settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er præmillennialisme?

Svar


Præmillennialisme er det syn på Kristi genkomst, at det vil ske inden Jesu tusindårsrige, og at tusindårsriget bogstaveligt talt er et 1000-årigt rige, hvor Kristus hersker på jorden. For at kunne forstå og fortolke de skriftsteder i bibelen, der har at gøre med begivenheder i endetiden, er der to ting, vi må forstå klart: en ordentlig måde at fortolke Skriften på, samt at der er forskel på Israel (jøderne) og kirken (legemet for alle de troende i Kristus Jesus).

Først og fremmest, så kræver en metode til at fortolke Skriften ordentligt, at den fortolkes på en måde, der passer med dens kontekst. Dette betyder, at en skriftpassage må tolkes på en måde, der passer med det publikum, det blev skrevet til, dem det er skrevet om, hvem det er skrevet af, og så videre. Det er nødvendigt at kende forfatteren, det publikum, vedkommende har skrevet til, og den historiske baggrund for hver passage man læser. Den historiske og kulturelle baggrund for et skriftsted, vil ofte afsløre en passages sande mening. Det er også vigtigt at huske på, at Skriften tolker Skriften. Det betyder, at omhandle et tema eller emne, som også skrives om et andet sted i bibelen. Det er vigtigt at tolke alle skriftpassager ift. hinanden.

Til sidst, og allervigtigst, så må skriftstederne altid tages for deres almindelige, regulære, lige til, bogstavelige betydning, med mindre konteksten af skriftstedet viser, at det i sin natur skal forstås billedligt. En bogstavelig tolkning betyder ikke, at skriftstedet ikke indeholder billedsprog. I stedet hjælper det den, der tolker skriftstedet, til ikke at læse billedsprog ind i en passage, med mindre det passer ind i den givne kontekst. Det er af største nødvendighed, at man aldrig forsøger at læse en ”dybere, mere åndelig” betydning, end den, der er givet. At spiritualisere et skriftsted er en farlig ting, fordi det fjerner grundlaget for korrekt tolkning af Skriften, til noget der har med læseren at gøre. Så er der pludseligt intet objektivt grundlag at forstå Skriften ved; i stedet bliver Skriften objekt for den enkeltes eget indtryk af, hvad den betyder. 2. Petersbrev 1:20-21 minder os om, ”for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.”

Ved at bruge disse principper til at tolke Skriften, så må det forstås at Israel (Abrahams fysiske efterkommere) og kirken (alle nytestamentlige troende) er to, selvstændige grupper. Det er vigtigt at anerkende, at Israel og kirken skal ses hver for sig, da dette kan misforstås, og skriften således bliver misforstået. Det er især typisk, at skriftsteder der omhandler løfter til Israel (både opfyldte og ikke-opfyldte). Sådanne løfter bør ikke bruges på kirken. Husk på, at konteksten af disse skriftpassager bestemmer hvem de er skrevet til, og vil pege på den mest rigtige tolkning.

Ved at huske på disse ting, kan vi nu se på flere passager i Skriften, der taler for et præmillennialt syn. I 1. Mosebog 12:1-3 står der: ” Herren sagde til Abram: ”Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.”

Gud lovede Abraham tre ting her: Abraham ville få mange efterkommere, den nation ville eje og besætte et land, og en universel velsignelse ville komme ud af Abrahams slægtled (jøderne). I 1. Mosebog 15:9-17, ratificerer Gud sin pagt med Abraham. På den måde det sker, placerer Gud udelukkende ansvaret for pagten hos sig selv. Det betød, at der ikke var noget Abraham kunne gøre, eller fejle i at gøre, som ville røre ved pagten med Gud. Desuden fastsættes i denne skriftpassage grænserne for det land, som jøderne vil komme til at besætte. For at læse en detaljeret liste over grænserne, så se i 5. Mosebog 34. Andre skriftpassager som har at gøre med grænserne, finder du i 5. Mosebog 30:3-5, og Ezekiel 20:42-44.

I 2. Samuelsbog 7:10-17 læser vi det løfte, Gud skænkede kong David. Her lover Gud David, at han vil få efterkommere, og at Gud vil skabe et evigt kongerige igennem denne slægt. Dette henviser til Kristi kongedømme i tiden mellem tusindårsriget og evigheden. Det er vigtigt at huske på, at dette løfte skal opfyldes bogstaveligt, og endnu ikke er sket. Nogle ville forstå det sådan, at Salomon var denne skriftpassages bogstavelige opfyldelse, men her opstår der et problem. Det kongerige som Salomon herskede over, er Israel ikke i besiddelse af i dag, og Salomon hersker heller ikke over Israel i dag. Husk på, at Gud lovede Abraham, at hans efterkommere skulle eje et land for evigt. Og så står der også i 2. Samuelsbog 2:7, at Gud ville etablere en konge, der ville regere i al evighed. Salomon kan derfor ikke være opfyldelsen af det løfte, David får. Derfor er dette et løfte, der endnu ikke er opfyldt.

Med alt dette i tanke, så læs hvad der står skrevet i Åbenbaringsbogen 20:1-7. De tusind år som gentages flere gange i denne passage, passer med Kristi tusindårsrige på jorden. Husk på, at løftet til David om en hersker, måtte opfyldes bogstaveligt, og endnu ikke er blevet opfyldt.

Præmillennialisme ser denne passage som en beskrivelse af den fremtidige opfyldelse af det løfte, hvor Kristus vil sidde på tronen. Gud indgik ubetingede pagter med både Abraham og David. Ingen af disse pagter er blevet fuldstændigt eller permanent opfyldte. Et bogstaveligt, fysisk kongedømme, hvor Kristus sidder på tronen, er den eneste måde hvorpå Guds pagter kan blive opfyldt, som Gud lovede at de ville blive.

Ved at anvende en bogstavelig metode til at tolke Skriften på, ender det med at brikkerne til puslespillet passer sammen. Alle det gamle testamentes profetier om Jesu første komme blev opfyldt bogstaveligt. Derfor kan vi forvente, at profetierne om hans andet komme også vil blive opfyldt bogstaveligt. Præmillennialisme er det eneste system, der viser sig enig i en bogstavelig tolkning af Guds pagter og endetidsprofeti.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er præmillennialisme?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries