settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad betyder det at ære min far og mor?

Svar


At ære din far og mor, handler om, at du er respektfuld med dine ord og handlinger, og har en indre holdning, der viser, at du agter deres position højt. Det græske ord for at ære, betyder ”at have ærefrygt for, at værdsætte, at sætte pris på.” Når man giver ære, gør man det ikke kun i forhold til fortjeneste, men også i forhold til rang. For eksempel kan nogle amerikanere godt være uenige med præsidentens beslutninger, men de bør alle respektere hans stilling som leder for deres land. På samme måde bør børn i alle aldre ære deres forældre, uanset om deres forældre ”fortjener” ære eller ej.

Gud formaner os til at ære vores far og mor. Han værdsætter at ære sine forældre så højt, at han inkluderede det i de ti bud (2. Mosebog 20:12), og igen i det nye testamente: ”Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt. ’Ær din far og din mor!’ Det er det første bud, der er knyttet et løfte til: ’for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden’” (Efeserne 6:1-3). At ære sine forældre er det eneste bud i Skriften, der giver løfte om et langt liv som belønning. De, der ærer deres forældre er velsignet (Jeremias 35:18-19). Som kontrast til dette karakteriseres de, der har en ”forkastelig tankegang,” og de, der udviser ugudelig adfærd i de sidste dage, ved ulydighed mod forældre (Romerne 1:30; 2. Timotheus 3:2).

Den viseste mand, Salomon, tilskyndede børn til at respektere deres forældre (Ordsprogene 1:8; 13:1; 30:17). Selvom vi ikke længere er direkte under deres autoritet, vokser vi aldrig fra Guds befaling om at ære vores forældre. Selv Jesus, Gud Søn, underlagde sig begge sine jordiske forældre (Lukas 2:51) samt sin himmelske Fader (Matthæus 26:39). Vi bør følge Kristi eksempel, og behandle vores forældre med den samme ærefrygtige tilgang, som vi også har overfor vores himmelske Fader (Hebræerne 12:9; Malakias 1:6).

Det står altså klart, at vi befales at ære vores forældre, men hvordan? Ær dem både igennem handlinger og holdninger (Markus 7:6). Ær deres usagte, såvel som talte ønsker. ”En vis søn elsker formaning, spotteren lytter ikke til advarsler” (Ordsprogene 13:1). I Matthæusevangeliet 15:3-9, minder Jesus farisæerne om Guds bud om at ære deres fædre og mødre. De adlød lovens bogstav, men de havde føjet deres egne traditioner til, som i bund og grund underkendte den. Selvom de ærede deres forældre i ord, beviste deres handlinger deres virkelige motiver. Ære handler om mere end tomme ord. Ordet ”ære” er i dette afsnit et verbum, og derfor kræver det også den rigtige form for handling.

Vi bør søge at ære vores forældre, meget lig den måde, vi forsøger at bringe Gud ære på – med vores tanker, ord, og handlinger. For et ungt barn går lydighed mod forældre hånd i hånd med at ære dem. Det inkluderer at lytte til dem, adlyde dem, og underlægge sig deres autoritet. Når børn så modnes, vil den lydighed, de lærte som børn, tjene dem vel i at ære andre myndigheder, såsom regering, politi, og arbejdsgivere.

Selvom det påkræves af os, at vi ærer forældre, inkluderer dette ikke at efterligne ugudelige forældre (Ezekiel 20:18-19). Hvis forældre nogensinde instruerer et barn i at gøre noget, der klart står i modsætning til Guds befalinger, må det barn adlyde Gud frem for hans/ hendes forældre (ApG 5:28).

Ære genererer ære. Gud har ikke tænkt sig at ære dem, der ikke vil adlyde hans bud om at ære sine forældre. Hvis vi ønsker at være Gud til velbehag og være velsignet, bør vi ære vores forældre. Men ære er en særlig vej til vores formål med livet – at herliggøre Gud. ”Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren” (Kolossenserne 3:20).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad betyder det at ære min far og mor?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries