settings icon
share icon
Spørgsmål

Er Scientology kristent, eller en kult?

Svar


Det er svært at opsummere den religion, som Scientology er. Scientology er vokset i popularitet på grund af nogle Hollywood-kendisser, som har taget imod den. Scientology blev stiftet i 1953 af forfatteren L. Ron Hubbard. Det skete kun fire år efter, at han havde sagt, ”Jeg kunne godt tænke mig at starte en religion – det er der, pengene er.” Det var også der, Hubbard fandt sin rigdom – han gik hen og blev multimillionær.

Scientology lærer, at mennesket er et udødeligt væsen (kaldet en thetaner), som ikke oprindeligt kommer fra denne planet, og at mennesket er fanget i materie, energi, rum, og tid (MEST). En scientolog mener, at han frelses gennem en proces, der kaldes ”at revidere,” hvorved ”engrammer” (som egentligt betyder minder fra fortidens smerte og ubevidsthed, som skaber blokader i energien) fjernes. Denne revidering er en proces, der kan tage lang tid, og koste hundredetusinder af dollars. Når samtlige engrammer endelig er blevet fjernet, kan thetanen atter engang kontrollere MEST, frem for at være kontrolleret af det. Indtil han bliver frelst, vil en thetan hele tiden blive reinkarneret.

Det er meget dyrt at søge at blive en del af Scientology-religionen. Hvert aspekt af Scientology har et eller andet gebyr forbundet med sig. Derfor er Scientology’s ”kirkebænke” kun fyldt med rige mennesker. Det er også en meget streng religion, og meget straffende overfor dem, der prøver at forlade dens lære og medlemskab. Dens ”skrifter” er begrænset, og indeholder kun L. Ron Hubbards skrifter og lære.

Selvom scientologer vil hævde, at Scientology er forenelig med kristendommen, står bibelen i modsætning til ethvert af deres trosholdepunkter. Bibelen lærer, at Gud er universets regerende og eneste Skaber (1. Mosebog 1:1); menneskeheden blev skabt af Gud (1. Mosebog 1:27); menneskets eneste mulighed for at blive frelst, er ved nåde igennem troen på Jesu Kristi fuldbragte værk (Filipperne 2:8); frelsen er en gratis gave, som mennesket intet kan gøre for at fortjene (Efeserne 2:8-9); og Jesus Kristus lever i dag, og sidder i dette øjeblik ved Gud Faders højre hånd (ApG 2:33; Efeserne 1:20; Hebræerne 1:3), og venter på det tidspunkt, hvor han vil drage sit folk til sig selv, for at de må bo med ham i evigheden i himlen. Alle andre vil blive kastet i et meget virkeligt helvede, og være adskilt fra Gud i al evighed (Åbenbaringen 20:15).

Scientology benægter på ethvert område, at bibelens Gud, himlen, og helvede eksisterer. For en scientolog var Jesus Kristus blot en god lærer, som desværre blev slået ihjel på uretfærdig vis. Scientology afviger fra kristendommen indenfor enhver, vigtigt doktrin. Nogle af de vigtigste forskelle bliver opsummeret nedenfor.

Gud: Scientology mener, at der findes mange guder, og at nogle guder er over andre guder. Den bibelske kristendom anerkender derimod kun den ene og sande Gud, som åbenbarede sig selv for os igennem bibelen og Jesus Kristus. De, der tror på ham, kan ikke tro på det falske koncept om Gud, man lærer indenfor Scientology.

Jesus Kristus: Ligesom andre kulter, benægter Scientology Jesu Kristi guddommelighed. I stedet for at have et bibelsk syn på, hvem Kristus er, og hvad han gjorde, tildeler de ham en slags lavere guds karaktertræk, som en, der har fået legendarisk berømmelse over årene. Bibelen lærer klart, at Jesus var Gud, kommet i kød, og at han igennem sin inkarnation kunne virke som et sonoffer for vore synder. Det er gennem Kristi død og opstandelse, at vi kan have håbet om evigt liv med Gud (Johannes 3:16).

Synd: Scientology tror på menneskets iboende godhed, og siger at det er forkasteligt, og endda lavere end foragteligt at sige til et menneske, at det må omvende sig, eller at det er ondt. På den anden side set, lærer bibelen at mennesket er en synder, og at dets eneste håb er at modtage Kristus som Herre og Frelser (Romerne 6:23).

Frelse: Scientology tror på reinkarnation, og at personlig frelse i et menneskes levetid sker ved frigørelsen fra den cyklus af fødsel og død, man forbinder med reinkarnation. De mener, at religiøs praksis indenfor enhver slags tro er den universelle vej til visdom, forståelse, og frelse. I kontrast til dette lærer bibelen, at der kun findes én vej til frelse, og at det er igennem Jesus Kristus. Jesus sagde selv, ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Johannes 14:6).

Hvis vi sammenligner Scientologys læresætninger med bibelens, ser vi at de to har meget lidt, eller ingenting, tilfælles. Scientology fører kun bort fra Gud og det evige liv. Selvom Scientology nogle gange forklæder sine trossynspunkter i sprog, der lyder kristent, går den i virkeligheden stik imod kristendommen på ethvert kerneområde indenfor troen. Scientology er helt klart, og definitivt, ikke kristent.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Er Scientology kristent, eller en kult?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries