settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad var Kristi sidste syv udsagn på korset, og hvad betyder de?

Svar


De følgende er Jesu Kristi syv udsagn, som Han gav på korset (ikke i nogen bestemt rækkefølge):

(1) Matthæusevangeliet 27:46 fortæller os, at Jesus omkring den niende time råbte med høj røst, ”Elí, Elí, lemá sabaktáni?” som betyder, ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?” Her gav Jesus udtryk for Sine følelser af forladthed, da Gud lagde verdens synder på Ham – hvorfor Gud måtte ”vende Sig” fra Jesus. Da Jesus mærkede vægten af synd, oplevede Han en adskillelse fra Gud for den eneste gang i al evighed. Dette var også en opfyldelse af et profetisk udsagn i Salmernes Bog 22:1.

(2) ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør” (Lukas 23:34). De, som korsfæstede Jesus, var ikke klar over det fulde omfang, af hvad de gjorde, fordi de ikke genkendte Ham som Messias. Deres uvidenhed om åndelig sandhed betød ikke, at de fortjente tilgivelse, og at Kristus beder for dem, mens de håner Ham, er et udtryk for den guddommelige nådes grænseløse barmhjertighed.

(3) ”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis” (Lukas 23:43). I dette udsagn forsikrer Jesus en af de kriminelle på korset om, at han, når han døde, ville være med Jesus i himlen. Dette blev ham lovet, selv i dødens time, fordi den kriminelle havde givet udtryk for tro på Jesus, og anerkendte Ham for at være den, Han er (Lukas 23:42).

(4) ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd” (Lukas 23:46). Her var Jesus villig til at opgive Sin sjæl i Faderens hænder, hvilket pegede på, at Han var ved at dø, og at Gud havde godtaget Hans offer. Han ”frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud” (Hebræerne 9:14).

(5) ”Kvinde, dér er din søn.” Og, ”Dér er din mor.” Da Jesus så Sin mor stå nær ved korset med apostlen Johannes, som Han elskede, bad han Johannes om tage sin af Sin mor. Og fra den time tog han hende hjem til sig (Johannes 19:26-27). I dette vers sørger Jesus, den evigt barmhjertige Søn, for at der bliver sørget for Sin mor efter Hans død.

(6) ”Jeg tørster” (Johannes 19:28). Her opfylder Jesus den messianske profeti fra Salmernes Bog 69:22, ”De gav mig malurt at spise og eddike til at slukke min tørst.” Ved at sige, at Han var tørstig, tilskyndede Han de romerske vagter til at give Ham eddike, som var almindeligt ved en korsfæstelse, hvorved Han opfyldte profetien.

(7) ”Det er fuldbragt” (Johannes 19:30). Jesu sidste ord betød, at Hans lidelse var overstået, og at hele den opgave, som Hans Far havde givet Ham at udføre, som var at prædike evangeliet, udføre mirakler, og opnå evig frelse for Sit folk, var gjort færdig, fuldført, fuldbragt. Syndens gæld var betalt.EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad var Kristi sidste syv udsagn på korset, og hvad betyder de?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries