settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er polyteisme?

Svar


Polyteisme er troen på, at der findes mange guder. Hvis vi deler ordet op, kommer "poly" fra det græske ord for "mange," og "teisme" fra det græske ord for "Gud." Polyteisme har muligvis været den dominerende, teistiske verdensanskuelse i menneskehedens historie. Det bedst kendte eksempel på polyteisme fra oldtiden er den græsk/ romerske mytologi (Zeus, Apollos, Afrodite, Poseidon, osv.). Det mest markante, moderne eksempel på polyteisme er hinduisme, som har over 300 millioner guder. Selvom hinduismen egentlig er panteistisk, mener den også, at der er mange guder. Det er interessant at lægge mærke til, at selv i polyteistiske religioner, er der særligt én gud, der hersker over de andre guder, eks. Zeus i græsk/ romersk mytologi, og Brahman inden for hinduisme.

Nogle argumenter for, at Bibelen lærer om polyteisme i det Gamle Testamente. Det er sandt, at flere skriftsteder taler om "guder" i flertal (2. Mos. 20:3; 5. Mos. 10:17; 13:2; Salmerne 82:6; Daniel 2:47). Oldtidens Israel forstod fuldt ud, at der kun fandtes Én, sand Gud, men de levede ofte ikke som om, at de troede på dette, og faldt hele tiden i afgudsdyrkelse og tilbedelsen af fremmede guder. Det er vigtigt at lægge mærke til, at det hebraiske ord elohim blev brugt om den Ene, sande Gud, samt om falske guder/ afguder. Det fungerede nærmest identisk med det danske ord "Gud."

Når man beskriver noget som "gud," betyder det ikke, at man tror på, at der er tale om et guddommeligt væsen. Størstedelen af de gammeltestamentlige skriftsteder der taler om guder, taler om falske guder, som hævder at være guder, men ikke er det. Dette koncept opsummeres i 2. Kongebog 19:18: "(De har) kastet deres guder i ilden. Men de var jo ikke guder, kun menneskehænders værk, træ og sten." Læg mærke til, at Salmernes Bog 82:6 siger, "I er guder, I er alle sønner af den Højeste. Dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som en af stormændene."

Bibelen underviser klart imod polyteisme. 5. Mosebog 6:4 fortæller os, "Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én." Og Salmernes Bog 96:5 slår fast, "For alle folkenes guder er intet værd, men Herren skabte himlen." Jakobsbrevet 2:19 siger, "Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også – og skælver." Der er kun én Gud. Der er også falske guder, og de, der lader som om, at de er guder, men der er kun én Gud.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

"Hvad er polyteisme?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries