settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvilke roller har ægtemænd og hustruer i en familie?

Svar


Selvom mænd og kvinder er ligeværdige i forhold til Kristus, giver Skriften specifikke roller til begge to i ægteskabet. Ægtemanden har til opgave at tage lederrollen i hjemmet (1. Korinther 11:3; Efeserne 5:23). Dette lederskab bør ikke være diktatorisk, nedladende, eller nedsættende overfor hustruen, men bør være efter Kristi eksempel som kirkens overhoved. ”Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet” (Efeserne 5:25-26). Kristus elskede kirken (sit folk) med barmhjertighed, nåde, tilgivelse, respekt og uselviskhed. På samme vis bør ægtemænd elske deres hustruer.

Hustruer skal underlægge sig ægtemændenes autoritet. ”I hustruer under jeres mænd som under Herren; for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt” (Efeserne 5:22-24). Selvom kvinder bør underlægge sig deres ægtemænd, fortæller bibelen også flere steder mænd, hvordan de bør behandle deres hustruer. Ægtemanden skal ikke påtage sig en diktators rolle, men bør vise respekt overfor sin hustru og hendes meninger. Faktisk formaner Efeserbrevet 5:28-29 mænd til at elske deres hustruer på samme måde, som de elsker deres eget legeme, ved at nære og pleje det. En mands kærlighed til sin hustru bør være den samme, som Kristi kærlighed er til sit legeme, kirken.

”Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem” (Kolossenserne 3:18-19). ”I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres” (1. Peter 3:7). Ud fra disse vers kan vi se, at kærlighed og respekt kendetegner både ægtemændenes og hustruernes roller. Hvis disse er til stede, vil autoritet, at være hoved, kærlighed, og underlæggelse ikke være noget problem for nogen af partnerne.

I spørgsmålet om opdelingen af ansvar i hjemmet, instruerer bibelen mænd til at tage sig af deres familier. Dette betyder, at han arbejder, og tjener tilstrækkeligt med penge til at sørge for livets nødvendigheder for sin hustru og børn. Hvis man fejler her, har det klare, åndelige konsekvenser. ”Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro” (1. Timotheus 5:8). Så hvis en mand ikke gør nogen indsats for at tage sig af sin familie, kan han ikke med rette kalde sig selv for en kristen. Dette betyder ikke, at hustruen ikke kan hjælpe med at forsørge familien – Ordsprogenes Bog 31 viser os, at det kan en gudfrygtig hustru sagtens gøre – men det er ikke hendes primære ansvar at forsørge familien; det er hendes mands. Selvom en mand bør hjælpe til med børnene og med pligter i hjemmet (hvormed han også opfylder sin pligt om at elske sin hustru), gør Ordsprogenes Bog 31 det også klart, at hjemmet bør være kvindens primære indflydelses- og ansvarsområde. Selv hvis hun må gå sent i seng, og stå tidligt op, tager hun sig godt af sin familie. Dette er ikke nogen let livstil for mange kvinder – og slet ikke i vestlige nationer, hvor der er overflod. Alligevel er mange kvinder stressede og strakte til bristepunktet. For at undgå sådan stress, bør både ægtemand og hustru gentænke deres prioriteter i livet i bøn, og følge bibelens instruktioner for deres liv.

Der vil helt sikkert opstå konflikter omkring opdelingen af arbejde, men hvis begge partnere har underlagt sig Kristus, vil disse konflikter være få. Hvis et par oplever, at de skændes ofte og heftigt over dette emne, har de at gøre med et åndeligt problem. I det tilfælde bør partnerne atter give sig over til bøn og underlægge sig Kristus først, og derefter overfor hinanden med en kærlig og respektfuld indstilling.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvilke roller har ægtemænd og hustruer i en familie?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries