settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er kristen etik?

Svar


I Kolossenserbrevet 3:1-6 finder vi en god opsummering af kristen etik: ”Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn.”

I stedet for bare at give os en liste over, hvad der er rigtigt og forkert, så er bibelen i virkeligheden en instruktionsbog i, hvordan det kristne liv bør leves. Men bibelens lære dækker ikke enhver tænkelig situation, vi vil komme ud for i livet. Hvordan kan den så blive brugt som en tilstrækkelig kilde til at besvare alle etiske problemstillinger, vi vil komme ud for? Det er her, at den kristne etik kommer ind i billedet.

Videnskaben definerer etik som ”et sæt af moralske principper, og studiet af moralitet.” Derfor må kristen etik nødvendigvis handle om de principper, som den kristne tro giver os, så vi ved, hvordan vi bør handle. Det kan godt være, at Guds Ord ikke dækker enhver tænkelig situation i livet, men dets principper giver os en standard at leve efter, som vi må følge, når vi mangler en klar instruktion.

Bibelen siger f.eks. ikke noget omkring brugen af ulovlige stoffer, men hvis vi benytter os af bibelens principper, så ved vi, at det er forkert. For det første, så lærer bibelen os at vores legeme er et tempel for Helligånden, og at vi skal ære Gud med vores legeme (1. Korinther 6:19-20). Da vi ved, hvad stoffer gør ved vores krop – den skade, der bliver tilført de forskellige organer – så ved vi også, at vi ødelægger Helligåndens tempel, hvis vi bruger dem. Det er sandelig ikke at ære Gud. Bibelen fortæller os også, at vi skal underordne os under de myndigheder, som Gud selv har forordnet (Romerne 13:1). Når vi ved, at visse stoffer er ulovlige, så underordner vi os ikke under myndighederne, hvis vi bruger dem, men gør i stedet oprør mod dem. Betyder det så, at det ville være i orden at tage disse stoffer, hvis de blev legaliseret? Nej, ikke uden at man bryder med det første princip.

Ved at bruge de principper vi finder i Skriften, kan vi som kristne finde ud af, hvilken etisk retning vi i enhver situation bør bevæge os i. Nogle gange er svaret enkelt, ligesom de regler for kristen opførsel, som vi læser i Kolossenserbrevet, kapitel 3. I andre situationer bliver vi nødt til at grave dybere. Den bedste måde, vi kan gøre dette på, er ved at bede over Guds Ord. Helligånden bor i enhver troende, og en del af hans tjeneste går ud på at lære os, hvordan vi bør leve vores liv: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer” (Johannes 14:26). ”Men i jer bliver den salve, I har fået fra ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt – og det er sandt og uden løgn – skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer” (1. Johannes 2:27). Så når vi beder over Skriften, så vil Helligånden vejlede og undervise os. Han vil vise os de principper vi må følge i enhver given situation.

Selvom Guds Ord ikke dækker over enhver livssituation, så er det en alttilstrækkelig kilde til at leve kristenlivet med. I de fleste situationer kan vi bare se på, hvad bibelen siger, og følge den rette sti på baggrund af dette. Men i etiske spørgsmål hvor Skriften ikke giver os en bestemt instruktion, må vi søge efter de principper, som bør bruges i den bestemte situation. Vi må bede over hans Ord, og åbne os selv for hans Ånd. Ånden vil undervise os og vejlede os gennem bibelen, så vi kan finde de principper, vi må stå fast på, og derved kan leve det liv, en kristen bør leve.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er kristen etik?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries