settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvordan kommer jeg i et ret forhold til Gud?

Svar


For at komme i et ”ret forhold” til Gud, må vi først forstå, hvad der ”problemet” er. Svaret på dette er synd. ”Ingen gør godt, ikke en eneste” (salme 14:3). Vi har gjort oprør mod Guds bud; ”Vi flakkede alle om som for, vi vendte os hver sin vej” (Esajas 53:6).

De dårlige nyheder er, at straffen for synd er død. ”Den, der synder, skal dø!”(Ezekiel 18:4). De gode nyheder er derimod, at en kærlig Gud har opsøgt os for at bringe os frelse. Jesus klargjorde, at hans formål var ”at opsøge og frelse det fortabte” (Lukas 19:10), og han bekendtgjorde med ordene ”det er fuldbragt!” (Johannes 19:30) at dette formål var blevet opfyldt.

At være i et ret forhold til Gud, begynder med, at du anerkender din synd. Derefter følger der en ydmyg bekendelse af din synd over for Gud (Esajas 57:5) og en beslutning om at forsage den synd. ”For hvis du ”.. i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses” (Romerne 10:10).

Med denne omvendelse må der følge tro – og dette en tro på, at Jesu offerdød og mirakuløse genopstandelse kvalificerer ham til at være din frelser. ”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses” (Romerne 10:9). Der er mange andre skriftsteder, der taler om troens nødvendighed, f.eks. Johannes 20:27; ApG 16:31; Galaterne 2:16; 3:11, 26; og Efeserne 2:8).

At komme i ret forhold til Gud, handler i høj grad om dit gensvar på, hvad han har gjort for dig. Han sendte frelseren, og han udså sig offeret der skulle fjerne din synd (Johannes 1:29), og skænker dig et løfte: ”Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses (ApG 2:21).

Der findes et smukt billede på anger og tilgivelse i lignelsen om den fortabte søn (Lukas 15:11-32). Den unge søn ødsler sin fars gave bort i skamfuld synd (vers 13). Da han anerkender sin egen fejl, beslutter han sig for at vende hjem (vers 18). Han antog at han ikke længere ville blive regnet for en søn (vers 19), men han tog fejl. Faderen elskede den hjemvendte rebel lige så højt som nogensinde før (vers 20). Alt var tilgivet, og det blev fulgt op med en stor fest (verse 24). Gud er god og holder sine løfter; også løftet om tilgivelse. ”Når de retfærdige skriger, hører Herren dem, og han befrier dem fra alle deres trængsler. Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt” (Salme 34:18).

Hvis du gerne vil i et ret forhold til Gud, så er der her en kort, overordnet bøn du kan bede. Husk på, at denne bøn ikke kan frelse dig. Kun ved at sætte din lid til Kristus, kan du blive frelst fra synd. Denne bøn er i al sin enkelhed en måde, hvorpå du kan udtrykke din tro på Gud til Gud, og takke ham for at have gjort din frelse mulig. ”Gud, jeg ved at jeg har syndet mod dig, og derfor fortjener straf. Men Jesus tog den straf, jeg fortjente, så jeg igennem troen på ham kunne blive tilgivet. Jeg sætter min lid til dig, for at finde frelse. Tak for din vidunderlige nåde og tilgivelse – den evige livs gave! Amen!

Har du truffet et valg om at give dit liv til Jesus, pga. det du har læst her? Hvis svaret er ja, så tryk gerne på ”Jeg har taget imod Jesus i dag” knappen nedenfor.
EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvordan kommer jeg i et ret forhold til Gud?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries