Hvad er forskellen på menneskets sjæl og ånd?Spørgsmål: Hvad er forskellen på menneskets sjæl og ånd?

Svar:
Sjæl og ånd er to ikke-materielle dele, som Skriften fortæller at mennesket har. Det kan være forvirrende at forsøge at dele de to præcist op. Ordet ”ånd” har udelukkende at gøre med menneskets ikke-materielle eksistens. Mennesker har en ånd, men de er ikke en ånd. Men Skriften siger også, at det kun er troende der er åndeligt levende (1. Korinther 2:11; Hebræerne 4:12; Jakob 2:26), mens ikke-troende er åndeligt døde (Efeserne 2:1-5; Kolossenserne 2:13). I Paulus’ skrifter var det åndelige en vigtig del af den troendes liv (1. Korinther 2:14; 3:1; Efeserne 1:3; 5:19; Kolossenserne 1:9; 3:16). Ånden er det element i mennesket, der gør det muligt for os at have et intimt forhold til Gud. Når ordet ”ånd” bruges, så henviser det til den ikke-materielle del af mennesket, der ”forbindes” med Gud, som selv er Ånd (Johannes 4:24).

Ordet sjæl kan både have at gøre med et materielle og ikke-materielle aspekt af mennesket. Mennesket har som sagt en ånd, men er til modsætning en sjæl. I sin mest enkle betydning, betyder ordet ”sjæl”, ”liv.” Men udover denne essentielle betydning, taler bibelen om sjælen i mange kontekster. En af dem er menneskets villighed til at synde (Lukas 12:26). Mennesket er i sin natur ondt, og vores sjæle er urene som et resultat heraf. Princippet om, at sjælen er liv, hører op i det øjeblik den fysiske død indtræffer (1. Mosebog 35:18; Jeremias 15:2). Sjælen er, lig med ånden, et knudepunkt for mange åndelige og følelsesmæssige oplevelser (Job 30:25; Salme 43:5; Jeremias 13:17). Når ordet ”sjæl” bliver brugt, kan det referere til hele personen, uanset om denne er i live, eller befinder sig i efterlivet.

Sjælen og ånden er forbundet, men adskillelige (Hebræerne 4:12). Sjælen er essensen af menneskets eksistens; den er hvem vi er. Ånden er det aspekt ved menneskeheden, der forbinder os til Gud.


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er forskellen på menneskets sjæl og ånd?