settings icon
share icon
Spørgsmål

Kræver Gud at kristne skal holde sabbatten?

Svar


I Kolossenserbrevet 2:16-17 slår Paulus følgende fast, ”Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus.” På samme måde står der også i Romerbrevet 14:5, ”Én regner den ene dag for vigtigere end andre dage, en anden regner alle dage for lige vigtige. Enhver skal stå fast ved sin overbevisning.” Disse skriftsteder gør det klart, at sabbatten for den kristne handler om åndelig frihed, og ikke er en befaling fra Gud. Overholdelsen af sabbatten drejer sig om et spørgsmål, som Guds Ord siger at vi ikke må dømme hinanden i. Overholdelsen af sabbatten drejer sig om et spørgsmål, som den enkelte kristne må være forvisset om i sit eget sind.

I de første kapitler i Apostlenes Gerninger, var de første kristne hovedsageligt jøder. Da hedningerne begyndte at modtage frelsens gave igennem Jesus Kristus, havde de jødiske kristne et dilemma. Hvilke dele af moseloven og den jødiske tradition burde de hedningekristne få instrukser om at overholde? Apostlene mødtes og diskuterede dette spørgsmål under apostelmødet i Jerusalem (ApG 15). Beslutningen lød, ”Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud, men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod” (ApG 15:19-20). Overholdelsen af sabbatten var ikke et af de bud, som apostlene mente var nødvendigt at byde de hedningetroende at overholde. Det er utænkeligt at apostlene ville udelade budet om at overholde sabbatten, hvis det var Guds bud for de kristne at overholde sabbatten.

En almindelig fejl i debatten om overholdelse af sabbatten, er konceptet om at sabbatten var den dag man tilbad. Grupper såsom syvendedags-adventisterne holder fast på, at gudstjenesten bør holdes om lørdagen, altså på sabbatsdagen. Men det handlede budet om sabbatten ikke om. Sabbatsbudet handlede om ikke at arbejde på sabbatten (2. Mosebog 20:8-11). Det står ikke noget sted i skriften, at sabbatsdagen var den dag, man skulle tilbede. Ja, i det nye testamente, gamle testamente og i moderne tid brugte og bruger jøder lørdagen som den dag, hvor man tilbeder, men det er ikke essensen af sabbatsbudet. Når det i apostlenes Gerninger nævnes, at nogen holdt møder på sabbatten, så drejede det sig om jøder, og ikke om kristne.

Er der noget i vejen med at have gudstjeneste om lørdagen, den jødiske sabbat? Selvfølgelig ikke! Vi bør tilbede Gud hver eneste dag, ikke kun om lørdagen og søndagen! Mange kirker har i dag både gudstjenester om lørdagen og søndagen. Der er frihed i Kristus (Romerne 8:21; 2. Korinther 3:17; Galaterne 5:1). Bør en kristen praktisere overholdelse af sabbatten, altså ved ikke at arbejde om lørdagen? Hvis en kristen føler sig ledt til dette, så ja, absolut (Romerne 14:5). Men dem som vælger at praktisere overholdelse af sabbatten må ikke dømme den, som ikke gør det (Kolossenserne 2:16). Desuden bør dem, som ikke overholder sabbatten, sørge for ikke at blive en anstødssten (1. Korinther 8:9) for dem, som ikke overholder sabbatten. Galaterbrevet 5:13-15 opsummerer hele dette spørgsmål: ”Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord: ’Du skal elske din næste som dig selv.’ Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt!”

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Kræver Gud at kristne skal holde sabbatten?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries