settings icon
share icon
Spørgsmål

Kom Jesus i helvede mellem sin død og opstandelse?

Svar


Der er en stor grad af forvirring hvad dette spørgsmål angår. Ideen kommer hovedsageligt fra ”den apostolske trosbekendelse”, hvori der står, at han ”nedfarede til dødsriget” (engelsk: hell). Der er også nogle få skriftsteder, der, afhængig af hvordan de oversættes, beskriver at Jesus kom i ”helvede”. Når man undersøger denne sag, så er det vigtigt at forstå hvad bibelen har at sige om de ”de dødes forvaring”.

I de hebraiske skrifter er ordet for ”de dødes forvaring”, sheol. Det betyder ganske enkelt ”de dødes sted” eller ”stedet for de dødes sjæle/ ånder”. Det nytestamentlige, græske ord for helvede er ”hades”, som også henviser til ”de dødes sted”. Andre skriftsteder i ny testamente peger på, at sheol/ hades er et midlertidigt sted, hvor sjæle er i forvaring, imens de venter på den endelige opstandelse og dom. Åbenbaringen 20:11-15 fortæller om en klar forskel på disse to. Helvede (ildsøen) er det endelige og permanente straffested hvor fortabte sjæle ender. Hades er derimod et midlertidigt sted. Så svaret er nej, Jesus kom ikke i helvede, for helvede er et fremtidigt sted, som først træder i kraft efter dommen ved den store, hvide trone (Åbenbaringen 20:11-15).

Sheol/ hades er et sted, som er opdelt i to (Matthæus 11:23, 16:18; Lukas 10:15, 16:23; ApG 2:27-31), hvor henholdsvis de frelste og fortabte sjæle bor. De frelstes bosted blev kaldt ”paradis” eller ”Abrahams skød”. De to steder er adskilte ved en ”stor kløft” (Lukas 16:26). Da Jesus blev løftet op til himlen, tog han paradisets beboere (troende) med sig (efeserne 4:8-10). Den fortabte del af sheol/ hades er forblevet uforandret. Alle ikke-troende døde ender dette sted, hvor de venter på deres kommende dom i fremtiden. Kom Jesus så til sheol/ hades? Ja, det gjorde han ifølge efeserne 4:8-10 og 1. Peter 3:18-20.

Der er opstået en del forvirring pga. skriftpassager som f.eks. salme 16:10-11, som det er oversat i King James versionen af bibelen: ”For thou wilt not leave my soul in hell; neither will thou suffer thine Holy One to see corruption.. Thou wilt show me the paths of life (dansk, ”for du vil ikke efterlade min sjæl i helvede; heller ej vil du tilllade at din Hellige forrådner.. du vil vise mig livets stier”, løst oversat). ”Hell” (dansk: helvede) er ikke den korrekte oversættelse i dette vers. En korrekt oversættelse ville lyde ”graven” eller ”sheol”. Jesus sagde til tyven ved hans side ”i dag skal du være med mig i paradis” (Lukas 23:43). Jesu legeme var i graven; han sjæl/ ånd tog til den side af sheol/ hades, der kaldtes ”paradis”. Derefter tog han alle de retfærdige fra paradis med sig i himmelen. Desværre har mange bibeloversættere ikke været konsekvente i deres oversættelser af bibelen, eller præcise, i den måde de har oversat de hebraiske og græske ord for sheol, hades og helvede.

Nogle har det synspunkt, at Jesus kom i ”helvede” til den lidende del af sheol/ hades, for der yderligere at blive straffet for vores synder. Denne ide er fuldstændigt ubibelsk. Det var Jesu død på korset og hans lidelser i vores sted, der var en tilstrækkelig soning for vore synder. Det var hans udgydte blod der rensede os for vores synd (1. Johannes 1:7-9). Da han hang der på korset, tog han hele menneskehedens syndeskyld på sine skuldre. Han blev til synd for os: ”ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham” (2. Korinther 5:21). Dette, at blive gjort til synd, er med til at forklare hvorfor Jesus led så frygteligt i Getsemane have, med det syndens bæger der ville blive hældt ud over ham på korset.

Da han råbte ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?” (Matthæus 27:46), oplevede han hvordan han blev skilt fra sin Fader, fordi synden blev hældt ud over ham på korset. Og da han opgav ånden, sagde han ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd” (Lukas 23:46). Hans lidelser i vores sted var endeligt fuldendt. Hans sjæl/ ånd kom til hades’ paradisiske side. Jesus kom ikke i helvede, men hans lidelser ophørte i det øjeblik, han udåndede. Syndens pris var betalt, og han ventede derefter på sit legemes opstandelse og sin tilbagevenden til den himmelske herlighed da han steg til himmels. Altså: kom Jesus i helvede? Nej. Kom han i sheol/ hades? Ja.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Kom Jesus i helvede mellem sin død og opstandelse?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries