settings icon
share icon
Spørgsmål

Er mormonisme en kult? Hvad tror mormoner på?

Svar


Den mormonske religion (mormonisme), hvis efterfølgere kendes som mormoner og Sidste Dages Hellige (LDS), blev grundlagt af en mand, der hed Joseph Smith, for mindre end 200 år siden. Han hævdede at have fået et personligt besøg af Gud Fader og Jesus Kristus, som havde sagt til ham, at alle kirkerne og deres trosbekendelser var en afskyelighed. Joseph Smith opstartede så sin egen, helt nye religion, der hævder at være ”den eneste sande kirke på jorden.” Problemet med mormonisme er at den modsiger, ændrer på og udvider bibelen. Kristne har ingen grund til at tro på, at bibelen ikke er sandfærdig og tilstrækkelig. Ægte tro på og tillid til Gud beror på, at man tror på hans Ord, og at al skrift er inspireret af Gud, som betyder at den kommer fra ham (2. Timotheus 3:16).

Mormonerne tror faktisk på, at der findes fire kilder til guddommeligt inspirerede ord, og ikke bare én kilde: 1) Bibelen, ”så længe den er korrekt oversat.” Hvilke vers der siges at være rigtigt oversat, er ikke altid klart. 2) Mormonernes bog, som blev ”oversat” af Smith og udgivet i 1830. Smith hævdede at dette ”mere end nogen anden bog” var den ”mest korrekte bog” på jorden, hvormed et menneske kunne komme tættere på Gud, ved at følge dens forskrifter. 3) The Doctrines and Covenants, som indeholder en samling af moderne åbenbaringer om ”Jesu Kristi Kirke, når den er blevet genoprettet.” 4) The Pearl of the Great Price, som mormoner mener “klargører” de doktriner og den lære, som gik tabt i bibelen, og som giver sin egen forklaring omkring jordens skabelse.

Mormonerne tror følgende om Gud: Han har ikke altid været universets højeste skabning, men fik denne titel igennem en retfærdig livsstil og vedholdenhed. De tror, at Gud Fader har ”en krop med kød og ben, ligeså håndgribeligt som menneskets.” Selvom moderne, mormonske ledere har forladt ideen, så underviste Brigham Young i, at Adam faktisk var Gud, og Jesu Kristi fader. Som en kontrast, så ved kristne det følgende om Gud: der er kun én sand Gud (5. Mosebog 6:4; Esajas 43:10; 44:6-8), han har altid eksisteret, og vil altid eksistere (5. Mosebog 33:27; Salme 90:2; 1. Timotheus 1:17), og han blev ikke skabt, men er selv Skaberen (1. Mosebog 1; Salme 24:1; Esajas 37:16). Han er perfekt, og ingen er hans lige (Salme 86:8; Esajas 40:25). Gud Fader er ikke et menneske, og har aldrig været et menneske (4. Mosebog 23:19; 1. Samuel 15:29; Hoseas 11:9). Han er ånd (Johannes 4:24), og ånd består ikke af kød og ben (Lukas 24:39).

Mormonerne tror, at der er forskellige niveauer af kongeriger i efterlivet: det himmelske kongerige, det jordiske kongerige, det telestiale kongerige og det yderste mørke. Hvor et menneske havner, afhænger af, hvad det tror på og gør i dette liv. Som en kontrast til dette, så står der i bibelen, at vi efter døden enten ender i himlen eller i helvede, afhængigt af, om vi har sat vores lid til Jesus Kristus som vores Herre og frelser. Bryder vi op fra legemet, betyder det for troende, at vi er sammen med Herren (2. Korinther 5:6-8). Ikke-troende ender i helvede, eller dødsriget (Lukas 16:22-33). Når Jesus kommer til jorden for anden gang, vil vi modtage et nyt legeme (1. Korinther 15:50-54). Der vil være en ny himmel og en ny jord for de troende (Åbenbaringen 21:1), og ikke-troende vil blive kastet i den evige ild (Åbenbaringen 20:11-15). Det er ikke muligt at blive frelst, når man først er død (Hebræerne 9:27).

Mormonske ledere har undervist i, at Jesu inkarnation skete som følger af, at Gud Fader havde seksuelt samvær med jomfru Maria. Mormoner tror på, at Jesus er en gud, men også, at ethvert andet menneske kan blive en gud. Mormonisme lærer, at frelse kan opnås som en kombination af tro og gode gerninger. Dette står i modsætning til det, som kristne historisk set har undervist i – at ingen kan opnå den samme status som Gud, det er kun ham, og ham alene, som er hellig (1. Samuel 2:2). Vi kan kun blive hellige i Guds øjne, ved at tro på ham (1. Korinther 1:2). Jesus er Guds enbårne Søn (Johannes 3:16), er den eneste, der nogensinde har levet et syndfrit liv, fejlfrit liv, og nu har den højeste æresplads i himlen (Hebræerne 7:26). Jesus og Gud er i essensen ét, og Jesus er den eneste Ene, der har eksisteret før sin fysiske fødsel (Johannes 1:1-8; 8:56). Jesus gav sig selv til os som en offergave, Gud oprejste ham fra de døde, og en dag vil enhver mund bekende, at Jesus Kristus er Herre (Filipperne 2:6-11). Jesus fortæller os, at det er umuligt at komme til himlen i egen kraft, og at den eneste måde det er muligt på, er ved at tro på ham (Matthæus 19:26). Vi fortjener alle en evig straf for vores synder, men Guds uendelige kærlighed og nåde har skænket os en udvej. ”For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv ved Jesus Kristus, vores Herre” (Romerne 6:23).

Det står klart for os, at der kun er én eneste vej til frelse, og det er ved at kende Gud og hans Søn, Jesus (Johannes 17:3). Det sker ikke ved gerninger, men ved tro (Romerne 1:17; 3:28). Vi kan modtage denne gave, uanset hvem vi er eller hvad vi har gjort (Romerne 3:22). ”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved” (ApG 4:12).

Selvom mormoner ofte er milde, kærlige, og venlige mennesker, så er de bedraget af en falsk religion, der forvrænger Guds natur, Jesu Kristi person, samt vejen til frelse.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Er mormonisme en kult? Hvad tror mormoner på?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries