settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er reformert teologi?

Svar


Bredt sagt, så inkluderer den reformerte teologi ethvert trossystem, hvis rødder kan spores tilbage til den protestantiske reformation i det 16. århundrede. Det er selvfølgelig sådan, at reformatorerne selv sporede deres doktrin tilbage til Skriften, som også indikeres af deres trosbekendelse i ”sola scriptura,” så reformert teologi er ikke et ”nyt” trossystem, men et som ønsker at fortsætte den apostoliske doktrin.

Generelt set, så holder den reformerte teologi fast ved Skriftens autoritet, Guds suverænitet, frelse af nåde igennem Kristus, og nødvendigheden ved evangelisering. Nogle gange bliver den kaldt for pagtsteologi, fordi den lægger vægt på den pagt Gud lavede med Adam, og den nye pagt, som kom igennem Jesus Kristus (Lukas 22:20).

Skriftens autoritet. Reformert teologi lærer, at bibelen er Guds inspirerede og autoritative Ord, som er tilstrækkeligt i alt, der har med tro og praksis at gøre.

Guds suverænitet. Reformert teologi lærer, at Gud hersker over hele skabningen med en absolut kontrol. Han har forudbestemt alle begivenheder, og bliver derfor aldrig frustreret over omstændigheder. Dette begrænser ikke skabningens frie vilje, og det gør heller ikke Gud til syndens ophavsmand.

Frelsen af nåde. Reformert teologi lærer, at Gud i sin nåde og miskundhed har valgt at genløse et folk til sig selv, ved at fri dem fra synd og død. Den reformerte doktrin omkring frelsen bliver normalvis repræsenteret ved akrostikonet TULIP (som også er kendt som calvinismens fem punkter):

T – Totalt fordærvet. Mennesket er helt og aldeles hjælpeløst i sin syndighed, det er under Guds vrede, og kan ikke behage Gud på nogen måde. Totalt fordærvet betyder også, at mennesket af naturen ikke søger at kende Gud, indtil Gud i sin nåde tilskynder mennesket til dette (1. Mosebog 6:5; Jeremias 17:9; Romerne 3:10-18).

U – Ubetinget udvælgelse. Fra evighed siden har Gud valgt at frelse en stor skare af syndere, som intet menneske evner at sætte tal på (Romerne 8:29-30; 9:11; Efeserne 1:4-6, 11-12).

L – Begrænset (engelsk: limited) forsoning. Dette kaldes også for en ”særlig løskøbelse.” Kristus tog de udvalgtes synd på sig, og betalte dermed for deres liv, igennem sin egen død. Med andre ord, så har han ikke bare gjort frelsen ”tilgængelig,” men han købte den til dem, som han havde udvalgt (Matthæus 1:21; Johannes 10:11; 17:9; ApG 20:28; Romerne 8:32; Efeserne 5:25).

I - Uimodståelig (engelsk: irresistible) nåde: På grund af sin faldne natur modarbejder mennesket Guds kærlighed, men når Guds kærlighed arbejder i et menneskets hjerte, får det personen til at længes efter det, som vedkommende tidligere modarbejdede. Det betyder altså, at Guds kærlighed ikke slår fejl i sin opgave, som går ud på at fremvirke frelsen i de udvalgte (Johannes 6:37,44; 10:16).

P – De udvalgtes udholdenhed (engelsk: perseverance): Gud beskytter sine udvalgte, så de ikke falder fra; derfor er frelsen en evig frelse (Johannes 10:27-29; Romerne 8:29-30; Efeserne 1:3-14).

Nødvendigheden ved evangelisering. Den reformerte teologi lærer, at kristne er sat i verden for at gøre en forskel, og at denne åndeligt set viser sig igennem evangelisering, og socialt set viser sig igennem en hellig livsførelse og en humanitær indsats.

Der findes andre særtræk ved den reformerte teologi, som generelt set inkluderer at overholde to bestemte sakramenter (dåben og nadveren), et ophørssyn på de åndelige gaver (gaverne bliver ikke længere givet til kirken), og et ikke-dispensionalistisk syn på Skriften. De reformerte kirker agter John Calvins, John Knox’s, Ulrich Zwinglis, og Martin Luthers Skrifter højt. Vi finder en legemliggørelse af den reformerte traditions teologi i Westminster-bekendelsen. Den reformerte traditions moderne kirker inkluderer presbyterianske, kongregationalistiske, og nogle baptistiske kirker.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er reformert teologi?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries