settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad siger Bibelen om tålmodighed?

Svar


Når alt går den rigtige vej, er det let at udvise tålmodighed. Den sande tålmodighedsprøve opstår, når vores rettigheder krænkes — når en anden bil skærer os af i trafikken; når vi bliver uretfærdigt behandlet; når vores medarbejder igen spotter vores tro. Nogle mennesker mener, at de har ret til at blive vrede, når der opstår irritationer og prøvelser. Utålmodigheden ligner en slags hellig vrede. Men bibelen priser derimod tålmodigheden for at være en Åndens frugt (Galaterne 5:22), som bør fremkomme hos enhver efterfølger af Kristus (1. Thessaloniker 5:14). Tålmodigheden afslører vores tro på Guds timing, almagt, og kærlighed.

Selv om de fleste mennesker anser tålmodigheden for at være en passiv venten eller mildhedens tolerance, er de fleste græske ord for "tålmodighed" i det nye testamente faktisk aktive, robuste ord. Tænk f.eks. over Hebræerne 12:1: "Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os." Løber man et løb, ved passivt at vente på de langsomme eller mildt at tolerere dem, der snyder? Absolut ikke! Ordet, der i denne tekst er oversat med "holde ud" (oversat fra engelsk: tålmodighed), betyder "udholdenhed." En kristen løber løbet med tålmodighed, ved at være udholdende gennem svære omstændigheder. I bibelen handler tålmodighed om at udholde mens man sigter mod et mål, om at udholde prøvelser, eller vente med en forventning om, at et løfte bliver opfyldt.

Tålmodighed udvikler sig ikke natten over. Guds magt og godhed er livsvigtige, hvis der skal udvikles tålmodighed. Kolossenserne 1:11 fortæller os, at vi styrkes af Ham til "al udholdenhed og tålmodighed," mens Jakobsbrevet 1:3-4 opfordrer os til at forstå, at prøvelser er Hans måde at fuldkomme vores tålmodighed på. Vores tålmodighed udvikles endnu mere og styrkes ved at hvile i Guds fuldkomne vilje og timing, selv når vi står foran onde mennesker, som "har lykken med sig og får sine planer gennemført" (Sl. 37:7). Vores tålmodighed bliver belønnet til sidst, "for Herrens komme er nær" (Jakob 5:7-8). "Herren er god mod den, der håber på ham, mod det menneske, der søger ham" (Klagesangene 3:25).

I bibelen ser vi eksempler på mange, hvis tålmodighed karakteriserede deres vandring med Gud. Jakob peger os i retning af profeterne "som jeres forbillede, når det gælder at lide ondt og bære det tålmodigt" (Jakob 5:10). Han henviser også til Job, hvis udholdenhed blev belønnet med den måde, "Herren lod det gå ham til sidst" (Jakob 5:11). Abraham ventede også tålmodigt, og "fik, hvad Gud havde lovet ham" (Hebræerne 6:15). Jesus er vores forbillede i alle ting, og han viste os tålmodig udholdenhed. Han, "som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone" (Hebræerne 12:2).

Hvordan kan vi selv udvise den tålmodighed, der var så karakteristisk for Kristus? For det første takker vi Gud. Et menneskes første reaktion er som regel, "hvorfor mig?", men bibelen siger, at vi skal glæde os over Herrens vilje (Filipperne 4:4; 1. Peter 1:6). For det andet må vi søge det, Han har som formål. Nogle gange sætter Gud os i svære situationer, så vi kan være et vidne. Andre gange kan han tillade en prøvelse, for at helliggøre vores karakter. Husk på, at han har til formål at vi må vokse, og Hans herlighed vil hjælpe os midt i prøvelsen. For det tredje husker vi på Hans løfter, såsom Romerbrevet 8:28, hvori der står, "alt virker til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet." Det, der her kaldes for "alt," indebærer også de ting, der prøver vores tålmodighed.

Næste gang du befinder dig i en trafikprop, bliver forrådt af en ven, eller hånet for dit vidnesbyrd, hvordan vil du så reagere? Den naturlige reaktion er utålmodighed der fører til stress, vrede, og frustration. Pris ske Gud, at vi som kristne ikke længere er slavebundet af den "naturlige reaktion," fordi vi er nye skabninger i Kristus selv (2. Korinther 5:17). I stedet har vi Herrens styrke til at reagere med tålmodighed, og i fuldkommen tillid til Faderens magt og formål. "Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv" (Romerne 2:7).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad siger Bibelen om tålmodighed?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries