settings icon
share icon
Spørgsmål

Er det nogle gange Guds vilje, at troende bliver syge?

Svar


Den bibelske doktrin om Guds suverænitet gør det klart, at Gud er almægtig over alt. Han har fuldstændig kontrol over alle ting – fortid, nutid og fremtid – og intet sker, som er uden for Hans jurisdiktion. Enter forårsager Han direkte, eller tillader indirekte alt, som sker. Men at tillade, at noget sker, og at forårsage, at noget sker, er to forskellige ting. Gud forårsagede f.eks. skabelsen af de fuldkomne, syndfri Adam og Eva; og så tillod Han dem i at gøre oprør imod Ham. Han fik dem ikke til at synde, og Han kunne så sandelig have stoppet dem, men Han valgte ikke at gøre det af Sine egne grunde, og for at tilvejebringe Sin fuldkomne plan. Det oprør bragte al slags ondskab med sig, ondskab som ikke blev forårsaget af Gud, men som Han tillod at eksistere.

Sygdom er én manifestation af de to, brede typer af ondskab – moralsk og naturlig ondskab. Moralsk ondskab er menneskets inhumane behandling af mennesket. Naturlig ondskab består af ting såsom naturkatastrofer og fysisk sygdom. Ondskab er i sig selv en perversion eller korruption af noget, som først var godt, men nu mangler noget. Hvad sygdom angår, er dette en tilstand, hvor godt helbred er manglende. Det græske ord for ondskab, poneros, antyder faktisk en ondartethed, noget, som korrumperer en god og sund tilstand af væren.

Da Adam syndede, dømte han dermed hele menneskeheden til at lide under konsekvenserne af den synd, hvoraf en er sygdom. Romerbrevet 8:20-22 siger, ”Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen.” Gud, som lagde skabningen under tomheden efter faldet, har en plan om til sidst at befri skabningen fra dens trældom af synden, ligesom Han befrier os fra den trældom gennem Kristus.

Til den dag kommer bruger Gud sygdomme og andre onder til at frembringe Sine suveræne formål, for at herliggøre Sig Selv og ophøje Sit hellige navn. Han helbreder til tider mirakuløst sygdomme. Jesus vandrede igennem Israel, og helbredte al slags sygdom og lidelse (Matthæus 4:23), og opvakte endda Lazarus fra de døde efter en sygdom, som slog ham ihjel. Gud bruger til tider sygdom som et middel til at opdrage med, eller som en dom mod synd. Kong Uzzija blev i det gamle testamente ramt af spedalskhed (2. Krønike 26:19-20). Nebukadnesar blev drevet til vanvid af Gud, indtil han indså at ”den Højeste er hersker over det jordiske kongerige” (Daniel 4). Kong Herodes blev slået og ædt op af maddiker fordi han tog æren fra Gud (ApG 12:21-23). Der er endda mindst ét tilfælde, hvor Gud brugte sygdom, nemlig blindhed, ikke som en straf for synd, men for at åbenbare Sig Selv og Sine underfulde gerninger igennem den blindhed (Johannes 9:1-3).

Når vi oplever sygdom, er det ikke nødvendigvis et resultat af Guds direkte handling i vores liv, men det er snarere resultatet af den faldne verden, faldne legemer, og dårlige valg helbreds- og livsstilsvalg. Og selvom der er skriftmæssige indikatorer for, at Gud ønsker et godt helbred for os (3. Johannes 2), så tillades al sygdom eller lidelse af Ham af Hans egne grunde, om vi forstår dem eller ej.

Sygdom er sandelig resultatet af menneskets fald i synd, men Gud er helt i kontrol, og Han bestemmer faktisk, hvor langt ondskaben må gå (præcis som Han gjorde med Satan og Jobs prøvelser – Satan fik ikke lov til at overskride disse grænser). Gud fortæller os, at Han er almægtig mere end 50 gange i Bibelen, og det er utroligt at se, hvordan Hans suverænitet forener sig med vores valg (både dårlige og gode) for at udføre Hans fuldkomne plan (Romerne 8:28).

For de, som er troende og kæmper med sygdom, dårligdomme, og/ eller lidelse i sit liv, kan den viden, at de kan herliggøre Gud gennem deres lidelse, gøre det lettere at bære uvisheden om, hvorfor Han har tilladt det, som er noget, de måske først helt forstår, når de er står i Hans nærvær i evigheden. På det tidspunkt vil alle spørgsmål blive besvaret, eller måske mere præcist, så vil spørgsmålene ikke længere have betydning for os.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Er det nogle gange Guds vilje, at troende bliver syge?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries