settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er forskellen på religion og åndelighed?

Svar


Før vi ser nærmere på forskellen mellem religion og åndelighed, er vi først nødt til at definere de to begreber. Religion kan defineres som en ”tro på Gud eller guder, der skal tilbedes, hvilket almindeligvis sker gennem handling eller ritual,” eller ”ethvert slags trossystem, tilbedelse, osv., der ofte involverer en etisk rettesnor.” Åndelighed kan defineres som ”kvaliteten ved at praktisere eller at være åndelig, ikke-fysisk” eller ”hvor hovedvægten viser sig i ens åndelige karakter, såsom i tanke, liv, osv.; en åndelig tendens eller et åndeligt tonefald.” For at gøre det kort, så er religion det samme som en række af trossynspunkter og ritualer, der hævder, at personen er i et ret forhold til Gud, og åndelighed er et fokus på de åndelige ting, og den åndelige verden, i stedet for på fysiske/ jordiske ting.

Den største misforståelse vedrørende religion er, at kristendommen blot er endnu en religion, ligesom Islam, jødedom, hinduisme, osv. Desværre praktiserer mange af dem, der hævder at følge kristendommen, kristendommen som om den var en religion. For mange mennesker er kristendommen ikke andet end en række regler og ritualer, som en person må følge for at nå til himlen efter døden. Dette er ikke sand kristendom. Sand kristendom er ikke en religion; den er rettere at have et ret forhold til Gud, ved at modtage Jesus Kristus som frelser-messias, af nåde ved tro. Ja, kristendommen har ”ritualer” man følger (såsom dåben og nadveren). Ja, kristendommen har ”regler” at følge (såsom ikke at begå mord, at elske hinanden, osv.). Men disse ritualer og regler er ikke essensen i den kristne tro. Disse kristendommens ritualer og regler er et resultat af at være blevet frelst. Når vi modtager frelsen gennem Jesus Kristus, lader vi os døbe som en proklamation af vores tro. Vi deltager også i nadveren for at ihukomme Kristi offer. Vi følger en række af ting, vi gør eller ikke gør, fordi vi elsker Gud, og ønsker at takke ham for hvad han har gjort.

Den mest almindelige misforståelse vedrørende åndelighed er, at der findes mange former for åndelighed, og at de alle har lige stor værdi. Det kan godt virke ”åndeligt” at meditere i mærkelige, fysiske stillinger, søge at have fællesskab med naturen, at søge at komme i kontakt med den åndelige verden, osv., men i virkeligheden er der tale om falsk åndelighed. Sand åndelighed er at besidde Guds Helligånd, fordi man har taget imod frelsen gennem Jesus Kristus. Sand åndelighed er en frugt som Helligånden skaber i en persons liv: kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse (Galaterne 5:22-23). Åndelighed har alt at gøre med at ligne Gud, som er ånd (Johannes 4:24), mere og mere, og at vores karakter dannes til at ligne hans billede (Romerne 12:1-2).

Det, som religion og åndelighed har tilfælles, er, at de begge kan være falske metoder, til at komme i et forhold til Gud med. Religion har en tendens til at udskifte det ægte gudsforhold med hjerteløs ritualoverholdelse. Åndelighed (eller spiritualitet) har en tendens til at udskifte det ægte gudsforhold med at have forbindelse til den åndelige verden. Begge kan være, og er ofte, falske veje til Gud. Samtidigt kan religion godt være værdifuldt i den forstand, at den peger på, at Gud faktisk findes, og at vi skal stå til regnskab overfor ham. Religionens eneste, virkelige værdi består i at pege på, at vi er kommet til kort, og har brug for en frelser. Åndelighed (eller spiritualitet) kan være værdifuld i den forstand, at den viser, at der ikke kun findes den fysiske verden.

Mennesker består ikke kun af legeme, men også af sjæl-ånd. Der findes en åndelig verden omkring os, som vi bør være opmærksomme på. Åndelighedens sande værdi er, at den peger på, at der findes noget andet, og nogen anden, udover denne fysiske verden, som vi har brug for at komme i kontakt med.

Jesus Kristus er religionens og åndelighedens opfyldelse. Det er Jesus, vi står til regnskab overfor, og som den ægte religion peger på. Det er også Jesus, vi har brug for at komme i kontakt med, og han er den, ægte åndelighed peger på.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er forskellen på religion og åndelighed?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries