settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er Kristi kærlighed?

Svar


Udtrykket ”Kristi kærlighed,” modsat ”kærlighed til Kristus,” henviser til den kærlighed Han har til menneskeheden. Hans kærlighed er, kort fortalt, Hans vilje til at handle for vores bedste, særligt ved at møde vores største behov, selv om det kostede Ham alt, og selvom vi ikke var en sådan kærlighed værdige.

Selvom Jesus Kristus, som var Gud af natur, eksisterede fra tidens begyndelse med Gud Fader (Johannes 1:1) og Helligånden, forlod Han villigt Sin trone (Johannes 1:1-14) for at blive menneske, så Han kunne betale straffen for vores synd, så vi ikke skulle betale den i al evighed i ildsøen (Åb. 20:11-15). Da menneskehedens synd er blevet betalt for af vor syndfri Herre Jesus Kristus, kan Gud, som er retfærdig og hellig, nu tilgive vores synder, når vi tager imod Kristi betaling som vores egen (Romerne 3:21-26). Derfor viser Kristus Sin kærlighed ved at forlade Sit hjem i himlen, hvor Han blev tilbedt og æret, som Han fortjente, for at komme til jorden som et menneske, hvor Han ville blive hånet, forrådt, slået, og korsfæstet for at betale straffen for vores synd, hvorefter Han opstod fra de døde på den tredje dag. Han anså vores behov for en Frelser, der ville frelse os fra synden og dens straf, som vigtigere end Sin Egen komfort og Eget liv (Filipperne 2:3-8).

Nogle gange giver mennesker livet for en, som de anser for at være det værdig – en ven, en slægtning, andre ”gode” mennesker – men Kristi kærlighed rækker ud over dette. Kristi kærlighed rækker ud til dem, der mindst fortjener den. Han modtog villigt straffen fra dem, som torturerede Ham, hadede Ham, gjorde oprør imod Ham, og ikke brød Sig om Ham, som mindst fortjente Hans kærlighed (Romerne 5:6-8). Han gav alt hvad Han kunne for dem, der mindst fortjente det! Således er essensen af guddommelig kærlighed, som kaldes for agape-kærlighed, at man ofrer noget. Dette er Gud-lig kærlighed, og ikke menneskelig kærlighed (Matthæus 5:43-48).

Den kærlighed Han udviste overfor os på korset, er blot begyndelsen. Når vi sætter vores lid til Ham som vores Frelser, gør Han os til Guds børn og medarvinger med Sig Selv! Han kommer for at bo i os ved Helligånden, og lover os, at Han aldrig vil svigte eller forlade os (Hebræerne 13:5-6). Således for vi en livslang ledsager. Og lige meget hvad vi går igennem, så er Han der, og Hans kærlighed er altid tilgængelig for os (Romerne 8:35). Men ligesom Han retmæssigt regerer som en godhjertet Konge i himlen, må vi også give Ham den plads, som Han fortjener i vores liv, som er pladsen som Herre, og ikke bare som følgesvend. Først da vil vi opleve livet, som Han havde tiltænkt det, og leve i fylden af Hans kærlighed (Johannes 10:10b).EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er Kristi kærlighed?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries