settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvordan kan jeg overvinde synd i mit kristenliv?

Svar


Bibelen giver os en række værktøjer som hjælp til at overvinde synden. I dette liv vil vi aldrig blive fuldstændigt sejrende over synden (1. Johannes 1:8), men det bør stadig være vores mål. Ved Guds hjælp, og ved at følge hans Ords principper, kan vi gradvist overvinde synden og blive Kristus mere og mere lig.

Det første værktøj til at overvinde synd, som bibelen nævner, er Helligånden. Gud har skænket os Helligånden til at give os sejr i kristenlivet. I Galaterne 5:16-25 viser Gud kontrasten mellem kødets gerninger, og Åndens frugt. I disse passager lærer vi, at vi må vandre i Ånden. Alle troende besidder allerede Guds Helligånd, men her viser skriften os at vi må lære at vandre i Ånden, og underordne os hans kontrol. Dette betyder, at vi kontinuerligt bøjer os for hans vejledning i vores liv, i stedet for at følge kødet.

Den forskel Helligånden kan gøre, demonstreres for os i Peter liv, som, før han blev fyldt med Helligånden, fornægtede Kristus tre gange – og dette efter at have sagt, at han ville følge Kristus i døden. Efter at være blevet fyldt med Ånden, talte han åbent og med kraft til jøderne på pinsedag.

Vi vandrer i Ånden, når vi ikke forsøger at slukke Åndens tilskyndelser (som omtales i 1. Thessaloniker 5:19) og i stedet søger at blive fyldt med Ånden (Efeserne 5:18-21). Hvordan fyldes man så med Helligånden? Det er først og fremmest Guds beslutning, på samme måde som i det gamle testamente. Han udvalgte individer som han ønskede skulle udføre hans vilje, og fyldte dem med sin Ånd (1. Mosebog 41:38; 2. Mosebog 31:3; 4. Mosebog 24:2; 1. Samuel 10:10). Der er i Efeserne 5:18-21 og Kolossenserne 3:16 bevisførelse for, at Gud vælger at fylde dem med sin Ånd, som fylder sig selv med Guds Ord. Dette bringer os til det næste værktøj.

Guds Ord, bibelen, siger at Gud har givet os sit Ord til at udruste os til al god gerning (2. Timotheus 3:16-17). Det lærer os hvordan vi skal leve og hvad vi skal tro, det afslører når vi har valgt en forkert sti at vandre på, og leder os tilbage på den rette sti, og hjælper os til at blive på denne vej. I Hebræerne 4:12 står der at Guds Ord er levende og virksomt, og kan gå helt ind i vore hjerter, for at fjerne roden til selv den dybeste synd i vores tanker og meninger. Salmisten taler i Salme 119 om Ordets evne til at forvandle liv. Josva fik at vide, at han ville have succes i at overvinde sine fjender, ved ikke at glemme, men at meditere over denne ressource (Guds Ord) dag og nat, og adlyde den. Dette gjorde han, selv når Guds råd ikke gav mening rent militært, og dette var nøglen til hans sejre under erobringen af det forjættede land.

Bibelen er en ressource, eller et værktøj, som vi alt for ofte tager for let på. Vi har den måske under armen når vi skal i kirke, eller læser måske et stykke i vores andagtsbog eller et enkelt kapitel i bibelen, men vi lærer ikke det vi har læst udenad, vi mediterer ikke over det, og bruger det ikke i vores liv; vi indrømmer ikke de synder, den afslører om os, og takker ikke Gud for de gaver, den afslører for os. Når det kommer til bibelen, så er vi ofte enten anorektikere eller bulimikere. Vi indtager enten nok til lige at overleve åndeligt set, ved at spise af Ordet (men indtager aldrig nok til at være sunde kristne, der trives), eller vi spiser ofte af det, uden egentligt at meditere længe nok over det, til at få åndelig næring af det.

Det er vigtigt, at du begynder med at studere Guds Ord dagligt og lære det efter hukommelsen, hvis dette ikke allerede er tilfældet. Nogle synes det hjælper at holde en dagbog. Gør det til en vane ikke at forlade Ordet, før du har fået noget specifikt ud af det. Nogle nedskriver også deres bønner til Gud, og beder ham om at hjælpe dem til forandring i de områder, som han har talt til dem om. Bibelen er det redskab, som Helligånden bruger i vores liv (Efeserne 6:17), da det er en essentiel og stor del af den rustning, som Gud giver os til at udkæmpe åndelige slag (Efeserne 6:12-18).

Et tredje og meget vigtigt redskab i vores kamp mod synden er bøn. Igen har vi at gøre med et redskab, som mange kristne taler meget om, men benytter sig ringe af. Vi holder bønnemøder, bønnetid, osv., men vi bruger ikke bøn på samme måde, som man gjorde i den første menighed (ApG 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3). Paulus gentager mange gange, hvordan han beder for dem, som han også prædikede overfor. Gud har givet os nogle vidunderlige løfter angående bøn (Matthæus 7:7-11; Lukas 18:1-8; Johannes 6:23-27; 1. Johannes 5:14-15). Og Paulus bruger bønnen som et redskab til forberedelse før åndelig kamp (Efeserne 6:18).

Hvor vigtig er bøn til at overvinde synden i vores liv så? Her har vi Kristi ord til Peter i Getsemane have, lige før Peters fornægtelse. Peter sover, imens Jesus beder. Jesus vækker ham og siger, ”våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt” (Matthæus 26:41). Vi ønsker ligesom Peter at gøre det rigtige, men opdager, at vi ikke selv besidder styrken dertil. Vi må derfor bruge Guds formular ved fortsat at søge, bede og banke på – så vil han give os den styrke, vi har brug for (Matthæus 7:7). Bøn er ikke en slags magisk formular. Bøn er i al sin enkelhed en anerkendelse af vores egne begrænsninger, samt Guds uendelige kraft, og at vende sig til ham for at for styrke til at gøre det han ønsker vi skal gøre, og ikke hvad vi ønsker at gøre (1. Johannes 5:14-15).

Et fjerde redskab i vores kamp mod synden, er kirken, og dermed fællesskab med andre troende. Da Jesus sendte sine disciple ud, sendte han dem to og to (Matthæus 10:1). Missionærerne i Apostlenes Gerninger gik ikke ud alene, men i grupper af mindst to. Jesus byder os ikke at svigte vores egen forsamling, men til at bruge tiden til at opmuntre hinanden ved kærlighed og gode gerninger (Hebræerne 10:24). Han siger, at vi skal bekende vores synder for hinanden (Jakob 5:16). I det gamle testamentes visdomslitteratur, får vi at vide, at ligesom jern sliber jern, så sliber mennesker også hinanden (Ordsprogene 27:17). Der er styrke i at være flertallige (Prædikeren 4:11-12).

Mange kristne har fundet stor glæde ved at have en person, de er ansvarlige overfor, når det handler om at overvinde synder der kan hænge ved. At have en anden person som kan tale med dig, bede med dig, opmuntre dig, og endda formane dig har stor værdi. Fristelse er noget, vi alle kender til (1. Korinther 10:13). Hvis vi har en person eller gruppe, som vi er ansvarlige overfor, så kan vi dermed få den dosis af opmuntring og motivation som vi har behov for, til at overvinde selv de mest stivnakkede synder.

Nogle gange kommer sejren over synd meget hurtigt. Andre gange tager det længere tid. Gud har lovet os, at hvis vi benytter os af hans redskaber, så vil han med sikkerhed bringe forvandling til vores liv. Vi kan være udholdende i vores forsøg på at overvinde synden, fordi vi ved at han er trofast imod sine løfter.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvordan kan jeg overvinde synd i mit kristenliv?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries