settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er erstatningsteologi?

Svar


Erstatningsteologi lærer i essensen, at kirken har erstattet Israel i Guds plan. Erstatningsteologiens tilhængere mener ikke, at jøderne længere er Guds udvalgte folk, og Gud har ikke nogen speciel plan for nationen Israels fremtid. Alle de forskellige syn på forholdet mellem kirken og Israel kan opdeles i to lejre: enten er kirken en fortsættelse af Israel (erstatning/ pagtsteologi), eller også er kirken helt forskellig fra, og tydeligt anderledes i forhold til, Israel (dispensationalisme/ premillennialisme).

Erstatningsteologi lærer, at kirken er Israels erstatning, og at de mange løfter, som blev givet til Israel i bibelen, bliver opfyldt i kirken, og ikke i Israel. Det betyder, at Skriftens profetier, som Skriften giver omkring Israels velsignelse og genoprettelse i det forjættede land, bliver ”åndeliggjort” eller ”allegoriseret” på en sådan måde, at de nu er blevet til Guds velsignelse til kirken. Der findes mange problemer, som er knyttet til dette synspunkt, såsom det jødiske folks fortsatte eksistens igennem århundrederne, og specielt i forhold til genfødelsen af den moderne stat, Israel. Hvis Israel er blevet fordømt af Gud, og der ikke findes nogen fremtid for den jødiske nation, hvordan forklarer vi så den overnaturlige måde, som det jødiske folk har overlevet de sidste 2000 år på, på trods af mange forsøg på at udslette det? Hvordan forklarer vi hvorfor og hvordan Israel blev genopvakt som nation i det 20. århundrede, når det ikke havde eksisteret i de sidste 1900 år?

I det nye testamente finder vi klart læren om det synspunkt, at Israel og kirken er meget forskellige fra hinanden. Bibelsk set er kirken fuldstændig forskellig fra, og tydeligt anderledes i forhold til Israel, og vi må aldrig forveksle de to eller bruge dem udskifteligt. Skriften lærer os, at kirken er en helt ny skabning som blev vakt til live på pinsedag, og den vil fortsætte indtil den bliver optaget til himlen ved bortrykkelsen (Efeserne 1:9-11; 1. Thessaloniker 4:13-17). Kirken har ikke noget forhold til de forbandelser og velsignelser, som hører Israel til. Pagterne, løfterne, og advarslerne er kun gyldige ift. Israel. Israel er midlertidigt blevet sat på sidelinjen i Guds program, og har været det i løbet af de sidste 2000 års adspredelse.

Efter bortrykkelsen (1. Thessaloniker 4:13-18) vil Gud genoprette Israel, så det igen har det primære fokus i hans plan. På denne tid kaldes den første begivenhed for trængelstiden (Åbenbaringen 6-19). Verden vil blive dømt for at have forkastet Kristus, mens Israel igennem trængslerne vil blive forberedt på messias’ andet komme. Israels rest vil overleve trængselstiden og blive frelst, og Herren vil etablere sit kongerige her på jorden, med Jerusalem som sin hovedstad. Når Kristus regerer som konge, vil Israel være den ledende nation, og repræsentanter fra hele verden vil komme til Jerusalem for at ære og tilbede Kongen – Jesus Kristus. Kirken vil vende tilbage sammen med Kristus, og vil regere med ham i tusind, bogstavelige år (Åbenbaringen 20:1-5).

Såvel det gamle testamente som det nye testamente bakker op omkring en premillennialistisk/ dispensationalistisk forståelse af Guds plan for Israel. Men det stærkeste bevis for premillennialismen finder vi i Johannes’ Åbenbarings klare lære i kapitel 20:1-7, hvor det syv gange bliver gentaget, at Kristi kongedømme vil vare i tusind år. Når trængselstiden er overstået, vil Herren vende tilbage og etablere sit kongerige med nationen Israel, og Kristus vil regere over hele jorden, og Israel vil være den ledende nation blandt nationerne. Kirken vil regere sammen med ham i tusind, bogstavelige år. Kirken har ikke erstattet Israel i Guds plan. Det kan godt være, at Gud primært retter sin opmærksomhed mod kirken i nådens tidsalder, men Gud har ikke glemt Israel, og en dag vil han genoprette Israel, så det får sin tiltænkte rolle som den nation, han har udvalgt (Romerne 11).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er erstatningsteologi?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries