settings icon
share icon
Spørgsmål

”Er Esajas’ bog kapitel 53, ”Herrens lidende tjener,” en profeti om Jesus?

Svar


Den måske største profeti i Tanakh’en (de jødiske skrifter / det gamle testamente) vedrørende den jødiske Messias’ komme, finder vi i det 53. kapitel hos profeten Esajas. Denne del af profeterne, som kaldes for ”Herrens lidende tjener,” har jødedommens historiske rabbinere længe forstået som talende om den Forløser, som en dag vil komme til Zion. Her er et udpluk af, hvad jødedommen traditionelt set har troet om identiteten bag ”Herrens lidende tjener” i Esajas’ bog 53:

Den babylonske Talmud siger, ”Messias, hvad er hans navn? Rabbinerne siger, den Spedalske Lærer, som der står skrevet, ’Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en spedalsk, der var ramt, slået af Gud og plaget…” (Sanhedrinet 98b).

Midrash Ruth Rabbah siger, ”En anden forklaring (fra Ruth 2:14): Han taler om kongen Messias: ’Kom herhen,’ drag nær til tronen; ’få et stykke brød,’ altså, kongerigets brød; ’dyp det i vineddiken,’ dette henviser til hans straf, som der står skrevet, ’Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder.’

Jonathans Targum siger, ”Se, min tjener, Messias, skal få fremgang; han sættes højt og forøges og vil være umådelig stærk.”

Zohar’en siger: ’Han blev gennemboret for vore overtrædelser,’ osv…. I Edens have findes der et palads, der kaldes for Sygdommes Sønners Palads; Messias træder ind i dette palads, og kalder på hver en sygdom, hver smerte, og hver straf, som er over Israel; de kommer alle og hviler på ham. Og havde han ikke på denne måde taget dem fra Israel og på sig selv, kunne intet menneske have båret Israels straf for overtrædelse af loven: og dette er det, som er skrevet; Men det var vore sygdomme, han tog.’”

Den store (Rambam) rabbi Moses Maimonides siger, ”Hvordan vil Messias komme…. en skal træde frem, som ingen har hørt om før, og tegn og undere, som de skal se ham udføre, vil være beviser for hans sande ophav; for den Almægtige siger, hvor han erklærer sine tanker for os om denne sag, ’Der kommer en mand, hvis navn er Semak; han skal spire frem fra sit sted’ (Zak. 6:12). Og Esajas taler på lignende vis om den tid, hvor han skal træde frem, uden far eller mor eller kendt familie, skød han op foran ham som en spire, som et rodskud af den tørre jord, osv…. Med Esajas’ ord, når han beskriver den måde, hvorpå konger vil lytte til ham, over ham lukkes munden på konger; for det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de.”

Desværre tror mange moderne rabbinere på, at ”Herrens lidende tjener” fra Esajas’ bog kap. 53 måske henviser til Israel, eller til Esajas selv, eller endda Moses eller en anden af de jødiske profeter. Men Esajas er klar – han taler om Messias, som mange af de gamle rabbinere kom frem til.

Det andet vers i Esajas’ bog 53 bekræfter denne klarhed. Personen vokser op som ”en spire, som et rodskud af den tørre jord.” Rodskuddet, der her henvises til, er uden tvivl Messias, og det er faktisk en almindelig, messiansk henvisning hos Esajas og andre steder. Det davidiske dynasti skulle hugges ned i dom som et fældet træ, men det var blevet Israel lovet, at en ny spire skulle vokse frem fra den stump. Kong Messias ville være den spire.

”Herrens lidende tjener” i Esajas’ bog kap. 53 henviser uden tvivl til Messias. Han er den, der løftes højt, over hvem kongers munde lukkes. Messias er den spire som udsprang fra det faldne Davids dynasti. Han blev kongernes Konge. Han bragte den ultimative forsoning.

Esajas’ bog kap. 53 må forstås som henvisende til den kommende, Davidiske Konge, Messias. Det blev profeteret, at Kong Messias skulle lide og dø for at betale for vores synder, og derefter opstå igen. Han ville tjene som en præst for verdens nationer og applikere forsoningens blod til at rense dem, som tror. Der er kun én, som dette kan omhandle – Jesus Kristus!

De, der bekender Ham, er Hans børn, Hans lovede afkom, og betalingen for Hans sejr. Ifølge de jødiske apostles vidnesbyrd døde Jesus for vores synder, opstod igen, steg op og satte Sig ved Guds højre hånd, og Han tjener nu som vores store Ypperstepræst, som renser os for synd (Hebræerne 2:17; 8:1). Jesus, den jødiske Messias, er den, som Esajas forudså.

Rabbi Moshe Kohen Ibn Crispin sagde, “Denne rabbi beskrev dem, der tolkede Esajas’ bog kap. 53 som pegende på israel, som dem, der ”har forsaget vore Læreres kundskab, og handlet efter ’deres eget hjertes forstokkethed,’ og efter deres egne meninger, jeg glæder mig over at tolke det efter vore Rabbineres lære, som omhandler Kong Messias. Denne profeti blev givet af Esajas ved det guddommelige bud, for at gøre os bekendte med den fremtidige Messias’ natur, som vil komme for at forløse Israel, og hans liv fra den dag hvor han ankommer diskret indtil sit komme som forløser, således at måtte nogen som helst rejse sig og hævde at være Messias, kan vi tænke over, og se efter om vi i denne person kan se nogen lighed med de træk, som er beskrevet her; hvis der er nogen sådan lighed, så kan vi tro på, at han er Messias vores Retfærdighed; men hvis ikke, så kan vi ikke gøre det.”EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

”Er Esajas’ bog kapitel 53, ”Herrens lidende tjener,” en profeti om Jesus?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries