settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er jødedom, og hvad tror jøder på?

Svar


Hvad er jødedom, og hvad er en jøde for noget? Er jødedom bare en religion? Er det en kulturel identitet, eller en etnisk gruppe? Er jøder en klan af mennesker, eller er de en nation? Hvad er jødernes vigtigste trossynspunkter, og tror de alle på det samme?

Ordbogsbeskrivelser af ordet ”jøde” omfatter beskrivelser som ”et medlem af Judas stamme,” ”en israelit,” ”et medlem af en nation, der eksisterede i Palæstina fra det 6. århundrede f.Kr. til det 1. århundrede e.Kr.,” ”En person der hører til fortsættelsen af det oldgamle, jødiske folk, enten gennem nedstamning eller omvendelse,” og ”en person, hvis religion er jødedom.”

Ifølge rabbinsk jødedom, er en jøde en person, der har en jødisk mor, eller som officielt set har konverteret til jødedom. Man citerer ofte 3. Mosebog 24:10 for at bringe troværdighed til dette synspunkt, selvom Toraen ikke siger noget specifikt, der bakker op om denne tradition. Nogle rabbinere siger, at det faktisk ikke har noget at gøre med, hvad individet tror på. Disse rabbinere siger, at man ikke behøver at følge jødiske love eller skikke, for at være jøde. Faktisk kan en person være helt uden tro på Gud, og alligevel være jødisk, ifølge den ovenstående, rabbinske fortolkning.

Andre rabbinere gør det klart, at med mindre at en person følger Toraens forskrifter, og godtager Maimonides’ ”tretten trosprincipper” (Maimonides, altså rabbineren Moshe ben Maimon, var en af middelalderens største, jødiske lærde), kan han ikke være en jøde. Selvom denne person måske er en jøde ”biologisk” set, har han ikke nogen ægte forbindelse til jødedommen.

I Toraen – bestående af bibelens første fem bøger – lærer bibelen i 1. Mosebog 14:13, at Abram, som almindeligvis anses for at være den første jøde, blev beskrevet som en ”hebræer.” Navnet ”jøde” kommer af navnet Juda, som var en af Jakobs tolv sønner, og en af Israels tolv stammer. Tilsyneladende henviste navnet ”jøde” oprindeligt kun til dem, der var medlemmer af Judas stamme, men da kongeriget blev opdelt efter Salomons regeringstid (1. Kongebog 12), henviste udtrykket nu til enhver i Judas kongerige, hvilket inkluderede Judas, Benjamins, og Levis stammer. I dag mener mange, at en jøde er enhver person, der fysisk nedstammer fra Abraham, Isak og Jakob, uanset hvilken af de tolv stammer vedkommende kommer fra.

Hvad er det så jøder tror på, og hvad tror man primært på i jødedommen? Jødedommen har fem, primære former eller sekter i verden i dag. Disse fem er enten ortodokse, konservative, reformerte, rekonstruktionistiske, eller humanistiske. Trossynspunkterne og kravene er vidt forskellige for hver gruppe; men en kort liste over jødedommens traditionelle trossynspunkter ville indbefatte det følgende:

Gud er Skaber af alt, der eksisterer; Han er én, Han er ulegemlig (Han har ikke et legeme), og det er alene Ham, der skal tilbedes som universets almægtige hersker.

Gud åbenbarede den hebraiske bibels første, fem bøger for Moses. I fremtiden vil der ikke blive lavet om på dem, og der vil ikke blive føjet til dem.

Gud har kommunikeret med det jødiske folk ved profeter.

Gud holder øje med menneskers aktiviteter; han belønner individer for gode gerninger, og straffer for onde gerninger.

Selvom kristne baserer meget af deres tro på de samme, hebraiske Skrifter, som jøderne gør, er der stor forskel på det, de tror på: Jøder anser generelt set handlinger og opførsel for at være af vigtigste betydning; troen kommer fra ens gerninger. Dette stemmer ikke overens med det, konservative kristne tror på, som mener at troen har den vigtigste betydning, og at handlinger resulterer af ens tro.

Den jødiske tro godtager ikke det kristne synspunkt om arvesynden (troen på, at alle mennesker har arvet Adams og Evas synd, dengang disse var ulydige mod Guds instruktion i Edens have).

Jødedommen bekræfter, at verden er skabt god, og at dens mennesker er Guds skabninger.

Jødiske troende kan helliggøre deres liv, samt drage nærmere til Gud, ved at opfylde mitzvot (de guddommelige bud).

Der er ikke brug for nogen frelser, og heller ikke givet nogen frelser, som mellemmand.

De 613 befalinger der nævnes i 3. Mosebog og andre bøger, er alle bestemmende for den jødiske livsstil. De ti bud, som de er beskrevet i 2. Mosebog 20:1-17 og 5. Mosebog 5:6-21, giver en kort sammenfatning af loven.

Messias (Guds salvede) vil komme engang i fremtiden, og atter samle det jødiske folk i landet Israel. På det tidspunkt vil der ske en generel opstandelse af de døde. Det jødiske tempel, som blev ødelagt af romerne i 70 e.Kr., vil blive genopbygget.

Der er stor forskel på, hvad man tror om Jesus. Nogle anser ham for at være en stor, moralsk lærer. Andre ser ham som en falsk profet, eller som et kristent afgudsbillede. Nogle sekter inden for jødedommen vil ikke engang nævne hans navn, fordi der er forbud mod at nævne en afguds navn.

Jøderne bliver ofte omtalt som Guds udvalgte folk. Dette betyder på ingen måde, at de må anses for at være vigtigere end andre grupper af mennesker. Bibelvers såsom 2. Mosebog 19:5 slår bare fast, at Gud har udvalgt Israel til at modtage og studere Toraen, til at tilbede Gud alene, til at hvile på sabbatten, og til at fejre højtiderne. Jøder blev ikke udvalgt til at være bedre end andre mennesker; de blev ganske enkelt udvalgt til at være et lys for hedninger, og en velsignelse for alle nationer.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er jødedom, og hvad tror jøder på?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries