settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvorfor bør vi studere det gamle testamente?

Svar


Bibelen er en progressiv åbenbaring. Hvis du hopper over den første halvdel i en hvilken som helst god bog, og prøver på at læse den færdig; vil du have svært ved at forstå de forskellige personer, plottet, og slutningen. På samme måde kan det nye testamente kun helt forstås når vi indser, at det er bygget på det gamle testamentes (GT) fundament, hvad angår begivenheder, personer, love, offersystem, pagter og løfter. Hvis vi kun havde det nye testamente (NT), ville vi læse i evangelierne, og ikke kunne forstå hvorfor jøderne søgte en messias (en frelserkonge). Uden GT ville vi ikke kunne forstå, hvorfor messias skulle komme (se Esajas 53); vi ville ikke kunne identificere Jesus af Nazaret som messias igennem de detaljerede profetier som blev givet om ham (eksempelvis om hans fødested (Mika 5:2); måden han døde på (Salme 22, specielt vers 1, 7-8, 14-18; Salme 69:21, osv.), hans opstandelse (Salme 16:10), og mange flere detaljer ved hans tjeneste (Esajas 52:13; 9:2, osv.).

Uden GT ville vi ikke kunne forstå de jødiske skikke som nævnes i løbet af NT. Vi ville ikke forstå, hvordan farisæerne havde perverteret ved Guds lov, da de tilføjede deres egne traditioner til den. Vi ville ikke forstå, hvorfor Jesus var så vred da han rensede tempelpladsen. Vi ville ikke have en forståelse for, at vi kan benytte os af den samme visdom som Kristus brugte i sine mange svar til sine modstandere (både menneskelige og dæmoniske).

Uden det gamle testamente ville vi gå glip af talrige detaljerede profetier, som kun kunne gå i opfyldelse hvis bibelen virkelig var Guds Ord, og ikke menneskets (se de store og små profeter) (eks., Daniel 7 og de følgende kapitler). Disse profetier giver specifikke detaljer om forskellige nationers oprejsning og fald, hvordan de vil falde, om de vil rejse sig igen, hvilken magt ville dukke op dernæst, hvem de største magtspillere ville være (Kyros, Alexander den store, osv.), og hvad der ville ske med deres kongeriger, når disse magtspillere døde. Disse detaljerede profetier er så præcise, at skeptikere hævder at de er blevet skrevet efter disse ting faktisk skete.

GT indeholder mange lektioner, hvor vi kan lære af de fejlbarlige menneskers liv, som nævnes deri. Ved at se på deres liv kan vi blive opmuntret til at stole på Gud uanset hvad (Daniel 3), og til ikke at gå på kompromis med de små ting (Daniel 1), så vi kan være trofaste i de større ting senere hen (Daniel 6). Vi lærer at det er bedre at bekende sin synd tidligt og oprigtigt, i stedet for at skylde skylden videre (1. Samuel 15). Vi kan lære ikke at lege med synden, fordi den vil afsløre os, og fordi dens bid er dødeligt (se Dommerne 13-15). Vi kan lære, at vi må stole på (og adlyde) Gud hvis vi ønsker at erfare hans løftesland i dette liv og i hans paradis i det næste (4. Mosebog 13). Vi kan lære, at hvis vi går og overvejer at synde, så baner vi kun vejen for at vi kommer til at begå synd (1. Mosebog 3; Josva 6-7). Vi lærer, at synden ikke blot har konsekvenser for os selv, men også for vores elskede omkring os, og omvendt at vores gode opførsel også indebærer belønning, ikke kun for os selv, men også for dem som er omkring os (1. Mosebog 3; 2. Mosebog 20:5-6).

GT indeholder også store mængder af visdom som NT ikke nævner. Mange af disse finder vi i Salmernes bog og i Ordsprogenes bog. Disse bidder af visdom viser hvordan jeg kan blive visere end mine lærere, hvad forskellige slags synder fører til (det hjælper os til at se den krog, som maddingen skjuler for), og hvad denne verdens bestræbelser kan love os (intet som helst!). Hvordan kan jeg genkende om jeg er en tåbe (altså, en moralsk tåbe)? Hvordan støder jeg mennesker bort, selvom jeg ikke forsøger på det, og det er ubevidst fra min side af? Hvordan kan jeg åbne døren til en blivende fremgang? Hvordan kan jeg finde mening med livet? Der findes faktisk så meget, som bare venter på at blive opdaget, hvis man virkelig ønsker at lære.

Uden GT ville vi ikke have det fundament, som vi kan bruge i kampen mod vores samfunds politisk korrekte fejl og perversioner, hvor man tror at evolution har skabt alle arterne i løbet af millioner af år (frem for at de er et resultat af en speciel skabelse, som Gud gjorde på seks dage). Vi ville være parate til at godkende den løgn, at ægteskaber og familienheden er en struktur som vil fortsætte med at ændre sig, ligesom samfundet ændrer sig, frem for at blive set som Guds design, der har til formål at opfostre gudfrygtige børn, og som et værn for dem som ellers ville blive brugt og misbrugt (oftest kvinder og børn).

Uden GT ville vi ikke kunne forstå de løfter, som Gud endnu har tænkt sig at opfylde for den jødiske nation. Derfor ville vi heller ikke optimalt kunne forstå, at trængselsperioden varer i syv år, hvor Gud specifikt vil bruge den jødiske nation, som forkastede ham ved hans første komme, men som vil modtage ham ved hans andet. Vi ville ikke forstå, hvordan Kristi tusindårige rige passer med de løfter som blev givet til jøderne, eller hvordan hedningerne passer ind i dette billede. Og vi ville heller ikke kunne se, hvordan bibelen binder en sløjfe på de løse ender som blev åbenbaret i begyndelsen af bibelen, og hvordan Gud vil genoprette det paradis som han oprindeligt skabte verden til at være, og hvordan vi kan nyde at have et tæt fællesskab med ham på et personligt niveau, ligesom det var tilfældet i Edens have.

For at opsummere, så er GT et spejl som tillader os at se os selv i de gammeltestamentlige personers liv, og hjælper os til at lære at gå i deres fodspor. Det viser i så høj grad hvem Gud er, og på de undere som han har skabt, og den frelse han har tilvejebragt. Det er fyldt med så megen trøst til dem som oplever forfølgelse eller problemer (se specielt i Salmerne). Det afslører i sin profeti, som gentagne gange er blevet opfyldt, hvorfor bibelen er unik blandt alle hellige bøger – kun den demonstrerer, at den er det, den hævder at være: Guds inspirerede Ord. Den afslører mængder af viden om Kristus, på side efter side i sine skrifter. Den indeholder så meget visdom som ligger ud over det, der henvises til eller citeres fra i NT. For at sige det kort, så går du glip af meget af det Gud har til dig, hvis du endnu ikke har fordybet dig i dets stof. Når du læser det, vil der være meget som du ikke forstår lige med det samme, men der vil også være meget som du vil forstå og lære af. Og når du fortsætter med at studere det, og beder Gud om at undervisere dig yderligere, så vil denne skattejagt betale sig i form af endda lysere skatte.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvorfor bør vi studere det gamle testamente?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries