settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er forskellen på et talent og en åndelig gave?

Svar


Der er ligheder og forskelle imellem talenter og åndelige gaver. Begge er gaver fra Gud. Begge vokser effektivt når de bliver brugt. 1. Korintherbrev 12:7 fortæller os, at åndelige gaver bliver givet for andres skyld, og ikke til selviske formål. Da de to største bud har at gøre med kærlighed til Gud og til næsten, følger det, at man bør bruge sine talenter til dette formål. Men det er forskelligt, hvornår talenter og åndelige gaver bliver givet. En person (uanset om han tror på Gud eller Kristus) får naturlige talenter pga. kombinationen af sine gener (nogle har naturlige gaver indenfor musik, kunst, eller matematik) og omgivelser (vokser man op i en musikalsk familie, vil dette hjælpe med at forbedre ens evner indenfor musik), eller fordi Gud ønskede at give visse talenter til nogle bestemte mennesker (f.eks. Bezaalel i 2. Mosebog 31:1-6). Åndelige gaver gives til de troende af Helligånden (Romerne 12:3, 6) i det øjeblik de sætter deres lid til Kristus, og tror, at han har tilgivet deres synder. I det øjeblik giver Helligånden den åndelige gave/ de åndelige gaver til den nye troende, som han ønsker at de skal have (1. Korinther 12:11).

Romerne 12:3-8 nævner de åndelige gaver som følgende: profeti, at tjene andre (generelt), at undervise, formane, vise gavmildhed, være leder, og vise barmhjertighed. 1. Korintherbrev 12:8-11 nævner gaverne som visdomsord (evnen til at kommunikere åndelig visdom), kundskabsord (evnen til at kommunikere praktisk sandhed), tro (en usædvanlig afhængighed af Gud), at udføre mirakler, profeti, at bedømme ånder, tale i tunger (evnen til at tale på et sprog, som man ikke har studeret), og tolkning af tungetale. Den tredje liste finder vi i Efeserbrevet 4:10-12, som taler om, at Gud giver apostle, profeter, evangelister, og hyrdelærere til sin kirke. Så er der også spørgsmålet om, hvor mange åndelige gaver der findes, da ingen af disse lister er ens. Det er også muligt, at de bibelske lister ikke er udtømmende, at der findes gaver udover de åndelige gaver som bibelen nævner.

Man kan udvikle sine talenter og senere rette sin profession eller hobby i den retning, men de åndelige gaver blev givet til Kristi kirkes opbyggelse af Helligånden. Hvad det angår, er det meningen at alle kristne må have en aktiv rolle i at fremme Kristi evangelium. Alle er kaldet og udrustet til at involveres i at ”gøre tjeneste” (Efeserne 4:12). Alle har fået en gave, så de kan hjælpe til at fremme Kristi sag, af taknemmelighed over hvad Kristus har gjort for dem. Ved at gøre det, finder de også en mening med deres liv igennem arbejdet for Kristus. Det er kirkeledernes opgave at hjælpe med at opbygge de hellige, så de kan blive yderligere udrustet i den tjeneste, som Gud har kaldet dem til. Formålet med de åndelige gaver er, at kirken kan vokse som helhed, og blive styrket igennem den samlede indsats, som hvert medlem på Kristi legeme kan tilbyde.

For at opsummere omkring forskellen på åndelige gaver og talenter: 1) et talent stammer fra en persons gener og/ eller træning, mens en åndelig gave er et resultat af Helligåndens kraft. 2) Enhver person kan besidde et talent, såvel kristen som ikke-kristen, mens kun kristne har åndelige gaver. 3) Mens både talenter og åndelige gaver bør bruges til at herliggøre Gud og tjene andre med, så fokuserer åndelige gaver helt på dette, mens talenter kan bruges til helt ikke-åndelige formål.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er forskellen på et talent og en åndelig gave?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries