settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er kristendommen, og hvad tror de kristne på?

Svar


I 1. Korintherbrev 15:1-4 beskrives kernen i den kristne tro. Jesus døde for vore synders skyld, blev begravet, genopstod, og tilbyder derved evigt liv til enhver, som tager imod ham i tro. Det, der skiller kristendommen ud fra andre religioner, er at den i højere grad handler om en relation, frem for religiøse handlinger. Frem for at handle om, hvad man må og ikke må, handler kristendommen om at skabe en tæt vandring med Gud. Det forhold gøres muligt i kraft af Jesu Kristi fuldbragte værk, og ved hjælp af Helligåndens vejledning.

Udover disse kernepunkter, er der, eller bør der, være flere punkter der forklarer, hvad kristendommen er og tror på. Kristne tror på, at bibelen er Guds inspirerede Ord, ”indblæst” af Gud, og at dens undervisning har en fuldkommen autoritet i al tro og praksis (2. Timotheus 3:16; 2. Peter 1:20-21). Kristne tror på, at Gud er én, og eksisterer i tre forskellige personer – Faderen, Sønnen (Jesus Kristus) og Helligånden.

Kristne tror på, at mennesket blev skabt med det bestemte formål at have et forhold til Gud, men at synden har afskåret alle mennesker fra Gud (Romerne 3:23; 5:12). Kristendommen underviser os i, at Jesus Kristus vandrede på jorden, som fuldkommen Gud, men samtidigt som fuldkomment menneske (Filipperne 2:6-11), og at han døde på korset. Kristne tror på, at han efter sin død blev begravet, derefter oprejst fra de døde, og nu sidder ved Faderens højre hånd, hvor han går i forbøn for de troende i al evighed (Hebræerne 7:25). Kristendommen proklamerer, at Jesu død på korset var en tilstrækkelig pris til fuldstændigt at betale for al menneskehedens synd, og at det er denne handling der genopretter forholdet mellem Gud og mennesker igen (Hebræerne 9:11-14; 10:10; Romerne 5:8; 6:23).

Kristendommen lærer, at for at blive frelst, og dermed få adgang til himlen efter man dør, må man sætte hele sin lid til Jesu fuldbragte værk på korset. Hvis vi tror på, at Jesus døde i vores sted, betalte for vore synder og blev genoprejst fra de døde, så er vi frelst. Der er ikke noget, nogen kan stille op i egen kraft, for at blive frelst. Vi kan ikke være ”gode nok” i os selv til at have Guds velbehag, for vi er alle syndere (Esajas 53:6; 64:6-7). Der er ikke mere at gøre, for Kristus har gjort alt arbejdet for os! Da han hang på korset, sagde han, ”Det er fuldbragt!” (Johannes 19:30), som betød at frelsesværket var blevet bragt til fulde.

Ifølge kristendommen er frelse det samme som friheden fra sin gamle, syndige natur, og frihed til at søge ind i et ret forhold til Gud. Imens vi engang var syndens trælle, er vi nu blevet Kristi trælle (Romerne 6:15-22). Så længe troende mennesker lever her på jorden i deres syndige legemer, vil de være i en konstant kamp mod synden. Men kristne kan leve et liv i sejr, hvor de studerer Guds Ord og benytter sig af dets principper i praksis, og lader sig forvandle ved Helligånden – hvilket betyder, at underordne sig Åndens ledelse i hverdagens mange situationer.

Så imens mange religioner kræver, at et menneske skal holde sig til eller afholde sig fra at gøre visse ting, så handler kristendommen om at tro på, at Jesus døde på korset som betaling for vore synder, og at han opstod igen. Vores syndeskyld er betalt, og vi kan atter leve i fællesskab med Gud. Vi kan leve et liv i sejr over vores syndige natur, og vandre i fællesskab og lydighed mod Gud. Dette er sand, bibelsk kristendom.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er kristendommen, og hvad tror de kristne på?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries