settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvis Gud vidste, at Satan ville begå oprør, hvorfor skabte Han ham så?

Svar


Dette er et spørgsmål i to dele. Den første del er, ”Vidste Gud, at Satan ville begå oprør?” Vi ved fra Skriften at Gud er alvidende. Jobs bog 37:16, Salme 139:2-4, 147:5; Ordsprogenes bog 5:21; Esajas’ bog 46:9-10; og 1. Johannesbrev 3:19-20 efterlader ikke nogen tvivl om, at Guds viden er ubegrænset, og at Han ved alt som er sket i fortiden, som sker nu, og vil ske i fremtiden.

Når vi ser på superlativerne i disse vers – ”fuld af kundskab,” ”hans indsigt er uden mål,” ”(Han) kender alt,” så er det klart, at Guds viden ikke blot er større end vores, men er uendeligt meget større. Han kender alting i dets totalitet. Hvis Guds viden ikke er fuldkommen, så er der en mangel i Hans natur. Enhver mangel i Guds natur betyder, at Han ikke kan være Gud, for selve essensen af, hvem Gud er, forlanger, at alle Hans egenskaber er perfekte. Derfor er svaret på det første spørgsmål, ”ja, Gud vidste godt, at Satan ville begå oprør.”

Vi går videre til den anden del af spørgsmålet, ”Hvorfor skabte Gud Satan, hvis Han på forhånd vidste, at han ville begå oprør?” Englen Lucifer havde fri vilje og traf sine egne valg. Gud skabte ikke Lucifer som djævelen; Han skabte ham god (1. Mos. 1:31).

Når vi prøver at forstå, hvorfor Gud skabte Satan, når Han vidste, at han ville begå oprør, bør vi også se på de følgende ting:

1) Lucifer havde et godt og fuldkomment formål før sit fald. Lucifers oprør gør ikke Guds oprindelige formål, som var godt, til noget ondt.

2) Guds suverænitet strækker sig også til Satan, selv i hans faldne natur. Gud evner at bruge Satans onde handlinger til ultimativt at gennemføre Guds hellige plan (se 1. Timotheus 1:20 og 1. Kor. 5:5).

3) Guds frelsesplan blev besluttet fra evige tider siden (Åb. 13:8); frelse kræver, at man frelses fra noget, så Gud har tilladt Satans oprør og syndens spredning.

4) Den lidelse, som Satan bragte ind i verden, blev det middel, igennem hvilket Jesus, i Sin menneskelighed, blev gjort til menneskehedens fuldkomne og perfekte Frelser: ”For når Gud, for hvis skyld alle ting og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser” (Hebræerne 2:10).

5) Helt fra begyndelsen af var en del af Guds plan i Kristus at tilintetgøre Satans gerninger (se 1. Johannes 3:8).

I sidste ende kan vi ikke med sikkerhed vide, hvorfor Gud skabte Satan, når Han vidste, at han ville begå oprør. Det er fristende at antage, at tingene ville være ”bedre,” hvis Satan aldrig var blevet skabt, eller at sige, at Gud burde have gjort tingene anderledes. Men sådanne antagelser og erklæringer er uvise. Hvis vi siger, at vi ville være bedre til at styre universet end Gud, falder vi faktisk i djævelens egen synd, når han hævder sig over Den Højeste (Esajas 14:13-14).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvis Gud vidste, at Satan ville begå oprør, hvorfor skabte Han ham så?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries