settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad mener Bibelen med at binde og løse?

Svar


Vi lærer om begrebet "binde og løse" i Matthæus 16:19: "Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene." I dette vers taler Jesus direkte til apostlen Peter, og indirekte til de andre disciple. Jesu ord betød, at Peter selv ville have retten til at komme ind i Riget, at han ville have en generel autoritet, som symboliseres ved, at han får overgivet nøgler, og at prædike evangeliet ville være måden, hvorpå Himmeriget ville være åbent for alle troende, og lukket for alle vantro. I Apostlenes Gerninger ser vi dette ske i virkeligheden. Ved hans prædiken på pinsedagen (ApG 2:14-40) åbnede Peter døren til Himmeriget for første gang. Udtrykkene "binde" og "løse" var almindelig, jødisk, juridisk fraseologi, som betød, at man erklærede noget for forbudt eller for tilladt.

Peter og de andre disciple havde til opgave at fortsætte Kristi arbejde på jorden, ved at prædike evangeliet og tilkendegive Guds vilje for mennesker, og de var væbnede med samme autoritet, som Han havde. I Matthæus 18:18 findes der også en reference om at binde og løse, hvor konteksten drejer sig om disciplin i kirken. Apostlene tilraner sig ikke Kristi herredømme og autoritet over den enkelte troende, og dennes evige skæbne, men de har fået autoritet til at disciplinere og, hvis nødvendigt, at ekskommunikere ulydige medlemmer af menigheden.

Det er ikke fordi apostlene havde det privilegium at ændre ved Guds tanker, såsom, at uanset hvad de besluttede sig for på jorden, ville det også ske i himlen; der er snarere tale om, at de opmuntredes til at fortsatte med deres apostolske pligter, fordi de dermed ville opfylde Guds vilje i himlen. Når apostlene "bandt" noget, eller forbød det på jorden, gjorde de Guds vilje i disse ting. Når de "løste" noget, eller tillod det på jorden, var de ligeledes med til at opfylde Guds evige plan. Både i Matthæus 16:18 og 18:18 gør syntaksen i den græske tekst tingene klart: "…og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene" (Matthæus 16:19). Eller, som Amplified Bible (en engelsk Bibeloversættelse) siger det, "Alt, du binder [forbyder, erklærer som upassende eller ulovligt] vil [allerede] være bundet i himlen, og alt, du løser [tillader, erklærer lovligt på jorden] vil [allerede] være løst i himlen" (oversat fra engelsk).

Jesus lærte, at apostlene havde en særlig opgave på jorden. Deres myndige ord, som vi kan læse i det nye testamentes breve, afspejler Guds vilje for kirken. Da Paulus erklærede en bandlysning mod dem, som fordrejer evangeliet, ved vi, at den bandlysning allerede var erklæret således i himlen (se Galaterne 1:8-9).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad mener Bibelen med at binde og løse?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries