settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad siger Bibelen om dovenskab?

Svar


Newtons første lov om bevægelse fortæller os, at et objekt, der er i bevægelse, som regel fortsætter med at være i bevægelse, og at et objekt, der står stille, som regel fortsætter med at stå stille. Denne lov kan bruges om mennesker. Mens nogle på en naturlig måde er drevet til at færdiggøre projekter, er andre apatiske, og har brug for motivation, for at overvinde inerti. Dovenskab, som er en livsstil for nogle, er en fristelse for alle mennesker. Men bibelen gør det klart, at fordi Herren har skabt arbejde til mennesket, er dovenskab en synd. "Gå til myren, dovenkrop, betragt dens færden og bliv vís" (Ordsprogene 6:6).

Bibelen har meget at sige om dovenskab. Ordsprogenes Bog er særligt fyldt med visdom omhandlende dovenskab, og advarsler til den dovne person. Ordsprogenes Bog fortæller os, at en doven person hader arbejde: "Den dovnes ønsker bliver hans død, for hans hænder nægter at arbejde" (Ordsprogene 21:25); han elsker at sove: "Døren drejer på sit hængsel, den dovne vender sig på sin seng" (Ordsprogene 26:14); han kommer med undskyldninger: "Den dovne siger: 'der er et rovdyr på vejen, der er en løve ude på torvene'"; han spilder tid og energi; "Den, der er forsømmelig i sit arbejde, er broder til ham, der ødelægger alt" (Ordsprogene 18:9); han tror, at han er vis, men er en tåbe: "I egne øjne er den dovne visere end syv, der svarer med dømmekraft" (Ordsprogene 26:16).

Ordsprogenes Bog fortæller os, hvad der til sidst vil ske for den dovne: En doven person bliver en tjener (eller skyldner): "Flittig hånd kommer til at herske, dovenskab fører til hoveri" (12:24); hans fremtid er mørke: "Den dovne pløjer ikke om efteråret, om sommeren venter han afgrøde, men der er ingen" (Ordsprogene 20:4); han bliver måske fattig: "Den dovne får ikke, hvad han begærer, de flittige får sulten stillet" (Ordsprogene 13:4).

Der er ikke plads til dovenskab i den kristnes liv. Den nye troende får i sandhed at vide, at "...af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af" (Efeserne 2:8-9). Men en troende kan leve i lediggang, hvis han fejlagtigt tror, at Gud ikke forventer frugt af et forvandlet liv. "For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i" (Efeserne 2:10). Kristne bliver ikke frelst af gerninger, men de viser deres tro ved gerninger (Jakob 2:18, 26). Dovenskab er en overtrædelse af det, Gud vil - nemlig gode gerninger. Men Herren giver kristne kraft til at overvinde kødets tilbøjelighed til dovenskab, ved at give os en ny natur (2. Korinther 5:17).

I vores nye natur motiveres vi til flittighed og produktivitet ud af kærlighed til vores Frelser, som har forløst os. Vores gamle tilbøjelighed til dovenskab - samt alle andre synder - er blevet erstattet med en længsel efter at leve gudfrygtige liv: "Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det" (Efeserne 4:28). Vi overbevises om behovet for at sørge for vores familier gennem arbejde: "Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro" (1. Tim. 5:8); samt for andre i Guds familie: "I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere havde brug for. Jeg har vist jer, at ved at arbejde sådan bør man tage sig af de svage og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde: 'Det er saligere at give end at få'" (ApG 20:34-35).

Som kristne ved vi, at vores arbejde vil blive belønnet af Herren, hvis vi udholder med flittighed: "Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller" (Galaterne 6:9-10). "Hvad I end gør, gør det af hjertet - for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre" (Kolossenserne 3:23-24); "For Gud er ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed, som I har vist hans navn, ved at I har tjent og stadig tjener de hellige" (Hebræerne 6:10).

Kristne bør arbejde i Guds kraft med at evangelisere og gøre disciple. Apostlen Paulus er vores eksempel: "Ham [Kristus] forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig" (Kolossenserne 1:28-29). Selv i himlen vil kristnes tjeneste for Gud fortsætte, selv om forbandelsens belastning ikke længere vil være der (Åbenbaringen 22:3). De hellige vil herliggøre Herren forevigt - fri fra sygdom, sorg, og synd - ja, endda for dovenskab. "Derfor, mine brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren" (1. Kor. 15:58).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad siger Bibelen om dovenskab?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries