Hvad er åben teisme?Spørgsmål: Hvad er åben teisme?

Svar:
”Åben teisme,” der også kendes som ”åbenhedens teologi” og ”Guds åbenhed,” er et forsøg på at forklare forbindelsen mellem Guds forudviden og menneskets frie vilje. Den åbne teismes påstand lyder grundlæggende således: mennesker er helt frie; hvis Gud med sikkerhed kendte fremtiden, så ville mennesker ikke være helt frie. Derfor ved Gud ikke alting om fremtiden. Åben teisme hævder, at man ikke kan vide, hvad der vil ske i fremtiden. Derfor ved Gud alt, der er at vide, men han kender ikke fremtiden.

Åben teisme baserer sine synspunkter på skriftsteder, der beskriver at Gud ”ændrer sin mening” eller ”bliver overrasket” eller ”lader til at få ny viden” (1. Mosebog 6:6; 22:12; 2. Mosebog 32:14; Jonas 3:10). I lyset af alle de mange skriftsteder, der fortæller, at Gud netop kender til fremtiden, må disse skriftsteder forstås som Guds måde at beskrive sig selv på, på en måde, så vi forstår det. Gud kender vores handlinger og beslutninger på forhånd, men han ”ændrer sin mening” i den forstand, at hans handlinger følger vores handlinger. At Gud var bedrøvet over menneskehedens syndighed, betyder ikke, at han ikke var klar over, at den ville opstå.

I modsætning til åben teisme, så står der i Salme 139:4,16 følgende: ”Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud Herre.. Alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet.” Hvordan kunne Gud forudsige specifikke detaljer i det gamle testamente om Jesus Kristus, hvis ikke han kender fremtiden? Hvordan kan Gud på nogen måde garantere vores evige frelse, hvis han ikke ved, hvad der vil ske i fremtiden?

I sidste ende kommer åben teisme til kort, fordi den forsøger at forklare det uforklarlige – nemlig forholdet mellem Guds forudviden og menneskets frie vilje. Ligesom ekstreme versioner af Calvinisme må give op, fordi de efterlader mennesker som før-programmerede robotter, så kommer åben teisme også til kort, fordi den forkaster Guds sande alvidenhed og almægtighed. Gud må forstås gennem tro, for ”uden tro er det umuligt at behage Gud” (Hebræerne 11:6a). Derfor er åben teisme ikke bibelsk. Det er blot endnu et eksempel på, at det begrænsede menneske forsøger at forklare den ubegrænsede Gud. Åben teisme bør forkastes af Kristi efterfølgere. Åben teisme er en forklaring på, hvordan Guds forudviden og menneskets frie vilje hænger sammen, men den er ikke en bibelsk forklaring.


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er åben teisme?