settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er det preteriske syn på endetiden?

Svar


Den preteriske fortolkning af Skriften anser Johannes’ Åbenbaring som et symbolsk billede på konflikter i den tidlige kirke, og ikke en beskrivelse af, hvad skal ske i endetiden. Preterisme benægter de fremtidige og profetiske kvaliteter i det meste af Åbenbaringsbogen. Preterisme forbinder i varierende grad den allegoriske og symbolske fortolkning ud fra det perspektiv, at Johannes’ Åbenbaring ikke har med bestemte, fremtidige begivenheder at gøre. Den preteriske bevægelse underviser essentielt i, at alle det nye testamentes endetidsprofetier blev opfyldt i år 70 e.kr., da romerne angreb og ødelagde Jerusalem og Israel.

Brevene til kirkerne i Åbenbaringsbogen 2 og 3 blev skrevet til virkelige kirker i det første århundrede, og de har praktiske betydninger for kirker i dag. Men kapitel 6-22 handler, hvis de læses ligesom resten af den bibelske profeti, om begivenheder der endnu ikke er sket. Der er ikke nogen grund til at fortolke profetierne i Åbenbaringsbogen på en allegorisk måde. Tidligere profetier blev opfyldt på bogstavelig vis. For eksempel, så blev alle de profetiske vers i det gamle testamente om Kristi første komme, opfyldt bogstaveligt igennem Jesus. Kristus kom på det forudsagte tidspunkt (Daniel 9:25-26). Kristus blev født af en jomfru (Esajas 7:14). Han led og døde for vores synder (Esajas 53:5-9). Dette er blot et lille udsnit af de gammeltestamentlige profetier Gud gav til profeterne, som er optegnet i Skriften og blev opfyldt bogstaveligt. Det giver simpelthen ikke mening at forsøge at allegorisere uopfyldte profetier, eller forstå uopfyldt profeti på en anden måde end den normale forståelse.

Desuden er preterismens fortolkning af Åbenbaringsbogen fuldstændig inkonsekvent. Ifølge det preteriske syn på endetiden, så er kapitlerne 6-18 i Åbenbaringsbogen symbolske og allegoriske, og beskriver ikke bogstavelige hændelser. Men ifølge preterister, så skal kapitel 19 forstås bogstaveligt. Jesus Kristus vil bogstaveligt talt og fysisk set vende tilbage. Så kommer kapitel 20, som igen bliver allegorisk fortolket af preterister, og kapitlerne 21-22 skal til dels forstås bogstaveligt, da der i sandhed vil komme en ny himmel og en ny jord. Der er ingen der benægter, at Åbenbaringsbogen indeholder utrolige og til tider forvirrende syner. Og ingen benægter, at Åbenbaringsbogen beskriver nogle ting billedligt. Men når man vilkårligt benægter den bogstavelige natur af bestemte dele af Åbenbaringsbogen, er det det samme som at ødelægge grundlaget for en bogstavelig tolkning af enhver del af bogen. Hvis seglene, trompeterne, skålene, vidnerne, de 144.000, dyret, den falske profet, tusindsårsriget, etc., er allegoriske eller symbolske, på hvilket grundlag kan vi så hævde, at Kristi andet komme og den nye jord skal forstås bogstaveligt? I stedet bør vi læse det, tro det, og adlyde det – bogstaveligt og som det er.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er det preteriske syn på endetiden?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries