settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er meningen med livet?

Svar


Hvad er meningen med livet? Hvordan kan formål, opfyldelse, og tilfredsstillelse blive vores liv til dels? Hvordan kan vi gøre noget, der har varig betydning? Der er rigtig mange mennesker, der aldrig har stoppet op et øjeblik, og overvejet disse vigtige spørgsmål. De ser sig tilbage flere år efter, at deres forhold er gået i vasken, og når de føler sig så tomme indeni, på trods af at de har nået de mål, de havde sat sig. En atlet som havde nået toppen af sin karriere, blev engang spurgt om, hvad han ville ønske at nogen havde sagt til ham, da han startede med at dyrke sin idræt. Hans svar lød: ”Jeg ville ønske at nogen havde fortalt mig, at når man når toppen, så er der ikke noget deroppe.” Mange mål bliver afsløret som værende tomme, efter at man har spildt år på at forfølge dem.

I vores humanistiske kultur forfølger folk mange ting, og tror at de vil finde mening i disse ting. Nogle af disse indeholder jagten på succes i forretning, rigdom, gode forhold, sex, underholdning, og at gøre godt mod andre. Folk har erkendt, at selvom de har nået deres mål, og fået bedre økonomi, forhold, og tilfredsstillelse, så var der stadig et gabende hul indeni, et tomrum som intet syntes at kunne fylde op.

Forfatteren til den bibelske bog Prædikerens Bog, beskriver denne følelse ved at skrive, ”Endeløs tomhed.. endeløs tomhed, alt er tomhed” (Prædikeren 1:2). Kong Salomon, som skrev Prædikerens Bog, havde rigdom som ikke kunne måles, visdom større end noget andet menneske dengang og nu, hundrede af kvinder, paladser og haver som selv kongeriger måtte misunde, den bedste mad og vin, og enhver form for underholdning mulig. Han sagde på et tidspunkt, at alt hvad hans hjerte begærede, det forfulgte han. Men alligevel konkluderede han om ”livet under solen” – et liv, der kun beskæftiger sig med hvad vi kan se og føle – at det var meningsløst. Hvorfor er der sådan et tomrum? Da Gud har skabt mennesket til noget, der rækker ud over hvad vi kan se her og nu, kunne Salomon sige om Gud, at ”han har også lagt evigheden i menneskers hjerter” (Prædikeren 3:11, engelsk oversættelse). Der ligger i vores hjerter en erkendelse af, at der er mere, en vi ser ”her og nu”.

I 1. Mosebog, den første bog i bibelen, ser vi at Gud har skabt mennesket i sit billede (1. Mosebog 1:26). Dette betyder, at vi minder mere om Gud, end om noget andet (nogen anden livsform). Vi ser også, at før mennesket syndede og syndens forbandelse kom over jorden, var følgende ting sande: 1) Gud skabte mennesket som et socialt væsen (1. Mosebog 2:18-25); 2) Gud gav mennesket arbejde at udføre (1. Mosebog 2:15); 3) Gud havde fællesskab med mennesket (1. Mosebog 3:8); 4) Gud gav mennesket herredømme over jorden 1. Mosebog 1:26). Hvad er der så betydeligt ved disse ting? Guds formål var at bruge hvert af disse punkter til at opfylde vores behov i livet, men de blev alle (specielt menneskets fællesskab med Gud) vendt på hovedet pga. syndefaldet, og den forbandelse der derfor kom over jorden (1. Mosebog 3).

I Johannes’ Åbenbaring, som er den sidste bog i bibelen, fortælles vi at Gud en dag vil tilintetgøre den nuværende jord og himmel, og påbegynde en ny tid, hvor han skaber en ny himmel og en ny jord. På den tid vil han genoprette fællesskabet med den genløste menneskehed, mens dem, der brød med ham, vil blive dømt som uværdige og kastet i Ildsøen (Åbenbaringen 20:11-15). Syndens forbandelse vil blive gjort til intet; der vil ikke være mere synd, sorg, sygdom, død eller smerte (Åbenbaringen 21:4). Gud vil bo med dem, og de skal være hans sønner (Åbenbaringen 21:7). Nu har vi så gået hele processen igennem: Gud skabte os til at have fællesskab med ham, mennesket syndede, og brød med dette fællesskab, og Gud genopretter fællesskabet for evigt. Hvis vi går igennem livet, for blot at dø og være adskilt fra Gud for evigt, ville det være værre end noget andet! Men Gud har banet en vej, hvorved vi ikke kun skal opleve evig salighed (Lukas 23:43), men hvor livet på jorden også er tilfredsstillende og meningsfyldt. Hvordan opnår vi så denne evige salighed, og ”himmel på jord”?

Meningen med livet, når det er genoprettet i Jesus Kristus

Vi kan kun finde sand mening med livet, både nu og i evigheden, i det genoprettede forhold til Gud, som blev mistet pga. Adam og Evas syndefald. Et sådant forhold til Gud er kun muligt igennem hans Søn, Jesus Kristus (ApG 4:12; Johannes 1:12; 14:6). Vi får evigt liv, når vi omvender os fra vores synd (ikke længere ønsker at fortsætte i den), og Kristus forvandler os, og gør os til nye skabninger, og vi sætter vores lid til Jesus Kristus som vores frelser.

Ligeså vidunderligt som det er, så finder vi ikke sand mening med livet ved bare at tage imod Jesus Kristus som vores frelser. Vi finder først sand mening med livet, i det øjeblik, vi begynder at efterfølge ham som en af hans disciple, lærer af ham, bruger tid sammen med ham i hans Ord, kommunikerer med ham igennem bøn, og vandrer med ham i lydighed mod hans bud. Hvis du ikke er kristen (eller er ny i troen), siger du måske til dig selv, ”det lyder ikke særligt spændende eller opfyldende i mine ører!” Men Jesus sagde selv følgende:

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal i finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let” (Matthæus 11:28-30). ”Jeg er kommet, for at de skal have liv, og have i overflod” (Johannes 10:10b). ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det” (Matthæus 16:24-25). ”Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte attrår” (Salme 37:4).

Alle disse vers fortæller os, at vi har et valg. Vi kan fortsætte med selv at prøve at finde vejen i livet, hvilket resulterer i tomhed, eller vi kan vælge at søge Gud og hans vilje for vores liv med hele vores hjerte, hvilket vil resultere i at vi lever et fyldestgørende liv, hvor vores hjertes attrå (ønsker) bliver mødt, og vi finder glæde og tilfredsstillelse i livet. Dette er muligt, fordi vores Skaber elsker os, og ønsker det bedste for os (ikke nødvendigvis det letteste liv, men det mest meningsfulde).

Kristenlivet kan sammenlignes med at købe de bedste billetter til en sportsbegivenhed, hvor vi sidder på første række og oplever begivenhederne på klos hold, eller betale mindre og se begivenhederne fra en afstand. Vores førte valg burde være at opleve Gud arbejde fra ”første række”, men desværre er det ikke, hvad de fleste mennesker vælger. At se Gud arbejde på denne måde, gælder for Jesu helhjertede disciple, som i sandhed er stoppet med at forfølge deres egne lyster, og i stedet forfølger Guds formål. De har betalt prisen (fuldstændig overgivelse til Kristus og hans vilje); og oplever livet i fuldeste drag; og de kan se dem selv, deres medmennesker og Gud i øjnene uden nogen fortrydelse. Har du betalt prisen? Er du villig til at betale den? Hvis du er, vil du ikke længere hungre efter mening med dit liv.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er meningen med livet?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries