settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvorfor skulle jeg tro på organiseret religion?

Svar


Hvis du slår ordet ”religion” op i en ordbog, ville definitionen lyde nogenlunde sådan, ”en tro på Gud eller guder som tilbedes, som regel udtrykt gennem handling eller ritual; ethvert specifikt trossystem, tilbedelse, etc., som ofte er forbundet med en bestemt etik.” I lyset af en sådan beskrivelse, så taler bibelen faktisk om organiseret religion, men i mange tilfælde er formålet og virkningen af ”organiseret religion” noget, som Gud ikke er specielt glad for.

I 1. Mosebog kapitel 11, som måske beskriver det første tilfælde af organiseret religion, besluttede Noahs efterkommere at bygge babelstårnet, i stedet for at adlyde Guds bud om at opfylde jorden. De troede på, at deres enhed var vigtigere end deres forhold til Gud. Gud trådte så ind og forvirrede deres sprog, for dermed at fjerne den organiserede religion.

I 2. Mosebog kapitel seks og frem, ”organiserede” Gud en religion til den israelske nation. Gud etablerede de ti bud, lovene omhandlende tabernaklet (åbenbaringsteltet), og det jødiske offersystem, og israelitterne havde til opgave at følge disse. Hvis man undersøger dette yderligere, så afslører det nye testamente at formålet med denne religion, var at pege på behovet efter en frelser-messias (Galaterne 3; Romerne 7). Desværre har mange misforstået dette, og har tilbedt reglerne og ritualerne frem for Gud.

Igennem Israels historie har mange af de konflikter, der opstod, haft at gøre med organiserede religioner. Nogle få eksempler omhandler tilbedelse af Ba’al (Dommerbogen 6; 1. Kongebog 18), Dagon (1. Samuel 5), og Molok (2. Kongebog 23:10). Gud besejrede dem, der fulgte disse religioner, og viste dermed sin suverænitet og almagt.

I evangelierne er farisæerne og saddukæerne repræsentanter for organiseret religion på Jesu tid. Jesus konfronterede dem konstant med deres falske lære og hykleriske livsstil. I brevene var der organiserede grupper, der blandede evangeliet med bestemte ting man skulle gøre, både gerninger og ritualer. De søgte også at lægge pres på troende, for at de skulle ændre holdning, og acceptere disse kristendom ”plus” religioner. Galaterbrevet og Kolossenserbrevet advarer mod sådanne religioner. Fra Åbenbaringsbogen forstår vi, at organiseret religion en dag vil spille en vigtig rolle i verden, når Antikrist skaber en religion der skal samle hele verden.

Ofte er resultatet af organiseret religion altså noget, der fjerner fokus fra Guds intention. Men bibelen taler også om organiserede troende, der er en del af hans plan. Gud kalder disse organiserede grupper for ”kirker/ menigheder.” De beskrivelser, vi finder i Apostlenes Gerninger og i epistlerne (brevene), peger på, at kirken er skabt til at være organiseret og indbyrdes afhængig. Organiseringen fremmer beskyttelse, produktivitet, og rækker ud til verden (ApG 2:41-47). I kirkens tilfælde kunne det bedre kaldes ”organiseret fællesskab.”

Religion er menneskets forsøg på at have fællesskab med Gud. Den kristne tro er et forhold til Gud, pga. det han har gjort for os igennem sin Søns, Jesu Kristi, offer. Der er ikke nogen måde at række ud til Gud i egen kraft på (for han har rakt ud til os – Romerne 5:8). Der er ikke noget at være stolt af (alt modtages af nåde – Efeserne 2:8-9). Der bør ikke være nogen konflikter angående lederskab (Kristus er hovedet – Kolossenserne 1:18). Der er ikke nogen fordomme (vi er alle ét i Kristus – Galaterne 3:28). Det er ikke et problem i sig selv at være organiseret. Det er ved at fokusere på reglerne og ritualerne, at problemet opstår.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvorfor skulle jeg tro på organiseret religion?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries