settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvordan kan jeg blive fyldt med Helligånden?

Svar


Johannes 14:16 er et vigtigt vers til at forstå, hvordan man kan blive fyldt med Helligånden. Her giver Jesus løftet om, at Helligånden vil komme og bo i den troende, og at han vil blive boende. Det er vigtigt at skelne mellem den iboende Ånd, og Åndens fylde. Det er ikke kun nogle få troende, der loves denne permanente og iboende ånd, det gælder alle troende. Der er en række skriftsteder i bibelen, der bekræfter denne konklusion. For det første er Helligånden en gave som gives til alle, uden undtagelse, som tror på Jesus, og der stilles ingen krav til at modtage denne gave, udover tro på Kristus (Johannes 7:37-39). Desuden modtages Helligånden i det øjeblik, man frelses (Efeserne 1:13). Galaterne 3:2 understreger den samme sandhed, ved at forklare at forseglelsen den iboende Ånd sker, i det øjeblik man tror. Som noget tredje, så tager Helligånden permanent bolig i den troende. Helligånden gives til den troende som et pant, eller en bekræftelse på den troendes fremtidige herliggørelse med Kristus (2. Korinther 1:22; Efeserne 4:30).

Dette står i kontrast til det, der nævnes i Efeserne 5:18, om Åndens fylde. Vi burde være så fuldt ud overgivet til Helligånden, at han kan fylde os fuldstændigt. Romerne 8:9 og Efeserne 1:13-14 fortæller, at han bor i alle troende, men også at han kan blive bedrøvet (Efeserne 4:30), og hans liv i os kan udslukkes (1. Thessaloniker 5:19). Når vi tillader at dette sker, så oplever vi ikke at Åndens hele arbejde og kraft i og igennem os. At blive fyldt med Helligånden, betyder derfor, at vi tillader ham at overtage alle områder af vores liv, ved at vejlede os, og have kontrol i vores liv. Så kan hans kraft bruges i vores liv, til at gøre noget frugtbart for Gud. Åndens fylde har ikke kun at gøre med ydre handlinger alene; den er også vigtig for vores inderste tanker og handlingsmotiver. I Salme 19:15 står der, ”Tag nådigt imod min munds ord og mit hjertes tanke, Herre, min klippe og forløser!”

Synd er en hindring for at blive fyldt med Helligånden, men ved at være lydig mod Gud vil påfyldningen fortsætte. Efeserne 5:18 befaler, at vi lader os fylde med Ånden; men det er ikke bønnen om at blive fyldt med Helligånden, der garanterer selve fylden. Kun ved at adlyde Guds bud, give vi Helligånden frihed til at arbejde i os. Siden vi stadig er besmittede med synd, er det umuligt at blive fyldt med Helligånden hele tiden. Når vi synder, bør vi derfor straks bekende vores synd overfor Gud, og forny vores løfte om at være åndsfyldte og ledte af Ånden.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvordan kan jeg blive fyldt med Helligånden?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries