settings icon
share icon
Spørgsmål

Opstod Jesus Kristus virkeligt fra de døde?

Svar


Skriften konkluderer, i kraft af dens bevisførelse, at Jesus Kristus rent faktisk opstod fra de døde. Hans opstandelse er omtalt i Matthæus 28:1-20; Markus 16:1-20; Lukas 24:1-53; og Johannes 20:1-21:25. Den opstandne Kristus er også til stede i Apostlenes gerninger (ApG 1:1-11). Fra disse skriftpassager kan vi finde op til flere ”beviser” på Jesu opstandelse. For det første hører vi om den store forvandling hans disciple oplevede. De gik fra at være en gruppe skræmte mænd som skjulte sig, til at blive stærke, modige vidner som kom til at dele evangeliet verden over. Hvad andet kunne forklare denne dramatiske forvandling, end at de havde set den opstandne Kristus?

Som noget andet læser vi om apostlen Paulus’ liv. Hvad forvandlede ham fra at forfølge kirken, til at blive en apostel for kirken? Det var da den opstandne Kristus viste sig for ham på vejen til Damaskus (ApG 9:1-6). Et tredje bevis er den tomme grav. Hvis Kristus ikke opstod, hvor er så hans legeme? Hans disciple, og andre, så den grav hvori han blev begravet. Da de vendte tilbage var hans legeme væk. Engle erklærede at han var blevet oprejst fra de døde, som han havde lovet (Matthæus 28:5-6). Det fjerde bevis på Jesu opstandelse, er alle de mennesker som han viste sig for (Matthæus 28:5, 9, 16-17; Markus 16:9; Lukas 24:13-35; Johannes 20:19, 24, 26-29, 21: 1-14; ApG 1:6-8; 1. Korinther 15:5-7).

Endnu et bevis på Jesu opstandelse, er den vægt som apostlene lagde på netop hans opstandelse. En vigtig passage, der omhandler Kristi opstandelse, er 1. Korintherbrev 15. I dette kapitel forklarer apostlen Paulus, hvorfor det er vigtigt at forstå og tro på Jesu opstandelse. Opstandelsen er vigtig af følgende årsager: 1) hvis Kristus ikke opstod fra de døde, vil de troende heller ikke opstå fra de døde (1. Korinther 15:12-15) 2) hvis Kristus ikke opstod fra de døde, var hans offer for vore synder ikke tilstrækkeligt (1. Korinther 15:16-19). Jesus’ opstandelse beviste at hans død blev accepteret af Gud som sonemiddel for vore synder. Hvis han blot døde og forblev død, så ville det betyde, at hans offer ikke var nok. Dette ville resultere i, at troende ikke ville blive tilgivet for deres synder, og ville forblive døde efter deres død (1. Korinther 15:16-19). Der ville ikke være noget, der hed evigt liv (Johannes 3:16). ”Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen” (1. Korinther 15:20).

Som det sidste gør skriften det klart, at alle som sætter deres lid til Jesus Kristus vil opstå til evigt liv, på samme måde som han selv gjorde det (1. Korinther 15:20-23). 1. Korinther 15 fortsætter med at beskrive, hvordan Jesu opstandelse beviser hans sejr over synden og giver os kraft til at leve i hans sejr over synden (1. Korinther 15:24-34). Det beskriver det vidunderlige opstandelseslegeme, vi kommer til at få (1. Korinther 15:35-49). Og det slår fast, at alle der sætter deres lid til ham ultimativt vil sejre over døden, pga. hans opstandelse (1. Korinther 15:50-58).

Sikke en vidunderlig sandhed vi har i Kristi opstandelse! ”Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren” (1. Korinther 15:58). Ifølge bibelen er Jesu Kristi opstandelse i høj grad virkelighed. Bibelen bevidner Jesu opstandelse, at den blev bevidnet af over 400 mennesker, og fortsætter med at opbygge en solid, kristen doktrin der omhandler historiske fakta om Jesu opstandelse fra de døde.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Opstod Jesus Kristus virkeligt fra de døde?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries