settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad siger bibelen om skilsmisse, og at blive gift igen?

Svar


Uanset hvordan man ser på skilsmisse, så er det først og fremmest vigtigt at huske på Malakias 2:16: ”jeg hader skilsmisse, siger Gud Herren af Israel” (engelsk oversættelse). Ifølge bibelen er ægteskab en livslang forpligtigelse. ”Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille” (Matthæus 19:6). Gud ved dog godt, at siden ægteskabet indgås af to syndige mennesker, så vil der også opstå skilsmisser. I det gamle testamente gav Gud love, der skulle beskytte skiltes rettigheder, specielt kvindernes (5. Mosebog 24:1-4). Jesus gjorde det klart, at disse love blev givet pga. menneskers hårde hjerter, og ikke fordi det var Guds ønske (Matthæus 19:8).

Den kontrovers, der handler om, om skilsmisse og at gifte sig på ny er tilladt i bibelen, handler hovedsageligt om Jesu ord i Matthæus 5:32 og 19:9. Udtrykket ”af anden grund end utugt”, er det eneste i hele skriften, der muligvis gør det muligt at blive skilt og gift igen. Mange oversættere forstår denne ”undtagelsesklausul” som havende at gøre med ”utugt” under ”trolovelsestiden.” Ifølge jødisk skik var en mand og kvinde allerede gift imens de var forlovede, også kaldet ”trolovelse.” Ifølge dette syn er det altså kun umoralitet under trolovelsestiden, der kunne retfærdiggøre skilsmisse.

Men det græske ord for ”utugt” kan i virkeligheden betyde en hvilken som helst form for seksuel umoral. Det kan betyde seksuel omgang, prostitution, ægteskabsbrud, osv. Jesus siger altså muligvis, at det er tilladt at blive skilt, hvis seksuel umoral finder sted. Det seksuelle forhold er en vigtig del af ægteskabet: ”de to skal blive ét kød” (1. Mosebog 2:24; Matthæus 19:5; Efeserne 5:31). Derfor er det muligvis tilladt, at ægteskabet bliver brudt, hvis der opstår seksuelle forhold udenfor ægteskabet. Hvis det er tilfældet, så siger Jesus også god for at blive gift igen i samme passage. Sætningen ”og gifter sig med en anden” (Matthæus (19:9) synes at fortælle, at skilsmisse og at blive gift igen er tilladt hvis undtagelsesklausulen tages i brug, hvad end den tolkes som at betyde. Det er vigtigt at understrege, at det kun er den uskyldige part der tillades at blive gift igen. Selvom det ikke står direkte i teksten, så er tilladelsen til at blive gift igen et udtryk for Guds nåde imod den, der blev syndet imod, og ikke imod den, der begik seksuel umoralitet. Det er muligt, at der findes tilfælde, hvor den ”skyldige” part tillades at blive gift igen, men dette nævner teksten ikke noget om.

Nogle forstår 1. Korinther 7:15 som endnu en ”undtagelse”, hvor det tillades at blive gift igen, hvis en ikke-troende ægtefælle skiller sig fra en troende. Men det står ikke i konteksten, at det tillades at man giftes igen, blot at en troende ikke er bundet til at fortsætte sit ægteskab, hvis en ikke-troende ægtefælle ønsker at forlade ægteskabet. Andre hævder at misbrug (af enten kone eller børn) er en acceptabel grund til at blive skilt, selvom det ikke står nævnt i bibelen.. Selvom dette godt kan være tilfældet, så er det aldrig vist at antage noget om Guds Ord, der ikke står nævnt deri.

Nogle gange glemmes det også i debatten, at undtagelsesklausulen giver lov til skilsmisse ved utugt (hvad end dette indebærer), men at den ikke kræver det. Selv ved ægteskabsbrud kan et ægtepar, ved Guds nåde, tilgive hinanden og begynde at genopbygge deres ægteskab. Gud har jo tilgivet os for så meget mere. Derfor må vi også kunne følge hans eksempel, og tilgive ægteskabsbrud (Efeserne 4:32). Desværre ser man dog ofte, at en ægtefælle ikke vil omvende sig, og fortsætter i utugtige forhold. Det er her, at Matthæus 19:9 muligvis kan benyttes. Der er også mange, der hurtigt prøver at blive gift igen efter skilsmisse, selvom det måske er Guds vilje, at vedkommende forbliver ugift. Gud kalder nogle gange mennesker til at forblive enlige, for at deres opmærksomhed ikke skal være splittet (1. Korinther 7:32-35). Det kan i nogle tilfælde være en mulighed at blive gift igen efter skilsmisse, men det betyder ikke at det er den eneste mulighed.

Det er et stort problem, at skilsmisseprocenten blandt bekendende kristne er omtrent lige så høj, som blandt ikke-kristne. Bibelen gør det umiskendeligt klart, at Gud hader skilsmisse (Malakias 2:16), og at forligelse og tilgivelse må kendetegne den kristnes liv (Lukas 11:4; Efeserne 4:32). Men Gud ved også, at der vil opstå skilsmisser, også blandt hans børn. En skilt person, som enten er eller ikke er gift igen, bør ikke føle sig mindre elsket af Gud, selv hvis skilsmisse og/ eller gengiftning ikke er sikret ved den undtagelsesklausul, der muligvis står omtalt i Matthæus 19:9. Gud bruger ofte selv kristnes syndige ulydighed til at gøre godt med.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad siger bibelen om skilsmisse, og at blive gift igen?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries