settings icon
share icon
Spørgsmål

Er Kristi guddommelighed bibelsk?

Svar


Udover Jesu egne påstande om sig selv, så anerkendte hans disciple også hans guddommelighed. De stod fast på, at Jesus kunne tilgive synder – noget kun Gud kan gøre – da det er Gud der bliver såret af vore synder (ApG 5:31; Kolosssenserne 3:13; Salme 130:4; Jeremias 31:34). Denne påstand er også tæt forbundet med en anden, nemlig, at Jesus skal ”dømme levende og døde” (2. Timotheus 4:1). Thomas sagde også til Jesus ”min Herre og min Gud!” Johannes 20:28). Paulus kalder Jesus for ”store Gud og frelser” (Titus 2:13) og peger på, at Jesus ”havde Guds skikkelse” før sin inkarnation (Filipperne 2:5-8). Gud Fader selv siger om Jesus: ”din trone, Gud, står til evig tid” (Hebræerne 1:8). Johannes skriver også, at ”i begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet (Jesus) var Gud” (Johannes 1:1). Der er mange eksempler i skriften på, at Kristus er guddommelig (Se Åbenbaringen 1:17; 2:8; 22:13; 1. Korinther 10:4; 1. Peter 2:6-8; Salme 18:2; 95:1; 1. Peter 5:4; Hebræerne 13:20), men bare et enkelt af disse skriftsteder er nok til at vise, at Kristus blev regnet for guddommelig af sine efterfølgere.

Jesus blev også givet titler, der mindede om YHWH (Guds formelle navn) i det gamle testamente. Titlen ”genløser” fra det gamle testamente (salme 130:7; Hoseas 13:14) bruges om Jesus i det nye testamente (Titus 2:13; Åbenbaringen 5:9). Jesus kaldes også for Emmanuel – ”Gud med os” – i Matthæus 1. I Zakarias 12:10, er det YHWH der siger, ”og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret.” Men det nye testamente bruger denne beskrivelse om Jesu korsfæstelse (Johannes 19:37; Åbenbaringen 1:7). Hvis det er YHWH som bliver gennemboret og set hen til, og Jesus var den der blev gennemboret og set hen til, så må Jesus være YHWH. Paulus fortolker Esajas 45:22-23 som handlende om Jesus i Filipperne 2:10-11. Desuden bruges Jesu navn side om side med Guds i bøn, ”nåde og fred være med jer fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus” (Galaterne 1:3; Efeserne 1:2). Dette ville være blasfemi, hvis ikke Jesus var guddommelig. Jesu navn bruges igen ved siden af Guds, da Jesus byder disciplene at døbe ”i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn (ental) (Matthæus 28:19; se også 2. Korinther 13:14).

Handlinger som kun kan udføres af Gud, sker ved Jesu hænder. Han ikke blot oprejste de døde (Johannes 5:21; 11:38-44) og tilgav synder (ApG 5:31; 13:38), men han skabte og opretholder universet (Johannes 1:2; Kolossenserne 1:16-17). Dette giver langt bedre mening, når man husker at YHWH sagde han var alene ved hele skabelsen (Esajas 44:24). Udover dette besidder Kristus egenskaber som kun en guddom kan have: han er evigt levende (Johannes 8:58), allestedsnærværende (Matthæus 18:20; 28:20), alvidende (Matthæus 16:21), og almægtig (Johannes 11:38-44).

Det er en ting at påstå, at man er Gud, eller narre nogen til at tro at man er det, og noget helt andet at bevise at man er det. Kristus udførte mange mirakler som et bevis på sin guddommelighed. Et lille udsnit af disse mirakler, var blandt andet at gøre vand til vin (Johannes 2:7), at gå på vandet (Matthæus 14:25), at multiplicere fysiske objekter (Johannes 6:11), helbrede de blinde (Johannes 9:7), de lamme (Markus 2:3), og de syge (Matthæus 9:35; Markus 1:40-42), og opvakte endda de døde (Johannes 11:43-44; Lukas 7:11-15; Markus 5:35). Ja, Kristus opstod endda fra de døde selv. Beretningen er langt fra de mytologiske historier om såkaldte døende og levende, hedenske guder, og ingen anden religion har lignende påstande om opstandelse, som i bibelen, og ingen anden påstand har så meget opbakning udenfor skriften, som opstandelsen.

Der er mindst tolv historiske fakta om Jesus Kristus, som selv ikke-kristne, lærde mennesker vil indrømme:

1. Jesus døde ved korsfæstelse
2. Han blev begravet
3. Hans død fik disciplene til at miste modet og håbet
4. Jesu grav blev fundet (eller påstået fundet) tom, et par få dage senere
5. Disciplene troede på, at de havde set Jesus efter sin opstandelse
6. Efter dette, blev disciplene forvandlet fra tvivlere til modige troende
7. Dette budskab var i centrum, når der blev prædiket i den tidlige kirke
8. Dette budskab blev prædiket i Jerusalem
9. Som et resultat af denne prædiken fødtes kirken og voksede
10. Opstandelsesdagen, søndag, erstattede sabbatten (lørdag) som den primære dag til at tilbede
11. Skeptikeren Jakob blev omvendt, da han også troede på, at han havde set den opstandne Jesus
12. Paulus, som var en fjende af kristendommen, blev omvendt ved en oplevelse, hvor han troede på at have set den opstandne Kristus i et syn

Selv hvis nogen ville være uenig med denne specifikke liste, så er der kun brug for et par af få af punkterne til at bevise genopstandelsen og stadfæste evangeliet: Jesu død, begravelse, opstandelse og at han viste sig igen (1. Korinther 15:1-5). Selvom der måske er nogle teorier til at forklare et eller to af de ovenstående fakta, så er det kun genopstandelsen der forklarer og underbygger de andre. Kritikere indrømmer, at disciplene påstod at have set den opstandne Kristus. Hverken løgne eller hallucinationer kan forvandle mennesker, som genopstandelsen gjorde. Man må først og fremmest spørge sig selv, hvad de ville få ud af dette? Kristendommen var ikke populær, og bragte dem i hvert fald ingen penge. Og som det andet, så bliver man ikke til en overbevisende martyr, ved at lyve. Der er ikke nogen bedre forklaring end opstandelsen for, hvorfor disciplene ville vælge at dø på frygtelige måder for deres tro. Ja, mange mennesker dør for løgne, som de tror på, men mennesker dør ikke for noget, de ved er en løgn.

Som konklusion kan vi sige, at Jesus påstod at han var YHWH, at han var guddommelig (ikke bare ”en gud”, men den ene og sande Gud); hans efterfølgere (jøder ville have været bange for afgudsdyrkelse) troede på ham og omtalte ham som Gud. Kristus understøttede sin påstand om at være guddommelig, ved at udføre mirakler, og deriblandt sin opstandelse, som skulle forandre verden for evigt. Ingen anden hypotese kan forklare disse fakta, så ja, Kristi guddommelighed er sandelig bibelsk.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Er Kristi guddommelighed bibelsk?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries