eller anden måde er ødelægger de kristnes troværdighed, hvis man tror på en bogstavelig tolkning af 1. Mosebog. Om noget, så mister evolutionister respekten for dem, hvis tro på bibelen er så svag, at de er villige til hurtigt at kompromittere med den. Selvom antallet af sande kreationister er faldende indenfor den akademiske verden, findes der flere organisationer, såsom Answers in Genesis, Creation Research Society, og The Institute for Creation Research, der bekræfter at bibelen ikke kun er forenelig med ægte videnskab, men også bekræfter at ikke et eneste ord i bibelen nogensinde er blevet modbevist af den ægte videnskab heller. Bibelen er Guds levende Ord, som er givet til os af universets Skaber, og hans beskrivelse af, hvordan han har skabt universet stemmer ikke overens med evolutionsteorien, og endda ikke med en ”teistisk” forståelse af evolution.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er teistisk evolution?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries