settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er generel åbenbaring og speciel åbenbaring?

Svar


Generel åbenbaring og speciel åbenbaring er de to måder, som Gud har valgt at åbenbare sig selv for menneskeheden på. Generel åbenbaring har at gøre med de generelle sandheder, som vi også kan lære om Gud igennem naturen. Speciel åbenbaring har at gøre med de mere specifikke sandheder, som vi kan lære om Gud igennem det overnaturlige.

Hvad den generelle åbenbaring angår, så læser vi i Salmernes Bog 19:1-4, ”Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres; deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende.” Ifølge disse vers, så kan vi klart se Guds eksistens og magt, ved at se på universet. Universets orden, indviklethed, og skabelsens vidunder fortæller klart, at der eksisterer en mægtig og herlig Skaber.

Romerbrevet 1:20 fortæller os også om den generelle åbenbaring: ”For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.” Lig Salmernes Bog 19, så fortæller Romerbrevet 1:20 os, at Guds evige magt og guddommelige natur kan ”ses” og ”kendes” ud fra det skabte, og at der ikke er nogen undskyldning for at benægte disse fakta. Hvis vi holder disse skriftsteder for øje, så kunne en nogenlunde beskrivelse af den generelle åbenbaring være, ”den åbenbaring som Gud skænker alle mennesker, til alle tider, og på alle steder, som beviser at Gud eksisterer, og at han er intelligent, mægtig, og overnaturlig.

Den specielle åbenbaring har at gøre med den måde, hvorpå Gud åbenbarer sig selv vha. mirakuløse midler. Specielle åbenbaringer inkluderer at Gud viser sig fysisk, at man får drømme, syner, at han åbenbarer sig igennem det skrevne Guds Ord, og vigtigst af alt – igennem Jesus Kristus. Bibelen nævner mange gange, at Gud åbenbarer sig i fysisk skikkelse (1. Mosebog 3:8; 18:1; 2. Mosebog 3:1-4, 34:5-7), og bibelen nævner også, at Gud taler til mennesker igennem drømme (1. Mosebog 28:12, 37:5; 1. Konge 3:5; Daniel 2) og syner (1. Mosebog 15:1; Ezekiel 8:3-4; Daniel 7; 1. Korinther 12:1-7).

Det er af primær betydning, at Gud åbenbarer sig igennem sit Ord, bibelen, som også er en slags speciel åbenbaring. Gud vejledte på overnaturlig vis Skriftens forfattere, til at nedfælde hans budskab til menneskeheden korrekt, selvom forfatterne stadig benyttede sig af deres egen stil og personligheder. Guds Ord er levende og virksomt (Hebræerne 4:12). Guds Ord er indblæst, nyttigt, og tilstrækkeligt (2. Timotheus 3:16-17). Gud besluttede sig for, at sandheden om ham skulle nedfældes på skrift, fordi han vidste hvor upræcis og upålidelig mundtlig overlevering er. Han forstod også, at menneskers drømme og syner kunne fejlfortolkes. Gud besluttede sig for at åbenbare alt det, mennesket havde brug for at vide om ham, hvad han forventer, og hvad han har gjort for os, i bibelen.

Den afgørende form for speciel åbenbaring er igennem personen Jesus Kristus. Gud blev et menneske (Johannes 1:1, 14). Hebræerbrevet 1:1-3 opsummerer det bedst, ”Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn … Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede.” Gud blev et menneske i personen Jesus Kristus, for at han kunne identificere sig med os, for at give os et eksempel vi kunne følge, for at undervise os, og åbenbare sig selv for os, og vigtigst af alt, for at give os muligheden for at blive frelst, ved at ydmyge sig og blive lydig indtil døden, ja, døden på et kors (Filipperne 2:6-8). Jesus Kristus er Guds ultimative udtryk for ”speciel åbenbaring”.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er generel åbenbaring og speciel åbenbaring?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries