settings icon
share icon
Spørgsmål

Var syndfloden global eller lokal?

Svar


De bibelske steder, der omtaler syndfloden, gør det klart, at der var tale om en global syndflod. I 1. Mosebog 7:11 står der, ”brød kilderne fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet.” I 1. Mosebog 1:6-7 og 2:6 fortælles vi, at miljøet var meget anderledes dengang, inden syndflodens tid. Når vi ser på disse og andre bibelske beskrivelser, er det rimeligt at antage, at jorden på et tidspunkt var dækket af en slags hvælving af vand. Denne hvælving kan have været af damp, eller den har måske bestået af ringe, noget lignende de isringe, man ser omkring Saturn. Når dette blev sluppet løs (1. Mosebog 2:6), sammen med et lag vand fra undergrunden, ville det have resulteret i en global syndflod.

De vers, der forklarer omfanget af syndfloden bedst, finder vi i 1. Mosebog 7:19-23. Angående vandene, ” Højere og højere steg vandet over jorden, så alle de høje bjerge under himlen blev skjult. ”Vandet steg femten alen over bjergene og skjulte dem. Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom, fugle, kvæg, vilde dyr, alt hvad der vrimlede på jorden, og alle menneskene. Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, døde. Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslettet fra jorden, og kun Noa og de, der var med ham i arken, blev tilbage”.

I skriftstykket ovenfor læser vi gentagne gange ordet ”alt,” men vi læser også, at ”Vandet steg femten alen over bjergene og skjulte dem,” og ”Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom”. Disse beskrivelser gør det klart, at der var tale om en global syndflod. Og hvis syndfloden blot var lokal, hvorfor bød Gud så Noa at bygge en ark, i stedet for at få ham til at rejse til fods, så dyrene migrerede i stedet for? Og hvorfor bad han Noa om at bygge en ark, der kunne rumme alle slags landdyr på jorden? Hvis syndfloden ikke var global, så var der ingen grund til at bygge en ark.

Peter beskriver også syndflodens verdensomspændende omfang i 2. Peter 3.6-7, hvor han skriver, ”og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt”. I disse vers sammenligner Peter det verdensomspændende omfang af den kommende syndflod, med den syndflod man så på Noas tid, og skriver, at den daværende verden blev oversvømmet med vand. Desuden er der mange af de bibelske forfattere, der accepterede at syndfloden var både verdensomspændende og historisk (Esajas 54:9; 1. Peter 3:20; 2. Peter 2:5; Hebræerne 11:7). Og sidst, men ikke mindst, så troede Herren Jesus Kristus på en universel syndflod, og brugte det som et eksempel på den kommende ødelæggelse af verden, der vil ske ved hans andet komme (Matthæus 24:37-39; Lukas 17:26-27).

Der er desuden mange beviser udenfor bibelen, der peger i retning af en verdensomspændende katastrofe, såsom en global syndflod. Der findes store, fossile ”kirkegårde” på ethvert kontinent, og store fund af kul, som betyder, at vegetationen må være blevet dækket på meget kort tid. Desuden finder man oceaniske fossiler på bjergtoppe overalt i verden. Der findes kulturer i alle verdens dele, der har en eller anden form for syndflodslegende. Alle disse fakta, samt mange andre, er beviser for en global syndflod.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Var syndfloden global eller lokal?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries