settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvorfor er der så mange kristne kirkeretninger?

Svar


For at besvare dette spørgsmål, må vi først skelne mellem kirkeretninger indenfor Kristi legeme, og ikke-kristne kulter og falske religioner. Presbytere og lutheranere er eksempler på kristne kirkeretninger. Mormoner og Jehovas vidner er eksempler på kulter (grupper, som hævder at de er kristne, men som benægter én eller flere af de essentielle dele af kristendommen). Islam og buddhisme er helt andre religioner.

Man kan spore kirkeretningernes opståen indenfor den kristne tro tilbage til den protestantiske reformation, og bevægelsen til at ”reformere” den romersk-katolske kirke i løbet af det 16. århundrede, hvor ud af der opstod fire forskellige protestantiske traditioner: den lutherske, den reformerte, anabaptisterne, og den anglikanske tradition.

Der voksede andre kirkeretninger ud af disse fire i løbet af de følgende århundreder.

Den lutherske kirkeretning blev opkaldt efter Martin Luther, og var baseret på hans lære. Metodisterne fik deres navn efter deres grundlægger, John Wesley, som var kendt for at skabe ”metoder” til åndelig vækst. Presbyterne er opkaldt efter deres syn på kirkelederskab – det græske ord for ældste er presbyteros. Baptisterne fik deres navn, fordi de lagde vægt på dåbens vigtighed. Hver kirkeretning har til en vis grad forskellige doktriner eller fokusområder end andre, såsom måden man døber på; om nadveren er tilgængelig for alle, eller kun dem som har et vidnesbyrd der kan bekræftes af kirkens ledere; Guds suverænitet vs. den frie vilje i spørgsmålet om frelse; Israels og kirkens fremtid; et før-trængsels – vs. et post-trængselssyn på bortrykkelsen; om gaverne til at gøre ”tegn” findes i moderne tid, osv. Hvad disse forskelligheder angår, er det aldrig et spørgsmål om hvorvidt Jesus Kristus er Herre som er pointen, men i stedet oprigtige meningsforskelle imellem gudfrygtige, men også fejlbarlige, mennesker som søger at ære Gud og bibeholde en doktrinær renhed, som følger deres samvittighed og forståelse af hans Ord.

Der er både mange og varierede kirkeretninger i dag. De oprindelige og ”primære” kirkeretninger som nævnes ovenfor, har givet mange rodskud, såsom Assemblies of God, Christian and Missionary Alliance, Nazarenes, Evangelical Free, Independent Bible churches, og andre. Nogle kirkeretninger lægger vægt på doktrinære forskelle, men ofte tilbyder de bare en anden måde at tilbede på, for at møde kristnes forskellige former for smag og præferencer. Men tag ikke fejl: som troende må vi være ét i de ting som er essentielle for troen, men derudover er der en stor grad af bredde i hvordan de kristne bør tilbede i et korporativt miljø. Denne breddegrad er årsagen til, at der findes så mange forskellige ”smagsretninger” indenfor kristendommen. En presbyteriansk kirke i Uganda vil have en anderledes måde at tilbede på, end en presbyteriansk kirke i Colorado, men deres doktrinære holdepunkter vil, for det meste, være de samme. Det er godt med forskellighed, men ikke med uenighed. Hvis to kirker er uenige om deres doktriner, så er det måske nødvendigt med debat og dialog omkring Ordet. Denne form for ”jern (der) sliber jern” (Ordsprogene 27:17) er en fordel for alle. Men hvis de er uenige om form og stil, så er det i orden at forblive adskilte. Denne adskillelse fjerner dog ikke de kristnes ansvar om at elske hinanden (1. Johannes 4:11-12) og i sidste ende være i enhed i Kristus (Johannes 17:21-22).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvorfor er der så mange kristne kirkeretninger?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries