settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvordan kan jeg blive et Guds barn?

Svar


”Du må blive født på ny”

Da den religiøse leder Nikodemus besøgte Jesus, gav han ham ikke straks en forsikring om himlen. I stedet sagde Kristus, ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige” (Johannes 3:3).

Når en person fødes for første gang, så arver han den syndenatur som stammer fra Adams ulydighed i Edens have. Ingen behøver at lære et barn at synde. Han følger helt naturligt sine egne, forkerte lyster, som fører til sådanne synder som at lyve, stjæle, og hade. Frem for at være et Guds barn, er han et ulydighedens og vredens barn.

”Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre” (Efeserne 2:1-3).

Som vredens børn fortjener vi at være adskilte fra Gud i helvede. Men Gud ske tak, så fortsætter skriftstedet med ordene, ”Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst” (Efeserne 2:4-5).

Hvordan bliver vi levende med Kristus/ født på ny / gjort til et Guds barn? Vi må modtage Jesus!

Modtag Jesus

”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn (Jesus)” (Johannes 1:12).

Dette skriftstykke forklarer klart, hvordan man bliver et Guds barn. Vi må modtage Jesus ved at tro på ham. Hvad må vi så tro om Jesus?

Vi må først anerkende at Jesus er Guds evige Søn, som blev et menneske. Han blev født gennem Helligåndens kraft af jomfru Maria, og arvede derfor ikke Adams syndenatur. Derfor kaldes han for den anden Adam (1. Korinther 15:22). Adams ene ulydighed bragte syndens forbandelse til hele verden, men Kristi perfekte liv kan skjule vores syndige liv. Vores reaktion må være at omvende os (vende os fra synd), og tro på at hans perfekte liv renser os.

For det andet må vi tro på Jesus som frelser. Guds plan var at ofre sin perfekte Søn på korset, og dermed betale den straf vi fortjente for vores synd; døden. Kristi død sætter dem fri fra straf og syndens magt, som tager imod ham.

Til slut må vi følge Jesus som Herre i vores liv. Efter at have genoprejst Jesus som sejrsherre over synd og død, gav Gud ham al autoritet (Efeserne 1:20-23). Jesus leder alle dem, som tager imod ham; og han vil dømme alle, som forkaster ham (ApG 10:42).

Ved at Guds nåde giver os omvendelse og tro på frelseren og Herren, fødes vi på ny til et nyt liv som Guds barn. Kun dem som modtager Jesus – og ikke kun kender til ham, men stoler på ham som deres frelser, underordner sig ham som deres mester, og elsker ham som deres største skat – bliver Guds børn.

Bliv et Guds barn

”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud” (Johannes 1:12-13).

Ligesom vi ikke havde nogen indvirkning på vores naturlige fødsel, kan vi heller ikke blive født ind i Guds familie ved at gøre gode gerninger og skabe tro i os selv. Som verset ovenover siger, så er det Gud, der ”gav ret” ifølge hans nådige vilje. ”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det!” (1. Johannes 3:1). Derfor har Guds barn ikke noget at være stolt over, men roser sig kun i Herren (Efeserne 2:8-9).

Et barn vokser op til at ligne sine forældre. På samme måde ønsker Gud, at sine børn må blive mere og mere som Jesus Kristus. Selvom vi først vil være perfekte i himlen, så vil et Guds barn ikke bevidst begå vanesynder uden at omvende sig. ”Kære børn, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er Djævelens børn: enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin broder”. (1. Johannes 3:7-10).

Misforstå ikke dette; et Guds barn kan ikke blive ”forstødt” ved at synde. Men hvis man ”praktiserer” synd (eks. konsekvent nyder at synde uden nogen længsel efter at følge Kristus og hans Ord), afslører man at man aldrig var født på ny. Jesus sagde til sådanne mennesker, ”I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster” (Johannes 8:44). Guds børn, derimod, har ikke længere lyst til at synde, men længes efter at kende, elske, og herliggøre deres Fader.

Lønnen ved at være et Guds barn kan man ikke måle. Som Guds barn er vi en del af hans familie (kirken), vi har løfte om et hjem i himlen, og er blevet givet den ret at komme til Gud i bøn som vores Fader (Efeserne 2:19; 1. Peter 1:3-6; Romerne 8:15).

Vælg at handle på Guds kalde til at omvende dig fra din synd og tro på Kristus. Bliv et Guds barn i dag!

Har du truffet et valg om at give dit liv til Jesus, pga. det du har læst her? Hvis svaret er ja, så tryk gerne på ”Jeg har taget imod Jesus i dag” knappen nedenfor.
EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvordan kan jeg blive et Guds barn?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries