settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er kirken egentlig for noget?

Svar


Når mange hører ordet ”kirke” i dag, så tænker de på en bygning. Dette er ikke en bibelsk forståelse af kirken. Ordet ”kirke” (menighed) kommer fra det græske ord ekklesia, som defineres som ”forsamling” eller ”de kaldede ud.” Ordet ”kirke” handler i bund og grund ikke om en bygning, men om mennesker. Det er ironisk, at mennesker, når de bliver spurgt om hvilken kirke de kommer i, så identificerer de ofte dette med en bygning. I Romerne 16:5 står der: ”Hils også menigheden i deres hus” (Romerne 16:5). Paulus henviser til menigheden i deres hus – ikke en kirkebygning, men en samling af troende.

Kirken er Kristi legeme, og han er hovedet for kirken. I Efeserne 1:22-23 står der: ”Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken; den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle.” Kristi legeme består af samtlige mennesker der har troet på Jesus Kristus, lige siden pinsedagen (ApG kapitel 2) og indtil Kristi genkomst. Kristi legeme består af to aspekter:

1) Den universelle kirke består af alle, der har et personligt forhold til Jesus Kristus. ”For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke” (1. Korinther 12:13). Dette vers fortæller os, at enhver som tror er blevet en del af Kristi legeme, og har modtaget Kristi Ånd som bevis herpå. Guds universelle kirke/ menighed består af alle dem, der er blevet frelst ved tro på Jesus Kristus.

2) Den lokale menighed beskrives i Galaterne 1:1-2: Fra Paulus, apostel.. og alle brødrene, der er hos mig.” Her kan vi læse, at der fandtes mange menigheder i provinsen i Galatien – vi kan kalde dem for lokale kirker/ menigheder. En baptistisk, luthersk, katolsk kirke, etc., er ikke et udtryk for kirken, altså den universelle kirke – men i stedet et udtryk for den lokale kirke/ menighed, og dermed en lokal gruppe troende. Den universelle kirke består af alle dem, der tilhører Kristus, og som har sat deres lid til ham for at blive frelst. Disse medlemmer af den universelle kirke bør have fællesskab og blive opbygget i en lokal kirke/ menighed.

For at opsummere, så er kirken ikke en bygning eller en kirkeretning. Ifølge bibelen er kirken det samme som Kristi legeme – altså alle dem, der har sat deres lid til Kristus for at blive frelst (Johannes 3:16; 1. Korinther 12:13). Lokale kirker/ menigheder er samlinger af medlemmer af den universelle kirke. Den lokale kirke/ menighed er det sted, hvor medlemmer af den universelle kirke fuldt ud kan benytte sig af de hovedprincipper, som vi finder i 1. Korinther 12: opmuntring, undervisning, og opbyggelse af hinanden i kundskaben og nåden om Herren Jesus Kristus.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er kirken egentlig for noget?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries