settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er det synoptiske problem?

Svar


Når de tre første evangelier – Matthæus, Markus og Lukas – sammenlignes, er der ingen tvivl om, at beretningerne ligner hinanden meget i indhold og udtryk. Derfor henviser man til Matthæus, Markus og Lukas som de "synoptiske evangelier." Ordet synoptisk betyder egentligt bare "at se sammen ud fra en fælles anskuelse." Lighederne mellem de synoptiske evangelier, har fået nogle til at undre sig, om ikke evangeliernes forfattere havde en fælles kilde, en anden, nedskrevet beretning af Kristi fødsel, liv, tjeneste, død, og opstandelse, hvorfra de fik materialet til deres evangelier. Spørgsmålet om, hvordan man forklarer lighederne og forskellighederne mellem de synoptiske evangelier, kalder man for det synoptiske problem.

Nogle argumenterer for, at Matthæus, Markus og Lukas er så ens, at de må have brugt hinandens evangelier, eller en anden, fælles kilde. Denne antagelige "kilde" har fået titlen "Q" fra det tyske quelle, som betyder "kilde." Findes der noget bevis for, at et "Q" dokument eksisterer? Nej, det gør der ikke. Ingen del eller fragment af et "Q" dokument er nogen sinde blevet opdaget. Ingen af de tidlige kirkefædre nævnte nogensinde noget om en "kilde" til evangelierne i deres skrifter. "Q" er noget, liberale "lærde," som benægter at Bibelen er inspireret, har opfundet. De mener, at Bibelen blot er et litterært værk, og må underkastes den samme kritik, som andre, litterære værker modtager. Igen, der findes ikke noget bevis for, at et "Q" dokument eksisterer – hverken bibelsk set, teologisk set, eller historisk set.

Hvis Matthæus, Markus og Lukas ikke benyttede sig af et "Q" dokument, hvorfor ligner evangelierne så hinanden så meget? Der er flere, mulige forklaringer. Det er muligt, at uanset hvilket evangelium der først blev skrevet (muligvis Markus, selvom kirkefædrene skrev at Matthæus blev skrevet først), havde de andre forfattere af evangelierne adgang til det. Der er absolut ikke noget problem ved ideen om, at Matthæus og/ eller Lukas kopierede noget af teksten fra Markusevangeliet, og brugte det i deres evangelier. Måske havde Lukas adgang til Markus og Matthæus, og brugte tekst fra dem begge i sit eget evangelium. Lukas 1:1-4 fortæller os, "Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i."

I sidste ende er det synoptiske "problem" ikke så stort et problem, som nogle prøver at få det til at være. Forklaringen på, hvorfor de synoptiske evangelier ligner hinanden så meget, er, at de alle er indblæste af den samme Helligånd, og alle er nedskrevet af mennesker, der bevidnede, eller blev fortalt om de samme begivenheder. Matthæusevangeliet blev skrevet af apostlen Matthæus, en af de tolv, som fulgte Jesus og blev udsendt af Ham. Markusevangeliet blev skrevet af Johannes Markus, en nær medarbejder af apostlen Peter, som også var en af de tolv. Lukasevangeliet blev skrevet af Lukas, en nær medarbejder af apostlen Paulus. Bør vi ikke forvente, at deres beretninger ligner hinandens meget? Hvert af evangelierne er i sidste ende indblæst af Helligånden (2. Tim. 3:16-17; 2. Peter 1:20-21). Derfor bør vi også forvente sammenhæng og enhed.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

"Hvad er det synoptiske problem?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries