Hvad betyder det, at Jesus er Menneskesønnen?


Spørgsmål: Hvad betyder det, at Jesus er Menneskesønnen?

Svar:
Jesus omtales som ”Menneskesønnen” 88 gange i det nye testamente. En første betydning af udtrykket ”Menneskesønnen” henviser til profetien i Daniels bog 7:13-14, ”I nattesynerne så jeg dette: Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn; han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans kongerige skal ikke gå til grunde”. Betegnelsen ”Menneskesønnen” var en messiansk titel. Jesus var den, der blev givet herredømme, ære og et kongerige. Da Jesus brugte denne sætning, brugte han profetien om Menneskesønnen om sig selv. Datidens jøder ville have haft et indgående kendskab til sætningen, og den person den talte om. Jesus erklærede, at han var Messias.

En anden betydning af ordet ”Menneskesønnen” er, at Jesus virkeligt var et menneske. Gud kaldte profeten Ezekiel for ”menneskesøn” 93 gange. Det var Guds enkle måde at kalde Ezekiel for et menneske på. En menneskesøn er et menneske. Jesus var fuldt ud Gud (Johannes 1:1), men han var også et menneske (Johannes 1:14). I 1. Johannes 4:2 står der, ”Derpå kan i kende Guds Ånd; enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud.” Ja, Jesus var Guds Søn – han var essentielt Gud. Ja, Jesus var Menneskesønnen – han var essentielt et menneske. For at opsummere, så peger udtrykket ”Menneskesønnen” på, at Jesus er Messias, og at han er i sandhed er et menneske.

English
Vend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad betyder det, at Jesus er Menneskesønnen?

Find ud af hvordan du ...

Tilbring evigheden med GudModtag tilgivelse fra Gud