settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er amillennialisme?

Svar


Amillennialisme er navnet på troen på, at der ikke vil være et bogstaveligt 1000-årigt herredømme med Kristus. Mennesker som tror på dette synspunkt, kaldes for amillennialister. Præfixet ”a-” i amillennialisme betyder ”nej” eller ”ikke.” Altså har ”amillennialisme” betydningen ”intet tusindår.” Dette skiller sig ud fra det bredt accepterede synspunkt, som kaldes for premillennialisme (det synspunkt, at Kristi andet komme vil ske før hans tusindårsrige, og at tusindårsriget bogstaveligt talt vil vare i tusind år), og fra det mindre udbredte synspunkt, som kaldes for postmillenialisme (troen på, at Kristus vil vende tilbage efter at de kristne, og ikke Kristus selv, har etableret Riget på jorden).

Men for at være fair over for amillennialisterne, så skal det siges, at de slet ikke tror på, at der vil komme et tusindårsrige. De tror simpelthen ikke på et bogstaveligt tusindårsrige – et bogstaveligt, tusindårigt rige, hvor Kristus har herredømmet på jorden. De tror i stedet på, at Kristus nu sidder på Davids trone, og at den nuværende tidsalder, hvor kirken har sin tid, er det faktiske rige, som Jesus har herredømmet over. Der er ingen tvivl om, at Kristus i øjeblikket sidder på en trone, men det betyder ikke, at den trone er det samme, som det bibelen taler om, når den henviser til Davids trone. Der er ingen tvivl om, at Kristus regerer i øjeblikket, for han er Gud. Men dette betyder ikke, at han i øjeblikket regerer over tusindårsriget.

Hvis Gud skal holde sine løfter til Israel, og overholde sin pagt med David (2. Samuel 7:8-16; 23:5; Salme 89:3-4), så må der komme et bogstaveligt, fysisk rige på denne jord. Hvis man tvivler på dette, sætter man spørgsmålstegn ved Guds ønske om/ eller evne til at overholde sine løfter, og dette åbner op for en række af teologiske problemstillinger. For eksempel kunne man spørge, hvordan vi kan være sikre på nogle som helst af Guds løfter, og deriblandt hans løfte om at skænke evigt liv til troende, som tror på Jesus Kristus, hvis han opgav sine løfter til Israel, efter at have kaldet løfterne for ”evige.” Den eneste løsning er at stole på det, han siger i sit Ord, og forstå at hans løfter bogstaveligt talt vil blive opfyldt.

Der er klare indikationer i bibelen på, at riget vil være et bogstaveligt, jordisk herredømme, såsom

1) Kristi fødder vil faktisk berøre Olivenbjerget, før at hans rige vil blive etableret (Zakarias 14:4, 9);

2) I løbet af riget vil Messias herske med retfærdighed og dom over jorden (Jeremias 23:5-8);

3) Riget bliver beskrevet sådan, at det er under himlen (Daniel 7:13-14, 27);

4) Profeterne forudsagde, at der ville komme dramatiske forandringer på jorden i løbet af Rigets tid (ApG 3:21; Esajas 35:1-2, 11:6-9, 65:20-22; Ezekiel 47:1-12; Amos 9:11-15); og

5) Den kronologiske beskrivelse af de ting, som sker i Johannes’ Åbenbaring, peger på, at der vil eksistere et jordisk rige før verdenshistorien får sin ende (Åbenbaringen 20).

Det amillenialistiske synspunkt kommer fra brugen af en metode til at fortolke uopfyldt profeti, og en anden metode til at forstå ikke-profetiske dele af Skriften og opfyldt profeti på. Ikke-profetisk Skrift og opfyldt profeti bliver fortolket på en bogstavelig eller normal måde. Men ifølge amillennialister, så skal uopfyldt profeti forstås åndeligt set, eller ikke-bogstaveligt. De, som tror på det amillennialistiske synspunkt, mener, at en ”åndelig” læsning af uopfyldt profeti er den normale læsning af teksterne. Dette kaldes for, at man bruger en dobbelt hermeneutik. (Hermeneutik er studiet af fortolkningens principper.) Amillennialisterne antager, at de fleste, eller alle, af bibelens uopfyldte profetier skal forstås som symbolsk, figurativt, åndeligt sprog. Derfor tildeler amillennialisterne forskellige betydninger til disse dele af Skriften, i stedet for den normale, kontekstuelle betydning af disse ord.

Problemet ved at fortolke uopfyldt profeti på denne måde, er, at dette åbner op for en række af mulige betydninger. Hvis man ikke tolker Skriften på den normale måde, vil den ikke have én betydning. Men Gud, som er hele Skriftens forfatter, havde en bestemt betydning i sinde, da han inspirerede de menneskelige forfattere til at skrive. Selvom der kan være mange måder at bruge et skriftsted på, på en praktisk måde i sit liv, så har det kun én betydning, og det er den betydning, som Gud ønskede at det skulle have. Det er også vigtigt at huske på, at den opfyldte profeti blev opfyldt på en bogstavelig måde, hvilket er den bedste grund til at tro, at uopfyldt profeti også vil blive opfyldt på en bogstavelig måde. Profetierne omkring Kristi første komme blev alle opfyldt på en bogstavelig måde. Af disse grunde bør man afvise en allegorisk tolkning af den uopfyldte profeti, og en bogstavelig, eller normal tolkning af den uopfyldte profeti bør i stedet for blive brugt. Amillennialismen kommer til kort, fordi den bruger en inkonsekvent hermeneutik, nemlig, at den tolker uopfyldt profeti på en anden måde, end man gør med opfyldt profeti.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er amillennialisme?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries